«

»

Antwoorden op vragen verkoop Avalex bedrijfsafval

jack_kuin_avalex_directeurD66 wethouder Aletta Hekker gaf de volgende antwoorden op mijn vragen over de geheimzinnige verkoop van Avalex bedrijfsafval bv aan multinational Remondis.

Vraag 1 Waarom is dit niet vooraf aan de gemeenteraad voorgelegd of gecommuniceerd?

Antwoord: De verkoop van het bedrijfsmatige onderdeel van Avalex is een bevoegdheid van het AB en hoeft niet te worden voorgelegd aan de raad. Het AB heeft direct nadat de besluitvorming en de uitwerking daarvan zijn beslag heeft gekregen de raden geïnformeerd.
Vraag 2 Waarom wil het db van Avalex niet zeggen wat de verkoopprijs is ondanks het een met publiek geld gefinancierd bedrijf is?

Antwoord: Uit privacy- en concurrentie overwegingen is in de koopovereenkomst opgenomen dat er geen uitspraken worden gedaan over de verkoopprijs. In de komende DB vergadering van 10 februari zal de geheimhouding en de informatieverstrekking aan de raad nader worden besproken. Over de resultaten hiervan zullen wij u nader informeren.

Vraag 3 Hoe wordt deze opbrengst voortaan uit alle openbare jaarrekeningen gehouden?

Antwoord: Het uiteindelijke resultaat van de verkoop (gesaldeerd, na aftrek van kosten) wordt in de jaarrekening opgenomen. De wijze van verwerking is de bevoegdheid van het bestuur van Avalex.

Vraag 4 Is dit te zien als zwart geld?

Antwoord Nee, dit betreft geen zwart geld.

Vraag  5 Wie gaat over de besteding van deze geheime opbrengst?

Antwoord De besteding maakt onderdeel uit van de begroting van Avalex. De begroting wordt door het AB vastgesteld. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hier een zienswijze over indienen. Deze wordt door het AB afgewogen. De jaarrekening en begroting worden na vaststelling ter informatie aan de raden verzonden.

Vraag 6 Hoeveel geld krijgt delft als aandeelhouder bijgeschreven?

Antwoord Het resultaat wordt aangewend ter versterking van de vermogenspositie van Avalex. Het versterken van het eigen vermogen zal de behoefte aan externe financiering ten behoeve van de geraamde investeringen navenant doen afnemen.

De geheimhouding uit privacy overweging van personen snap ik helemaal niet. Grote onzin. Concurrentie overwegingen is een ongeldig motief in een vrije markt. De verkoopprijs hoort gewoon openbaar te zijn. Verkoop opbrengsten van publiek bezit zijn altijd openbaar.

avalex_informatieplicht_grHet niet vooraf melden van het voornemen tot verkoop is een schending van artikel 22 Informatieplicht. Bij een aanzienlijk en strategisch voornemen had de gemeenteraad vooraf geïnformeerd moeten worden. Dit zie ik als een nalatigheid van D66 wethouder Hekker.

Dat zogenaamde verlengde bestuur in Gemeenschappelijke Regelingen werkt niet. De controle door raadsleden is vrijwel onmogelijk.

Jan Peter de Wit

PS. Verder ontving ik laatst onderstaande anonieme brief. Dit soort brieven worden alleen gestuurd als ergens rottigheid en dus van slecht bestuur sprake is.


Beste Onafhankelijk Delft,
In de media zijn er veel speculaties over de overname van het bedrijfsafval van Avalex door Remondis. Zo heeft u ook vragen gesteld omtrent het geheim houden van het overname bedrag dat niet openbaar word gemaakt.

De informatie die wij hebben is het volgende:
De koopsom zou 2,1 miljoen zijn geweest terwijl de omzet rond de 3 miljoen per jaar zou bedragen. Als dit zo zou zijn is de verkoop hiervan een echt koopje geweest.

Dhr. J. Kuin geeft aan dat in de nieuwe wettelijke regelingen het niet meer mogelijk is om in de toekomst voor gemeentelijke inzamelaars naast hun huishoudelijke afval ook een bedrijfsafval tak ernaast te houden. Dit is echter glanshart een leugen!!! Kijkt u maar eens bij b.v. meerlanden (www.meerlanden.nl) dit bedrijf is net zoiets als Avalex en heeft ook gewoon een bedrijfsafval tak naast hun huishoudelijke afval……Als er van de bedrijfsafval een soort van B.V.
gemaakt zou worden zou dit gewoon kunnen en hadden de winsten hiervan naar de burger terug kunnen vloeien.

Verder willen we aan u kwijt dat in de toekomst bedrijven niet meer terecht kunnen bij het wegbrengstation omdat dit alleen voor particulieren gaat worden en bedrijven zullen dan hun afval ergens anders (andere afval bedrijven) moeten brengen d.m.v. extra bedrijfscontainers. (Dit zal de gemeenteraden waarschijnlijk nog niet te horen zijn gekomen )

Het bedrag dat met de verkoop gemoeid is, gaat worden besteed aan het 2020 project(omgekeerd inzamelen) terwijl dit geld eigenlijk terug dient te vloeien naar de burgers. Dit project is opgezet door dhr. Burgering (vriend en ook oud collega van dhr. Kuin). Door Dhr. Burgering is Dhr. Kuin ook hier bij Avalex aan komen waaien…….

De samenwerking die de gemeente is aangegaan met Avalex is gedaan om de kosten te laten dalen. Nu word het besteed aan projecten, Avalex had belooft dat de 2020 project de burgers geen geld zou gaan kosten maar indirect is dit nu wel het geval.
Avalex zou behoorlijk in de kosten kunnen besparen als ze gewoon doen wat ze zouden moeten doen, Namelijk afval ophalen i.p.v. projecten financieren ten koste van de burgers.

Dhr. J. Kuin laat regelmatig mensen uit zijn omgeving werkzaamheden bij Avalex doen, en zorgt er dus regelmatig voor dat Avalex bep. Rekeningen moet betalen aan z’n contacten bestand.

Dhr. J. Kuin laat in de begrotingen zien dat Avalex behoorlijk op de goede weg is om financieel gezond te worden, Maar wel ten koste van mensen die wel doen waar ze voor in dienst zijn genomen, maar daar heeft dhr. Kuin weinig mee(zegt hij zelf!!)

Verder nog een dingetje:
Dhr. J. Kuin en dhr. P. Burgering zijn beide D66 aanhangers en zitten ook in gemeenteraden of hebben een bemoeienis in de D66, zo zou in Delft wel makkelijk enige belangenverstrengeling kunnen voortvloeien nu D66 hier ook een beetje aan de touwtjes trekt.

m.v.g.


 

 

 

1 ping

  1. D66 wethouder Hekker verstopt Avalex Remondis opbrengst » Onafhankelijk Delft

    […] 6 februari 2016 antwoordde Avalex DB lid Aletta Hekker op mijn vraag waarom de verkoopprijs van Avalex b.v. geheim was, […]

Reacties zijn uitgeschakeld.