«

»

Alleen meldingsplicht voor een mobiele hijskraan

Enorme hijskraan van Boer bv op 15 juni jl op de Markt in Delft.

Enorme hijskraan van Boer bv op 15 juni jl op de Markt in Delft.

Op 16 augustus vroeg ik naar de specifieke vergunning voor die enorme mobiele hijskraan op de Markt.

Dit  antwoord kreeg ik van de gemeente:

Voor deze kraan was en is de gemeente niet bevoegd om vergunning te verlenen. De werkzaamheden die werden uitgevoerd en de kraan zelf vallen onder de vergunningsvrije activiteiten zoals deze zijn opgenomen in het Besluit Ruimtelijke Ordening.

Dit besluit wordt rechtstreeks aangestuurd door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en zet de bevoegdheid tot vergunning buiten spel. Een kopie van vergunning kan in dit kader niet worden verstrekt.

Bij indiening van een melding worden standaard voorschriften bekend gemaakt aan de melder. In individuele gevallen kan het echter voorkomen dat wij beoordelen dat er wellicht aanvullende voorschriften nodig kunnen zijn.

Dat is in dit geval zo beoordeeld en na gesprekken tussen verschillende vakdisciplines van de gemeente en de uitvoerder zijn extra voorschriften opgelegd zoals afzettingen en spreiding van de belastingen op de ondergrond.

Verbazend dat voor de kleinste activiteiten op de Markt een vergunning nodig is maar dat je zonder een mega grote mobiele hijskraan op de Markt kan neerzetten. Nu ben ik nog steeds benieuwd wat die standaard voorschriften zijn en welke specifieke voorschriften hier op de markt extra zijn opgelegd. Wordt vervolgd dus

Jan Peter de Wit