Als het kalf….

raadslid Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft_portret-72dpi_0131

Hoeveel broden gaan er door in deze OWEE weken, natuurlijk de ondernemer vaart er ook wel bij. Hoeveel weesfietsen extra in de stad, die weer opgehaald moeten worden? Hoeveel nieuwe studenten zijn er? Het wordt steeds voller in onze stad.
Groei, is niet altijd vooruitgang.
Nergens lees ik hoeveel bier wordt er geschonken en wat de gevolgen hiervan zijn en dokter Lely maar roepen in de woestijn. Jonge studenten nog, comazuipers, eindigen op de ic, wat doen wij, lees STIP, hiertegen? Als ik één dezer avonden door de stad fiets, zie ik dronken, lallende, bierdrinkende en glasverspreidende studenten.
Geen handhaver te zien.
De klachten uit de wijken, wat wordt hiermee gedaan?
Doe er wat aan college en zwijg dit niet dood.
Martin Stoelinga

Als het kalf……

Hoi Martina,
De zoveelste student valt zich een ongeluk, ditmaal wederom bij het Delfts Studenten Corps, aan de Phoenixstraat.
Als er iemand op dit moment beneden langsloopt, is het leed niet te overzien.
Ik vind echt dat dit gezuip en geduw en trek op moet houden bij deze studentenverenigingen in het openbare gebied. Wij weten allemaal, volgens de overlevering, dat studenten laveloos door onze stad trekken en een enorme rotzooi maken. Het glas ligt her en der..en dan nu dit vreselijke bericht weer.
Ik wil dat er een een hekwerk voor de uitgang van dit terras wordt gezet, bij beide lokaties aan de Phoenixstraat van DSC.
Ook is het misschien handig, bij andere sociëteiten, de veiligheid onder de loep te nemen.
Als mensen laveloos zijn en ik zie dit met regelmaat, is hun motoriek nu eenmaal niet meer je van het. Het denkwerk, is ook niet meer helemaal “up to date”.
Laten wij dan maar even meedenken en tegelijkertijd, ook onze langslopende burgers beschermen.
Ik weet natuurlijk niet of deze student ook bezoek had genoten van of aan Bachus, maar hij valt natuurlijk niet vanzelf naarbeneden.
Graag zie ik jou bemoeienis hierin, tegemoet.
Ik hoop dat de student weer helemaal herstelt van dit drama.
Groet,
Jolanda Gaal

Ohjee, Owee

OWEE TU

Het bruist, het gonst, het spettert! Oh wat een pret! Oh wat een lol! Feest,spel, eten, drank, plezier, muziek: de ontvangstweek voor de nieuwe studenten. Het kan niet op! Nooit geweten dat het studentenleven zo mooi zou zijn. Studeren dacht ik, dat is toch iets serieus? Nee hoor, het is hier louter partytime!

Snel naar het muziekspektakel in het centrum of bij de TU. Hoef ik niet naar dat dure popfestival, hier is t gratis!

Geluidsniveau??? Wat bedoel je?? Iedereen mag meegenieten,toch!

Jazeker, dat heb ik dan ook gedaan op zo’n 1,5 km van de feesttent bij de TU.

Niet alleen in de tuin, ook met de tuindeur half open duidelijk hoorbaar. Geen probleem mee, hoor. Prima, geen klacht, moet kunnen toch!

Lekkere muziek, je weet wel: van die dj geluiden.Overdag en ’s avonds.

Toch even een opmerking, maar laat duidelijk zijn:

ik stoor me er niet aan, geen bezwaar, geen klacht, gewoon zo laten.Studentenstad weet je wel!

Echter: wel heel erg vervelend voor die horeca-ondernemer die graag zijn nering wat luister wil bijzetten met een stukje live-muziek. Die halverwege de week bedenkt: het wordt goed weer dit weekend, zal ik eens wat extra doen? Misschien een paar uurtjes live-music. Een woud aan regels omtrent geluidsniveau, al dan niet versterkt, afstand, tijdsduur enz zijn een blokkade. Betalen voor een aanvraag, 6 weken vooraf in te dienen.Pech gehad als het slecht weer is.

