«

»

Ambtelijke bevestiging dat provincie het Herstelplan afkeurt

begroting_2015_delft_farce_majeurVorig jaar december dienden wij een motie van wantrouwen in tegen het college omdat ze een onzinnige Begroting voor 2015 hadden gemaakt.

Lees Begroting 2015 behandeling is weer grote “Farce Majeure”

Als struisvogels staken ze hun kop in het zand voor het evidente bankroet.

Wij stelden voor om te stoppen om nog vier jaar lang jaarlijks acht miljoen bij te dragen aan de bouw van de tweede tunnelbuis. En gelijk een Artikel 12 uitkering aan te  vragen bij het Rijk. Oftewel surseance van betaling aanvragen.

Niemand steunde dit. Nu blijkt dat het zeer waarschijnlijk is dat het Herstelplan om toch de Begroting 2015 goedgekeurd te krijgen schipbreuk lijdt. Dit ambtelijke antwoord kreeg ik:

Uit mondelinge, ambtelijke contacten is gebleken dat de Provincie Zuid-Holland naar verwachting met een oordeelsonthouding over de Programmabegroting 2015 komt. De oordeelsonthouding gebeurt op formele gronden omdat de vaststelling van de Kadernota 2015 is gepland op 2 juli. Dit is nà de uiterste datum voor de besluitvorming door de PZH over de PB 2015.

Daarnaast is op basis van een eerste ambtelijke beoordeling van het herstelplan door de PZH aangegeven dat de oplossingsrichtingen, nog los van een beoordeling van de inhoudelijke juistheid, voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op aannames en daardoor onvoldoende basis zijn voor een concrete begrotingswijziging. Daarmee is voor de PZH nu onvoldoende sprake van financieel herstel en zal het regime van preventief toezicht van kracht blijven.

Jan Peter de Wit