Hof van Delft heeft veel klachten over Avalex ‘Nieuwe Inzamelen’

Dinsdagavond 16 oktober druk bij inloop in de Wending over ‘studenten overlast’ en Avalex nieuwe inzamelen. Op de rug gezien wijkagent Willem Molenaar.

Er waren heel wat bewoners aanwezig bij de inloopavond van de Belangenvereniging Olofsbuurt Westerkwartier.

Sinds december 2017 is Avalex in Hof van Delft begonnen met het uitrollen van Het Nieuwe Inzamelen (HNI).

Gelijk regende het klachten (hier). En dat was gisteravond ook weer zo.

De gemeenteraad was al in maart 2018 door VVD wethouder Harpe kwartaalrapportages toegezegd. Sindsdien niks gezien.

Vorige week vroeg ik de nieuwe D66 wethouder Huijsmans wanneer we die kwartaal rapportages eindelijk eens kregen. Lees verder »

Documenten die het programma van eisen vormen voor de ruimtelijke visie Prinsenhof

Agathaplein 1940. poortje zag er heel anders uit. gebouw geheel links is in de jaren vijftig net als de ommuurde tuin gesloopt

De raadsleden hebben een groot aantal achterliggende documenten gekregen die samen het programma van eisen vormen. Hier een greep.

Eerder openbaar document vastgesteld door het college was uit april 2017 De inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft ‘een plan voor de toekomst’ 2017-2022

Een duidelijk puntsgewijs programma van eisen is er dus niet. De documenten laten veel open. Er waren drie beoordelingscriteria. Prijs, Offerte en Presentatie.

Een bestuurlijke miskleun van de eerste orde dat dit niet met de stad en de gemeenteraad gecommuniceerd is.

De uitslag krijg ik misschien later. Veel vaagheid dus.

Neem het aantal bezoekers. Er staat dat het museum nu structureel 100.000 bezoekers trekt. Om hier aan te kunnen blijven voldoen is renovatie en uitbreiding nodig.

Nergens lees ik iets over het streefgetal van 120.000 bezoekers.

Lees verder »

Coffeeshops moeten open blijven en de criminelen achter tralies

Permanente bewaking met politiewagen en twee agenten in de Breestraat en Peperstraat verhogen het veiligheidsgevoel.

Permanente bewaking met politiewagen en twee agenten in de Breestraat en Peperstraat verhogen het veiligheidsgevoel.

Sommigen zeggen dat het tijd wordt dat de coffeeshops in Delft moeten sluiten wegens de schietincidenten.

Nee dus. Ik wijk niet voor geweld van afpersers. Ik heb geen slappe knieën. Ik sta volledig achter de huidige aanpak van burgemeester Marja van Bijsterveldt. Straks ligt er een bom bij het Stadhuis. Gaat die dan ook dicht?

Natuurlijk zijn de bewoners geschrokken en bang voor herhaling. Maar er zijn meerdere arrestaties gedaan en het net rond de daders begint snel te sluiten. We moeten niet toegeven aan dit geweld.

De vier coffeeshops moeten juist zeer goed bewaakt worden. Anders krijgen we overal illegale straathandel. Zijn we nog verder van huis.   Lees verder »

Antwoorden wethouder Huijsmans over Mobike’s

Als je er een beetje op let dan zie je overal Mobike’s liggen of staan op plaatsen waar ze niet horen of ooit meegenomen worden.

Commissie vragen en antwoorden aan Wethouder Martina Huijsmans (D66)

Deelfietsen van Mobike zie je op de gekste plekken gestald of neergesmeten in Delft.

Op zich ben ik een voorstander van deelfietsen als Mobike vanwege het bevorderen van een efficiënt fietsgebruik.

Maar de fietsen staan nu op de meest vreemde plekken waar ze lange tijd blijven staan, of vaak ook omgegooid of neergesmeten.

Ook hele bosjes van de ‘strooifietsen’ staan hinderlijk in de weg op plaatsen waar ze niet thuishoren.

Ik begrijp dat er een proef liep tot de zomer. In Amsterdam en een beetje op letRotterdam zijn deelfietsen tijdelijk verboden omdat deze voor ‘neergooi’ overlast zorgden in de openbare ruimte

In Rotterdam wordt gedacht aan een systeem met precario of een vergunningstelsel.

