Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

In oktober 2017 stond museum Prinsenhof directeur Janelle Moerman voor TVWest vol overtuiging te vertellen hoe het Prinsenhof gemoderniseerd zou worden. Alsof het voldongen feiten waren van een definitief plan.

Weer kan Stip wethouder Vollebregt een grote afgang achter zijn naam zetten.

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) heeft geen Instandhoudingssubsidie 2018 toegekend Aan het Prinsenhof.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzond onlangs de beschikkingen aan de monument eigenaren die eerder dit jaar subsidie hebben aangevraagd. (Zie hier brief provincie Zuid Holland.)

De lijst van Toekenningen 2018 staat op deze website De lijst staat HIER.

De brief van erfgoed vereniging Heemschut die stelde dat het Rijk 35 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het herstel van het Prinsenhof lijkt daarmee een luchtkasteel te zijn.

Hoe de aanvraag door de Provincie Z-H voor het Prinsenhof tot stand is gekomen weet nog niemand in de gemeenteraad. Dat is achter onze rug om gedaan. De ChristenUnie heeft daar recent schriftelijke vragen over gesteld aan het college (Hier). Nog geen antwoorden gezien.

Maar zonder definitief plan en zonder verleende omgevingsvergunning al een miljoenen subsidie bij het Rijk aanvragen, is natuurlijk onbezonnen blufpoker. Tenzij de Stip wethouder er van uitging dat de slappe meedenkende gemeenteraad al op haar rug lag. Of zoals eerder is het Prinsenhof, ook onder directeur Moerman, een afgescheiden Koninkrijkje is dat lak heeft aan het gemeentebestuur en zaken buiten de wethouder om regelt.

Op 11 september 2018 vond in de Tweede Kamer in plenaire behandeling van beleidsbrief Erfgoed Telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving voor de komende drie jaar. Opvallend moment in het debat (Stenoverslag) was dit:

Minister Van Engelshoven is dus al op de hoogte hoe een belangrijk onderdeel uit het Prinsenhof plan van architect Evelyne Merkx gezien wordt als de de “Nieuwe Beeldenstorm”.

Ik wacht de antwoorden op de schriftelijke vragen door het college eerst af.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof:

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar

Veiligheid voor de kleine inwoners

Dit naar aanleiding van het ongeval met electrische bakfiets in Oss

Hoi Griffie,

Vandaag is er een vreselijk ongeluk gebeurd met een elektrische bakfiets, die kinderen vervoerde.

De bestuurder van de bakfiets, scheen niet meer te kunnen remmen en reed zo de spoorwegovergang op, die zojuist dicht was. Dit met alle gevolgen van dien, waarbij ook kinderen om het leven zijn gekomen.

Aangezien ook wij in Delft, kinderopvangcentra hebben die van deze elektrische bakfietsen gebruik maken, ik veiligheid voor een ieder in onze stad voorop stel en ook wij een spoorwegovergand in Delft hebben, de volgende schriftelijke/technische vragen:

• is er een vergunning nodig om kinderen in electrische of niet electrische bakfietsen te mogen vervoeren als instelling?

Zo nee, waarom niet?

•Hebben bestuurders van deze electrische bakfietsen een soort van vaardigheidsbewijs of vaardigheidstest moeten ondergaan?

Zo nee, waarom niet?

•Bestaan er richtlijnen wat betreft onderhoud, technische staat van deze genoemde bakfietsen?

Zo nee, waarom niet?

•is er onderhoud plicht van deze bakfietsen?

Zo nee, waarom niet?

•tekenen ouders voor het mogen vervoeren van hun kinderen in genoemde bakfiets, bij zo’n instelling?

Zo nee waarom niet?

Graag zou ik zien dat wanneer er op bovenstaande antwoorden veelal met nee wordt geantwoord, wij hier als gemeente iets mee gaan doen!

Het gaat namelijk om de veiligheid van onze allerkwetsbaarsten, jonge kinderen…

Zij hebben nog geen stem in deze en ouders nemen de veiligheid, zeer waarschijnlijk, als vanzelfsprekend aan.