Gevolg: de horeca-ondernemer ziet er maar vanaf, teveel gedoe, teveel tegenwerking. En dus: geen muziek meer op het Doelenplein en slechts mondjesmaat elders in het centrum. De aantrekkingskracht voor het pikken van een terrasje drastisch verlaagd. Saaie binnenstad af en toe. Kleinzielig meten met 2 maten vanuit het stadsbestuur. Stadsbestuur: schaam je om je om zulke onwerkbare regels op te stellen voor het maken van live-muziek op een een geluidsniveau van enkele 10-tallenmeters.

Telt dan alleen maar die TU????

Gerard Roth

Perspektief

Perspektief in de problemen.
Hulp kan niet langer gegarandeerd worden.
Helaas, heb ik geen bericht gekregen, via de gemeente Delft hierover.
Jolanda Gaal

https://www.ad.nl/delft/grote-zorgen-over-opvang-daklozen-bij-armlastige-stichting-perspektief~a98ebcac/

De Delftse Hout en iets met opruimen

FB_IMG_1565341737132

Niet alleen de zwemmers, van het water in de Delftse Hout klagen steen en been, ook de vissers.
Waren eerst de steigers van de vaste visplekken al verplaatst en wekte dit ongeniegen, nu zijn ook de prullenbakken weggehaald. De lokatie us bij het gemaal, drie prullenbakken weg!
De vissers zijn bang dat zij nu de schuld krijgen, van het acctergelaten vuil van barbecuers.
Gemeente Delft, waarom gaat het daar nu elke keer mis?
Ik ga bellen en zien wat het idee hierachter is.
Jolanda Gaal

Schimmel maakt mensen ziek

Al vaker zijn wij op de bres gesprongen, voor mensen die te maken hebben met schimmel in hun woning.
Omdat dit de SP ook een doorn in het oog is, hebben wij besloten onze krachten te bundelen.
Samen sterk, zeg maar.
Afgelopen weken, hebben wij geinventariseerd in een deel van de Bomenwijk.
Dit gaf al zoveel reacties, dat wij er echt van geschrokken zijn. Nagenoeg alle bewoners,van bovenste etages, hebben last van schimmel in de badkamer. Er zit geen luchtkanaal, dus schimmel heeft “vrij spel”.
Kleine kinderen zitten aan de puffers, heel ongezond.
Medio september komen wij allen weer samen.
Wij gaan per wijk aanpakken!
Heb je ook schimmel in jou woning, mag je natuurlijk bellen of mailen.
Wij inventariseren het geheel, zowiezo!
Jolanda Gaal

https://www.ad.nl/delft/onafhankelijk-delft-en-sp-luiden-de-noodklok-in-strijd-tegen-schimmel-in-huurwoningen~a22ec2bc/

Bezoek raadsleden uit Soest

20190712_144429

Vandaag is er bezoek uit Soest in onze stad.
Raadsleden en college hebben de weg naar Delft gevonden. Zij maakten een wandeling door de Coendersbuurt. In Soest zijn zij ook druk doende met een groot project en laten zich graag informeren hoe hier in Delft de aanpak is geweest.
Dick Verkaik en ik hebben hen erop gewezen dat hier veel mis is gegaan,
dat dit zeker een waarschuwing voor hen kan zijn.
Bij ons is drie generaties schuld overgebleven en de klok tikt door..
Wij hebben als inwoners veel in moeten leveren. Bezuinigingen op divers gebied ook.
De spoorzone zonder viaduct is er zeker wel mooier op geworden. Dat moet ook gezegd.
Dick Verkaik en Jolanda Gaal

Afscheid van Peter Bosch en reces

20190711_234919
Vanavond was de laatste raadsvergadering en namen wij afscheid van onze commissie griffier, Peter Bosch.
Bedankt Peter, voor het altijd klaarstaan met raad en daad en succes met jou nieuwe uitdaging.

