«

»

Achterkamer beslist, verhuist gemeenteraad naar Nieuwe Stadskantoor?

verhuizen de gemeenteraadsvergaderingen mee van het Stadhuis naar het Nieuwe Stadskantoor?

Verhuizen de gemeenteraadsvergaderingen mee van het Stadhuis naar het Nieuwe Stadskantoor?

Gisteravond werd in het besloten, dat wil zeggen geheime, Fractievoorzittersoverleg gedebatteerd over de verhuizing van de gemeenteraadsvergaderingen van het oude Stadhuis op de Markt naar het Nieuwe Stadskantoor (HNK) in de Spoorzone.

Onacceptabel dat dit politiek beladen onderwerp in de achterkamer wordt besproken. Maar sinds D66 de grootste partij is, floreert het achterbakse gekonkel weer als vanouds. Zie notitie HIER.

Maar ook VVD portefeuille houder Lennart Harpe durft geen eigen standpunt neer te zetten. De VVD dient pas raadsvoorstellen in als ze zeker weten dat er een meerderheid voor is. Dus eerst voorstellen in de achterkamer in de week leggen.

Voorheen werd dit onderwerp gewoon in het openbaar besproken. Zoals in de commissie- en raadsvergadering van februari 2006 toen alle partijen in koor zeiden dat ze in het oude Stadhuis wilden blijven vergaderen. Alleen werd er wel in de nieuwbouw van het HNK rekening mee gehouden dat in de verre toekomst een grote raadszaal mogelijk zou zijn

hnk_raadszaal_delftEn nog voordat de bouw geheel klaar is probeert de VVD de gemeenteraad nu toch al naar het Nieuwe Stadskantoor te laten verhuizen.

En dat heeft weer te maken met de Motie Harpe 2.0 ‘Kosten Nieuwe Stadskantoor’ (hier) uit september 2007. Daarin staat dat de huisvestingskosten van het nieuwe HNK niet hoger mogen zijn dan de huisvestingskosten van alle toenmalige kantoren bij elkaar. Dat was toen 6,6 miljoen euro per jaar.

En ondanks buitensporige indiceringen is het waarschijnlijk erg lastig bij het dalende aantal ambtenaren om aan die Motie Harpe te voldoen.

VVD_Wethouder_Lennart_Harpe

VVD wethouder Lennart Harpe

Het is sowieso een uitermate slap uitgangspunt dat als je alle ambtenaren in één gebouw zet, dat het niet voordeliger kan. Maar het prestige van een machtig groot gebouw was voor de VVD, PvdA, GL,  D66, Stip en CDA altijd veel belangrijker.

Als het HNK binnenkort helemaal klaar is staat al 20% leeg. Maar dat zal met de automatisering en uitbesteding nog verder oplopen. Die ruimte moet verhuurd worden tegen minimaal de kostprijs van €256 per m2 per jaar. Maar dat bedrag ligt ver boven de huidige marktwaarde. Dus dat gaat niet lukken.

Dus probeert VVD wethouder Harpe via de achterkamer de fracties zo gek te krijgen dat ze de raadsvergaderingen en fractiekamers naar het Nieuwe Stadskantoor verhuizen. Dat kost weer €225.000 extra en de exploitatielasten HNK gaan met €70.000/jaar omhoog naar zeker €7,2 miljoen per jaar.

Jan Peter de Wit

 

 

 

 

van