Laten wij als gemeente Delft laten zien, dat wij hart hebben voor onze inwoners en de veiligheid van een ieder, zoveel mogelijk willen helpen waar te borgen.

Groeten,

Jolanda Gaal

Opnieuw schoten coffeeshop Breestraat, The Game

Geachte raadsleden en commissieleden,
 
Namens de burgemeester informeer ik u over het volgende:
 
Vanmorgen kwam bij de politie een melding binnen van een schietincident bij coffeeshop The Game in de Breestraat in de binnenstad van Delft. Momenteel vindt politieonderzoek plaats.
De burgemeester heeft besloten om coffeeshop The Game vooralsnog voor 72 uur te sluiten in het belang van openbare orde en veiligheid, om de rust in de Breestraat te herstellen en om ruimte te geven aan politie en het Openbaar Ministerie om nader onderzoek te doen. In deze periode kan zij zich op weloverwogen wijze beraden op eventuele vervolgstappen.
 

Geen warme maaltijd meer in Huize Stefanna

Welja joh,
Pieter van Foreest, geeft bewoners van Huize Stefanna op korte termijn, geen gelegenheid meer om een warme maaltijd te kunnen nemen in het restaurant aldaar.
De gelegenheid om een warme maaltijd te eten, wordt gewoon ordinair wegbezuinigd. Al die jaren waar Pieter van Foreest, lekker verdiende aan ouderen of hulpbehoeftigen in Stefanna, daar wordt nu als dank, de “kraan” dichtgedraaid.
Wat een staaltje van dienstverlening weer! Het commentaar van Pieter van Foreest is, dat de ruimte wel open blijft voor koffie, thee etc.
Ouderen hebben juist ontzettend veel belang bij een gezonde warme maaltijd.
Ik vind het een ongelooflijk raar besluit.
Je start een centrum voor ouderen en zorg en dan neem je hen deze essentiële levensbehoefte af.
Het respect voor hen is tegenwoordig ver te zoeken!
Zij worden gebruikt als verdienmodel i.p.v mens.
Deze bewoners zijn helemaal van streek.
Lekker hoor op je oude dag!!
Ik hoop dat er meer politieke partijen zijn, die hun afkering laten blijken en helpen om dit een halt toe te roepen.
Eerst zorgen dat de mensen hun warme maaltijd gewaarborgd zien, op wat voor manier ook!
Mocht dit niet lukken dan huren omlaag omdat er een voorziening wegvalt
Dat is mijn insteek.
Jolanda Gaal

Het stadskantoor is weer in beeld

Wij krijgen klachten van bezoekers aan het nieuwe stadskantoor die met een scootmobiel of grote kinderwagen, amper naar binnen kunnen.
Er wordt dan gezegd dat zij via de achterkant naar binnen moeten, maar dit is niet te doen met het liftje. Zodra zij tegen de glazen wand stoten, stopt het en moet er iemand komen om de boel weer in werking te zetten. Zij vragen zich ook af of dit liftje wel geschikt is voor grote zware scoots, die soms ook een rollater achterop dragen.
Via de draaideuren lukt ook niet, deze zijn veel te klein.
Mensen met een lichamelijke beperking, zeggen zich in een uitzonderingspositie te voelen, een soort voor Jan L. staan.
Iedereen kijkt hen aan als ze deze moeilijke kapriolen uit moeten halen.
Even serieus, een miljoenen kostend nieuw kantoor en dan zoiets knulligs??
Daar had de architect en degene die daar verder verantwoordelijk voor is, toch rekening mee moeten houden ?
Het is 2018. Mensen die een lichamelijk ongemak hebben, zitten niet meer achter de geraniums, de geraniums reizen nu mee op de scootmobiel..
Jolanda Gaal