Lees verder »

Mensen en ondernemers in de knel

20181008_162932
☆☆☆
De buurt zit in angst.. ik vertaal wat ik hoor.
Je zal er maar wonen en geraakt worden door een verdwaalde kogel..
Een keer beschieten…ok, ernstig..
Tweede keer beschieten en handgranaat, iemand verwond, dan gaan we wel nadenken…
Derde keer weer een poging tot, met waarschijnlijk dodelijke afloop door vermoedelijk een politiekogel(s)…
Mensen die daar wonen en ondernemen, voelen zich er zeer ongelukkig door.
Nee, wij wijken niet voor intimidatie, maar tot hoever kunnen wij gaan?
De veiligheid van mensen en ook ondernemers staat voorop.
Een coffeeshopvergunning staat op naam en op plaats op de kaart, die kun je niet zomaar veranderen. Inwoners opperen waarom deze specifieke Coffeeshops, waar dit geweld tegen gericht is, niet naar elders
kunnen? Volgens de regels is dit niet mogelijk. Er is ooit besloten, dat coffeeshops in bewoond gebied moeten zijn, omdat dit de veiligheid ten goede komt van ondernemer, werknemer en bezoeker. Zou je deze bedoelde coffeeshops naar de rand van de stad verplaatsen, dus in “onbewoond” gebied, dan is er het gevaar dat deze ook weer onderwerp van geweld worden en misschien een makkelijke prooi voor beroving etc
Het is niet zo makkelijk om een pasklare oplossing te bedenken. Dit kwaad moet bij de wortel aangepakt en dat is ook meteen het grootste probleem. Niemand weet wie hier precies achter zit.
De laatste ontwikkeling en de besloten bijeenkomst donderdagavond, zal het geluid van de inwoners laten horen.
Ik vind dat zij de hoofdrol spelen om in veiligheid te kunnen wonen en de bal ligt nu bij hen.
Onafhankelijk Delft wil graag meedenken hoe en wat nu verder, mocht er weer een schietincident plaatsvinden, omdat: wanneer is het klaar? Als er als ” bijvangst” doden vallen? Ik ben het overigens eens met de burgemeester dat wij ons niet laten intimideren! Ik was de eerste om hiervoor te pleiten en dat het oneerlijk was en meten met twee maten, door de ene zaak eerder open te laten gaan en de andere zaak niet. Ik heb daar in de raadsvergadering over gesproken. Kwam voor hen op, omdat je ondernemers ook moet beschermen, net zo goed! Of je nou sieraden, koekjes verkoopt of drugs. Deze ondernemer onderneemt al jaren in onze stad en mensen hebben baat bij zijn product. Er waren in al die jaren, ook nooit problemen, dit moet ook uitgesproken worden! Dat er meer politie en camera’s moesten komen en meer patrouilles, ook dit heb ik bepleit.
Daaraan is gehoor gegeven.
Meer kunnen wij niet doen.
Laten wij hopen dat deze laatste schietpartij, met vermoedelijk dodelijke afloop, een keerpunt zal zijn en dat de rust in onze mooie fijne stad is weergekeerd en wij dit, als een vreselijke periode, achter ons kunnen laten.
Jolanda Gaal

Schieten met gevolgen #BreestraatDelft

20181008_162932
Het interpellatiedebat, dat wij onlangs in de raad hebben gehouden, heeft wel degelijk zin gehad blijkt nu!
Na de recente schietpartij in de Breestraat, ditmaal met schoten door de politie, zijn er andere maatregelen genomen.
Wij hebben meer politiehulp gekregen, de bewoners zijn direct geinformeerd over de sluitingsprocedure van de betreffende coffeeshop The Game, er staat dag en nacht een patrouille auto in de Breestraat en Peperstraat.Ook wordt er een bijeenkomst, voor bewoners en ondernemers die bijgesproken willen worden, georganiseerd.
Het zijn helaas geen oplossingen, maar de zorg die mensen hebben, wordt nu wel heel serieus genomen.
Nu maar hopen dat het onderzoek meer opheldering biedt, over het hoe en waarom, deze zaken steeds doelwit zijn.
De politie zou de vermoedelijke nieuwe schutter geraakt hebben en deze zou zijn overleden.
Of dit werkelijk zo is, wachten wij af.
Jolanda Gaal

Geef andere visies Prinsenhof en Agathaplein een eerlijke kans

Willem van Oranje. Maar het college maakt er meer Willem de Zwijger van. De aanzet tot een ruimtelijke visie Prinsenhof is verzwegen.

Afgelopen donderdagavond werd het een lang debat over de verbouwingsplannen van het college over museum het Prinsenhof en Aghataplein.

Ik verzocht de andere partijen of ze het plan Merkx voor Prinsenhof/Agathaplein willen loslaten omdat het te gedetailleerd is vastgelegd en geen ruimte biedt voor principiële aanpassingen.

Andere visies zoals die van Wim van Leeuwen moeten een gelijkwaardige eerlijke kans krijgen.

