«

»

Mensen in problemen

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)

In 2007, toen Martin Stoelinga mij vroeg om bij Onafhankelijk Delft te komen, kreeg ik meteen met een gezin te maken dat in de moeilijkheden zat.

Overal klopten zij aan…

Zij begonnen met een schuld van onder de tienduizend en eindigden met een schuld over de veertigduizend.
Eenmaal in de raad geïnstalleerd, werd het van kwaad tot erger. Steeds vaker mensen, maar ook gezinnen in de narigheid.

Financiële winkel, liet processen van deurwaarders gewoon doorgaan zonder te reageren, waardoor mensen nog meer schulden kregen, maar waardoor ook de gang om uiteindelijk in de schuldsanering te kunnen komen, steeds opgerekt werd.

Wij hebben toen een man met zijn vrouw bijgestaan, de familie *****, die zaten na vijf jaar nog niet in de sanering, maar ook bij hen liepen de schulden op van twintigduizend, naar vijftigduizend.

Procedure op procedure en rente op rente, doen deze mensen de nek omdraaien, als de financiële winkel medewerker, dit op het beloop laat.
Ze zeggen er wel altijd bij dat het jou eigen verantwoording blijft, maar als je er niet meer uitkomt, hoe controleer je dan de financiële winkel???
Overzichten werden vaak niet verstuurd, of je moest er weken om vragen.

Weet je, als je de schuldsanering in gaat…dat traject, dan komt de post in de regel niet meer bij jou. Je staat onder curatele. Dus als er rechtszaken zijn dan krijg je daar ook regelmatig geen bericht van en wordt je bij verstek veroordeeld.

Zo gaat dit!!!!

Ook wordt er elke maand om en bij, honderdtwintig euro kosten van jou uitkering of inkomen ingehouden. Veel mensen in de schulden, weten dit vaak niet eens!!!

Leefgeld wordt met enige regelmaat niet op tijd uitbetaald, zodat mensen niet te eten hebben. Hen verwijs ik dan naar de Kerk in de Hugo de Grootstraat ( interkerkelijk sociaal fonds), daar kunnen zij dan veertig euro krijgen!

Wat nog het meest frustrerend is, is dat wanneer je zelf al jou schulden op een rijtje hebt en je zou zelf naar de rechtbank stappen, dan zit je binnen een jaar in de sanering. Waarom kan dit niet bij de financiële winkel?

Zij verdienen over de ruggen van mensen in de narigheid en ik kan mij, na al deze jaren, niet onttrekken aan het idee dat het hierover gaat, uitzonderingen daargelaten!

Zelf hebben wij toenmalig wethouder van Groen Links, Saskia Bolte hierop aangesproken, zij wuifde dit weg als incidenten.

Je zal het incident maar zijn met vijf kinderen en niet te eten!

Gemeente Delft, wethouder, moet zich schamen. Hun toezicht schiet tekort en niet alleen vanaf 2014, al veel langer!
Namen bij mij bekend natuurlijk en helaas, voorbeelden genoeg

Jolanda Gaal