Directeur Baba van Woonbron, gedraagt zich als een tiran

Onafhankelijk Delft is tegen de sloop van de historische witte huizen in het Heilige land. Dit dragen wij al jaren uit en niet zonder reden. Technische rapporten zijn niet van nu en uitgevoerd onder vreemde omstandigheden zoals: vocht meten in huizen die enige tijd leeg stonden. Dit is geen weergave van de werkelijkheid. Daarom, eerst een nieuw technisch rapport en betaald door Woonbron zelf.
Ook zijn miskleun als zouden de kozijnen rot zijn, De huizen hebben kunststof kozijnen!
Uit gesprekken met bewoners kunnen wij de conclusie trekken dat directeur Mohammed Baba, zich gedraagt als een dictator. Het onzalige plan om de huizen te slopen lijkt met een pennestreek van hem, gemaakt. Hij is niet vatbaar voor een sociaal gesprek met de bewoners of hoor en wederhoor. De klankbordgroep, mag nergens over praten.Tegen bewoners wordt gewoon gezegd dat het zijn besluit is en dat zij het hiermee moeten doen.
Er moeten nu maar eens spijkers met koppen worden geslagen en deze woningbouwvereniging laten weten, dat niet zij de baas zijn in deze stad, maar de inwoners en het door hen gekozen bestuur.
Dat de wethouder,mevrouw Schrederhof, met deze boodschap maar even bij hem langs gaat!
Jolanda Gaal

Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

Gemeenteraad stelt 21 december 2017 de ontwikkelingsvisie van het museum het Prinsenhof vast.

Gemeenteraad stelt 21 december 2017 de Ontwikkelingsvisie van het museum het Prinsenhof vast.

Stip wethouder Bas Vollebregt is niet helemaal eerlijk als hij zegt dat er nog niks definitief besloten is over het Prinsenhof.

Op 21 december 2017 heeft namelijk een overgrote meerderheid de Ontwikkelingsvisie voor museum het Prinsenhof en Agathaplein vastgesteld. Alleen OD stemde tegen.

De uitslag van de stemming van het vaststellen van de Ontwikkelingsvisie Prinsenhof.

De gemeenteraad heeft toen ook 165.000 euro uitgetrokken om deze Visie verder uit te werken. Lees verder »

AD Delft: ‘Als ze maar niet denken dat ik hier elke avond met mijn lamp ga staan’

martin_stoelinga_oostpoort_aanlichten

AD Delft door KARL FLIEGER 31 augustus

Martin Stoelinga blijft knokken voor verlichte Oostpoort

De Oostpoort in idyllisch licht. Dat is de wens van Onafhankelijk Delft. Een jaar geleden toonde de Delftse politiek zich solidair met het plan. Maar de toegangspoort tot de stad is nog altijd gehuld in duisternis.

Lees verder »

Het is TE donker bij de Oostpoort

20180831_083044
Het is nog steeds donker bij de monumentale Oostpoort. Ik heb zo mijn best gedaan om die Oostpoort aangelicht te krijgen en nu is er nog niets gebeurd. De motie is aangenomen, maar hier hullen wij ons nog in de duisternis!
Wanneer komt daar nu eens licht?
Naast dit alles, gaat de gemeente voor veiligheid….nou…
Laat er licht zijn en heel vlug, die motie is toch aangenomen!
Martin Stoelinga

Als dit de toekomst van het Agathaplein is…

IMG-20180830-WA0009
Investeren voor een fietsenstalling dan maar meteen in het museum?
Handen af van onze monumenten.
Martin Stoelinga

Handen af van onze monumenten

IMG-20180829-WA0023
Vandaag werden er 2050 petitie handtekeningen overgedragen aan STIP studentenpartij wethouder, Bas Vollebregt.
Dit, om hem en het college te laten weten, dat Delftenaren het niet pikken als hun erfgoed onrecht aangedaan wordt.
Delftenaren, uit alle rangen, standen en politieke voorkeuren zijn vertegenwoordigd in deze “aanklacht” om toch vooral zorgvuldig met onze monumenten om te gaan. Er is al genoeg verziekt.
Er wordt gezegd dat er nog helemaal geen verregaande besprekingen over deze voorgenomen veranderingen met het college zijn geweest, maar dit verwijzen wij naar het rijk der fabelen. #wandelgangen #kosterswoning #coalitieakkoord
Wat kosten al die visies ons weer?
Wordt vervolgd
Jolanda Gaal