Ik kon daarbij vanuit collegehoek verrassend genoeg, alleen rekenen op steun van GroenLinks. Daarentegen deden VVD en D66 het vuile verdedigingswerk voor de zwakke Stip fractiefeuten.     Lees verder »

Geef mijn portie maar aan Fikkie

20181004_215604
Gemeente Delft beboet mensen die hun hond niet aangelijnd hebben echter, op dierendag kijken de BOA’s niet zo nauw en daarom staat deze foto op facebook van de gemeente Delft.
Goed voorbeeld doet goed volgen :-)
Jolanda Gaal

Overlast neergegooide fietsen en handhaving

Waagsteeg fietsen overlast.2
Tijdens een wandeling door de binnenstad, stuitten wij regelmatig op neergegooide fietsen. Wij komen tot de conclusie dat de veiligheid nog steeds in het geding is bijv: als er brand uitbreekt en de bezoekers een pand direct moeten verlaten. Zij struikelen over de op straat over elkaar neergegooide fietsen. In de Waagsteeg moeten brandweerlieden eerst de fietsen verwijderen, voordat ze bij een elektriciteitskast kunnen. Nu onze vraag waar blijf handhaving om de fietsen te verwijderen voordat er ongelukken gebeuren? Automobilisten krijgen prent op prent bij foutparkeren, maar fietsers worden ontzien. Vooral studenten hebben hier in deze stad, het vermogen om overal lak aan te hebben.
Wij zijn dit helemaal zat!
Dick Verkaik

AD Delft: “Gratis vervoer voor ouderen in Delft”

Door AD journalist Carel van der Velden

Lees HIER

Ouderen in Delft moeten gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Dat voorstel doet oppositiepartij Onafhankelijk Delft. Iedereen met AOW zou in aanmerking moeten

Naar schatting zou Delft jaarlijks volgens een expert tussen de 700.000 euro en 1 miljoen euro aan de HTM moeten betalen om het gratis openbaar vervoer voor ouderen mogelijk te maken.

Onafhankelijk Delft denkt dat de kosten prima zijn op te vangen binnen de begroting 2018, die later dit jaar wordt vastgesteld. De dekking kan volgens de partij deels worden gevonden in de algemene middelen. De rest kan worden betaald uit een verhoging van de gemeentelijke belasting.

Ontwerpvisie Prinsenhof in achterkamertjes bekokstoofd

Stip wethouder Bas Vollebregt hield star vast aan de Ontwerpvisie Merkx museum Prinsenhof. Zeer teleurstellend na al de inhoudelijke kritiek uit de zaal.

Dinsdag avond kwamen heel wat lelijke apen uit de mouw bij de TOP avond over museum Het Prinsenhof.

Ontwerpvisie architecte Evelyne Merkx verklapte dat haar bureau Merk-x (A’dam) gekozen was in een aanbestedingsprocedure. Delftse bureaus als Cepezed en Mecanoo waren afgewezen door het college.

Deze selectie procedure is volledig buiten de gemeenteraad om gegaan. Blijkbaar heeft de vorige Stip wethouder dit in college achterkamertjes bedisseld.

Er zijn ook uitgangspunten in een programma van eisen opgesteld waar ik ook niks van weet. Lees verder »

Veiligheid gemeente Delft niet op peil

De veiligheid aangaande de privacy en paspoorten, is bij de gemeente Delft niet in orde, zo valt te lezen in her AD.
Bezoekers, maar ook medewerkers van andere afdelingen, kunnen zo achter de bali de paspoorten van Delftenaren inzien, of zelfs ontvreemden. Dit is geen ideale wereld, maar men mag als inwoner van Delft toch wel verwachten, dat de veiligheid aangaande jou identiteit en sofinummer, goed beschermd wordt.
Dit roept bij mij vragen op en daardoor zal ik deze schriftelijk gaan stellen
Liedewei Timmermans

Iran aanslag, daders hoofdkantoor in Delft

Goededag burgemeester, college en raadsleden

Graag aandacht voor het volgende:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4426371/aanslag-iran-daders-hebben-hoofdkantoor-delft

Ik ben mij kapot geschrokken!
Wat is er allemaal mis in deze stad.
Jihadisten, schietpartijen, granaten, moord en nu dit!!!

Als dit op waarheid gestoeld is, dan wil ik dat wij als raad onmiddellijk geïnformeerd worden over de precieze situatie tot nu toe.
Het kan toch niet zo zijn dat het AD beter weet wat er in onze stad speelt aangaande aanslagen in Iran en daders hiervan,  dan wij.
Voor de zoveelste keer staan wij voor Jan met de korte achternaam.
Als wij hier de boel hier niet op orde hebben en dit kost doden, dan voel ik mij geroepen om hierover mijn walging en bezorgdheid uit spreken.
Ik wil dat er zo snel mogelijk met de leden van de raad en het college samen gekomen dient te worden.
Het gaat hier van kwaad tot erger en daar pas ik voor.