Wij hebben nu reces en hebben geen vergaderingen meer, maar blijven natuurlijk bereikbaar voor onze inwoners.
Fijne vakantie, geniet van de zomer!
Jolanda Gaal

Donderdag 11 juli bewonersbijeenkomst

Vanavond is er een bewonersbijeenkomst georganiseerd door de SP en Onafhankelijk Delft, aangaande schimmelwoningen
Wij zullen per wijkdeel de woningen die het betreft, in kaart brengen en verwerken tot een zwartboek schimmelwoningen in Delft.
De betreffende woningbouwverenigingen, zullen wij aanspreken op hun verantwoordelijkheid hierin.
Jolanda Gaal

20190709_223305

Antwoord schriftelijke vragen storing 112

20190711_141114

20190711_140702

Heter voorjaar, zomer en najaar

20160731_132040
Met warmere lente, hete zomer en najaar, zou het toch zo moeten zijn dat er airco op onze basis/scholen aanwezig is.
Het rijk zou hiervoor mede bij kunnen dragen.
Kinderen en jongeren zitten in bloedhete klassen. Het glas van lokalen, werkt als vergrootglas. Nu moet een soort van hitterooster ingesteld worden enz.. Ouders/verzorgers met kinderen op de basisschool, moeten zich in allerlei bochten wringen omdat er eerder vrij wordt gegeven.. (extra opvang, kost extra geld)
Met het aanschaffen van een aircosysteem, kunnen kinderen gewoon naar school blijven gaan en is al deze rompslomp niet nodig.
Kinderen kunnen ook geconcentreerder blijven werken.

Jolanda Gaal

Kadernota

martin_stoelinga_oostpoort_aanlichten

De kadernota Delft is één van de beleidsinstrumenten van de raad.

Voordat wij aan de slag gaan met de werkzaamheden aangaande de begroting, stellen wij financiële kaders voor beleid en uitvoering.

Deze kaders hebben wij nodig, omdat wij verantwoording moeten afleggen aangaande beleid en financiële ontwikkelingen.

Met cijfertjes zullen wij u niet lastig vallen, deze kunt u op de website van de gemeente Delft en Onze website vinden.

Wel gaan wij even in op wat wij graag gedaan willen krijgen, met ons collectief inkomen. Ook zijn wij niet van over de balk gooien van gemeenschapsgeld, zoals in het verleden teveel gebeurd is.

Het blijkt iets beter te gaan met Delft, waardoor wij rond 2021 zelfs iets overhouden. Zou ook vreemd zijn als dit niet zo is, want de grote projecten liepen ten einde. Delft zou Delft niet zijn, als er alweer niet aan nieuwe projecten wordt begonnen Wij zouden daar graag iets terughoudender in zijn. Sparen en dan pas uitgeven is ons devies.

Ook nu de aandelen Eneco verkocht gaan worden, moeten wij ons niet direct rijk rekenen en beginnen met het geld over de balk te gooien!

Wij willen graag inzetten op onze inwoners met dit geld. Op een mooie grote sporthal bijvoorbeeld, nabij Ketkpolder, waar diverse clubs ondergebracht kunnen worden en waar het weer een feest kan zijn voor de Delftenaar om te sporten. Waar we weer sporters, jong, oud, met of zonder beperking, kunnen ontvangen en ook gastvrij kunnen zijn naar hen die de competitie met ons aangaan. Een mooi cadeau naar de Delftenaar toe, die jarenlang heeft moeten bezuinigen en deze bezuinigingen zwaar gevoeld hebben.

•De zorg blijft onze zorg, nog teveel mensen klagen dat de juiste zorg hen niet bereikt.

