«

»

ISIS aanslag op Delftse kernreactor is peulenschil met hek open

kernreactor_delft_open_deurGeachte loco burgemeester

Gisteren zag ik tijdens mijn trainingsrondje het toegangshek naar de IRI kernreactor gewoon, zonder enige vorm van beveiliging, open staan.

Kwaadwillenden kunnen zo naar binnen lopen en eenmaal binnen is het een peulenschil om in het reactor gebouw te komen. De plattegrond is hier te vinden.

Gezien de oproep van Isis om Europa in een rode gloed te vernietigen en een atoombom op Rome te gooien zou ik een strenge bewaking verwachten.

Temeer daar niets die beesten van de Islamitische Staat daartoe weerhoudt. En die IS barbaren zijn in grote getallen naar ons toegestuurd en onder ons om angst en verderf te zaaien.

Isis heeft specifiek opgeroepen om proefreactoren te overvallen daar deze een makkelijker doelwit zijn om een vuile radioactieve bom te maken. Bewezen is dat de Belgische IS terrorist Abdeslam documenten bij zich had van een Duits nucleair onderzoekscentrum. En er zijn meer bewijzen dat isis geïnteresseerd is in kerncentrales.

Jihadisten zijn geen terroristen zoals we gewend zijn in Europa. Dit zijn allemaal zelfmoord plegers die niet zullen terugdeinzen om met radioactief materiaal besmet te worden.

Die hou je ook niet tegen met een particuliere beveiliger die zich enkel met een balpen kan verweren. Delft is één van de jihadsteden van het eerste uur. Bij onze synagoge staan tijdens een dienst een zestal met mitrailleurs bewapende marechaussees. In Nederland is het dreigingsniveau substantieel.

Er is geen gevaar van een ontsporende kettingreactie bij een aanslag. Het is een intrinsiek veilig reactortje. Maar de splijtstoffen en zijn levensgevaarlijk door hun straling. Hoeveel radioactief materiaal aanwezig is bij het reactor instituut is een groot geheim. Maar gezien het feit dat Delft meegenomen werd in de grote Europese stresstest zal het een niet te verwaarlozen hoeveelheid zijn.

Deze radioactieve splijtstoffen moeten na de golf van aanslagen streng bewaakt worden. Van de TU Delft is dus op dat vlak niets te verwachten. Die zetten zelfs uitnodigend het hek open. Dat is de kat op het spek binden.

Gezien het dreigingsniveau en de reeks aanslagen van IS sympathisanten kan de beveiliging niet meer aan een onderwijs instelling overgelaten worden. Gezien de mogelijke impact is dit een taak van het Rijk.

Vraag Wilt u minister Veiligheid en Justitie Van der Steur vragen om zo snel mogelijk een 24/7 bewapende beveiliging bij het Reactor Instituut Delft te regelen? En zo nee, waarom niet?

Jan Peter de Wit