Groet Jolanda Gaal

Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

In oktober 2017 stond museum Prinsenhof directeur Janelle Moerman voor TVWest vol overtuiging te vertellen hoe het Prinsenhof gemoderniseerd zou worden. Alsof het voldongen feiten waren van een definitief plan.

Weer kan Stip wethouder Vollebregt een grote afgang achter zijn naam zetten.

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) heeft geen Instandhoudingssubsidie 2018 toegekend Aan het Prinsenhof.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzond onlangs de beschikkingen aan de monument eigenaren die eerder dit jaar subsidie hebben aangevraagd. (Zie hier brief provincie Zuid Holland.)

De lijst van Toekenningen 2018 staat op deze website De lijst staat HIER.

De brief van erfgoed vereniging Heemschut die stelde dat het Rijk 35 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het herstel van het Prinsenhof lijkt daarmee een luchtkasteel te zijn.

Hoe de aanvraag door de Provincie Z-H voor het Prinsenhof tot stand is gekomen weet nog niemand in de gemeenteraad. Dat is achter onze rug om gedaan. De ChristenUnie heeft daar recent schriftelijke vragen over gesteld aan het college (Hier). Nog geen antwoorden gezien.

Maar zonder definitief plan en zonder verleende omgevingsvergunning al een miljoenen subsidie bij het Rijk aanvragen, is natuurlijk onbezonnen blufpoker. Tenzij de Stip wethouder er van uitging dat de slappe meedenkende gemeenteraad al op haar rug lag. Of zoals eerder is het Prinsenhof, ook onder directeur Moerman, een afgescheiden Koninkrijkje is dat lak heeft aan het gemeentebestuur en zaken buiten de wethouder om regelt.

Op 11 september 2018 vond in de Tweede Kamer in plenaire behandeling van beleidsbrief Erfgoed Telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving voor de komende drie jaar. Opvallend moment in het debat (Stenoverslag) was dit:

Minister Van Engelshoven is dus al op de hoogte hoe een belangrijk onderdeel uit het Prinsenhof plan van architect Evelyne Merkx gezien wordt als de de “Nieuwe Beeldenstorm”.

Ik wacht de antwoorden op de schriftelijke vragen door het college eerst af.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof:

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar

Veiligheid voor de kleine inwoners

Dit naar aanleiding van het ongeval met electrische bakfiets in Oss

Hoi Griffie,

Vandaag is er een vreselijk ongeluk gebeurd met een elektrische bakfiets, die kinderen vervoerde.

De bestuurder van de bakfiets, scheen niet meer te kunnen remmen en reed zo de spoorwegovergang op, die zojuist dicht was. Dit met alle gevolgen van dien, waarbij ook kinderen om het leven zijn gekomen.

Aangezien ook wij in Delft, kinderopvangcentra hebben die van deze elektrische bakfietsen gebruik maken, ik veiligheid voor een ieder in onze stad voorop stel en ook wij een spoorwegovergand in Delft hebben, de volgende schriftelijke/technische vragen:

• is er een vergunning nodig om kinderen in electrische of niet electrische bakfietsen te mogen vervoeren als instelling?

Zo nee, waarom niet?

•Hebben bestuurders van deze electrische bakfietsen een soort van vaardigheidsbewijs of vaardigheidstest moeten ondergaan?

Zo nee, waarom niet?

•Bestaan er richtlijnen wat betreft onderhoud, technische staat van deze genoemde bakfietsen?

Zo nee, waarom niet?

•is er onderhoud plicht van deze bakfietsen?

Zo nee, waarom niet?

•tekenen ouders voor het mogen vervoeren van hun kinderen in genoemde bakfiets, bij zo’n instelling?

Zo nee waarom niet?

Graag zou ik zien dat wanneer er op bovenstaande antwoorden veelal met nee wordt geantwoord, wij hier als gemeente iets mee gaan doen!

Het gaat namelijk om de veiligheid van onze allerkwetsbaarsten, jonge kinderen…

Zij hebben nog geen stem in deze en ouders nemen de veiligheid, zeer waarschijnlijk, als vanzelfsprekend aan.

Laten wij als gemeente Delft laten zien, dat wij hart hebben voor onze inwoners en de veiligheid van een ieder, zoveel mogelijk willen helpen waar te borgen.

Groeten,

Jolanda Gaal

Oudere berichten «