•De wachtlijst voor de GGZ is nog te lang

•De veiligheid voor ouderen is een terugkerende discussie. Zij zijn een gemakkelijke prooi voor criminelen en wij willen kijken hoe wij hier op in kunnen zetten Kwetsbare ouderen hebben veelal, geen whatsapp waarschuwingssysteem

Een goede sociale cohesie is een must, zo ben je samen sterk

•De jeugdzorg, een terugkerend punt van grote zorg en.. kost ons handen vol geld.

Gelukkig krijgen wij extra middelen van het rijk

•Duurzaamheid hoort de norm te zijn

•Er wordt te weinig voor werkende jongeren gebouwd. Deze groep valt echt tussen de wal en het schip. Hiermee zeggen wij ook dat er erg veel ingezet wordt op woningen voor studenten.

Wij zijn absoluut niet tegen studenten in onze stad, zij zorgen ook voor economisch belang, echter, hele straten zijn verkamerd. De balans is zoek.

Wij willen de balans terug.

•Onafhankelijk Delft heeft zich ingezet voor betere verlichting op grote onoverzichtelijke kruispunten

•De livemuziek moet terug in de stad.

Het is gewoon een dooie boel geworden!

•Het Prinsenhof en de geplande grote verbouwing was ook ons een doorn in het oog en daarom drongen wij ook aan op aanpassing.

•Last but not least: de OZB al jaren een doorn in ons oog, dat wij de duurste gemeente van Nederland zijn..

Wij blijven zeggen dat dit omlaag moet.

Zo kunnen wij nog een poosje doorgaan..

Heb je interesse om de Kadernota bij ons door te nemen, bel ons dan op en wij spreken af.

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga

Sportpresentaties

20190612_190857
Woensdagavond j.l. brachten wij een bezoek aan Full Speed.
Daar werd een avond georganiseerd voor sportverenigingen, sportievelingen en belangstellenden. Deze avond werd gebruikt om duidelijk te maken wat de knelpunten en nieuwe ideeën zijn om de huidige lokaties te verbeteren en zo de prestaties op spprtgebied, te optimaliseren.
Er kwamen ook plannen op tafel om zelfs geheel nieuwe sportcomplexen te bouwen. Vooral de huidige plek in Kerkpolder, waar diverse sportaccomodaties zijn, is echt aan vernieuwing toe. Wanneer zij zouden opschuiven richting Reinier de Graef/DenHoorn, zou er ook behoorlijk veel ruimte vrijkomen om woningen te kunnen bouwen.
Het was in ieder geval een uitvoerige presentatie, wij kwamen om 18.30 binnen en 23.15 ging het fluitsignaal
Ongelooflijk hoeveel vrijwilligers er in de sport meedoen Zonder hen zou dit gewoon allemaal niet mogelijk zijn.
We gaan het zien hoe de raad gaat besluiten.
Martin Stoelinga

Kruispunt

Tijdens het in de avond rijden over het grote kruispunt dat aan de Westlandseweg , Krakeelpolderweg en Papsouwselaan ligt, vond ik dat de verlichting ineens minimaal is. Ook zag ik al een paar maal, auto’s bijna op de verkeerde weghelft terecht komen.
Ik sprak er met een paar mensen over en hen was dit ook al opgevallen.
Dan, uit pure interesse ivm veiligheid, maar even een mail gestuurd naar de betreffende ambtenaar verkeer.
Na wat heen en weer gemail, bleek dus inderdaad dat dit kruispunt niet volgens de norm verlicht is..
Nu maar hopen, dat er geen ongeluk gebeurt en er snel meer licht komt.
Jolanda Gaal

20190606_222935

Oostpoort toegankelijk op open monumentendag

20190508_220009
Komende monumentendag in september 2019, gaat op verzoek van Onafhankelijk Delft, de Oostpoort open voor publiek.
Mensen kunnen dan een kijkje binnen nemen in het bijgebouw van de enige overgebleven toegangspoort van Delft.
Jolanda Gaal

Oudere berichten «