Intentieovereenkomst “Verantwoord alcoholgebruik studenten” is wassen neus

drank_misbruik_door_studenten_neemt_alleen_maar_toe_in_delft

Tijdens de Owee was er s-nachts weer veel overlast door dronken studenten

Er is een begin gemaakt om het alcohol gebruik onder studenten tegen te gaan. Voor één jaar is een Intentieovereenkomst opgesteld door zes studentenverenigingen, het Rode Kruis, GGD, TU Delft en de gemeente Delft.

Een mooi begin maar het is allemaal erg vaag en oncontroleerbaar. Er wordt ingezet op voorlichting en een gedragsverandering. Die gaan de besturen van de studenten verenigingen zelf bewerkstelligen onder hun leden.

Daar heb ik weinig vertrouwen in. Dit zijn allemaal studenten van 18 jaar en ouder en die weten donders goed wat de schadelijke effecten van alcohol zijn. Als het eerste biertje eenmaal genomen is, dan is de laatste nog niet genomen.

De studentenverenigingen zijn besloten clubs en dus vallen ze niet onder de normale horeca regels. Het zijn in feite privé huiskamers. Maar ondertussen zijn het gewoon ook para-commerciële kroegen met onbeperkte openingstijden en drankverkoop. Gevolg is dat er ’s nachts veel last is van dronken studenten.

Lees verder »

AD Delft: Sporthuis Ruisch van Martin Stoelinga gaat sluiten

sporthuis ruisch stoelinga 18-8-2018Lees het artikel HIER

Sloop Heilige huizen (heilige land)

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)
Directeur Mohammed Baba, van Woonbron Delft, gaat gewoon door met zijn plan om brave burgers, hun huis uit te zetten.
Mensen die altijd netjes hun huur hebben betaald en zelf hun huizen hebben onderhouden en gerenoveerd. Waar woonbron jaren en jaren achterbleef met het aanpassen aan de huidige tijd van deze woningen en huurders zelf diep in de buidel hebben getast, daar gaat Baba over “lijken” De lijken gaan nu uit de kast komen! Waarom wordt er gesuggereerd dat er al jaren overal schimmel in de huizen zit? Waarom hebben deze mensen dan al jaren geen hulp of compensatie gekregen?
Waarom mogen woningbouwverenigingen met zulke snode plannen komen en waarom zal een particulier nooit toestemming krijgen voor zoiets als dit? Meten met twee maten? Er is niet eens een sociaal plan!
Walgelijke praktijken om de vierkante meters die vrij zullen komen, dubbel en dik te laten betalen door nieuwe bewoners Daar gaat het over, geld en macht. Macht, die Baba blijkbaar niet schuwt!
Wij gaan kijken wat wij kunnen doen voor deze Delftenaren in nood!
Wij laten het er niet bij zitten!
Jolanda Gaal

Open brief Stoelinga over museum het Prinsenhof

Toegang museum het Prinsenhof vanaf de Phoenixstraat.

Toegang museum het Prinsenhof vanaf de Phoenixstraat.

Janelle Moerman, directeur van museum Prinsenhof, vindt dat het museum zichtbaarder moet worden. Het is haar opgevallen dat veel mensen het niet kunnen vinden.

Wat een krankzinnige uitspraak! Alsof toeristen niet in staat zijn met een plattegrond, Google Maps of een andere navigatiemethode een locatie in Delft te vinden.

Tegen de zin van alle Delftenaren heeft Moerman, samen met wethouder Bas Vollebregt, een oplossing: het Prinsenhof moet op de schop!

Er is een architect geregeld die voorstelt om de binnenpoort en de bovengelegen woning te slopen. Lees verder »

Oudere berichten «