Als het kalf……

Hoi Martina,
De zoveelste student valt zich een ongeluk, ditmaal wederom bij het Delfts Studenten Corps, aan de Phoenixstraat.
Als er iemand op dit moment beneden langsloopt, is het leed niet te overzien.
Ik vind echt dat dit gezuip en geduw en trek op moet houden bij deze studentenverenigingen in het openbare gebied. Wij weten allemaal, volgens de overlevering, dat studenten laveloos door onze stad trekken en een enorme rotzooi maken. Het glas ligt her en der..en dan nu dit vreselijke bericht weer.
Ik wil dat er een een hekwerk voor de uitgang van dit terras wordt gezet, bij beide lokaties aan de Phoenixstraat van DSC.
Ook is het misschien handig, bij andere sociëteiten, de veiligheid onder de loep te nemen.
Als mensen laveloos zijn en ik zie dit met regelmaat, is hun motoriek nu eenmaal niet meer je van het. Het denkwerk, is ook niet meer helemaal “up to date”.
Laten wij dan maar even meedenken en tegelijkertijd, ook onze langslopende burgers beschermen.
Ik weet natuurlijk niet of deze student ook bezoek had genoten van of aan Bachus, maar hij valt natuurlijk niet vanzelf naarbeneden.
Graag zie ik jou bemoeienis hierin, tegemoet.
Ik hoop dat de student weer helemaal herstelt van dit drama.
Groet,
Jolanda Gaal