«

»

PvdA wethouder De Prez “Eigen statushouders eerst”

woonnet_haaglanden

Woonnet Haaglanden waar asielzoekers zich op inschrijven en een urgentie van het COA krijgen die voor alle andere urgenties en inschrijvers gaat.

Onze motie “Stop met voorrang asielzoekers bij huurwoning” toewijzing werd door geen enkele andere partij gesteund.

PvdA wethouder Raymond de Prez zei: “Eigen statushouders eerst” En daarmee blijft Delft braaf de taakstelling van het aantal toegewezen asielzoekers (256/jaar) uitvoeren.

Den Haag maakt er een puinhoop van met een onoverbrugbare achterstand van 1148 asielzoekers in 2016.

Wij wilden via de motie het college opdragen om bij het Woonnet Haaglanden te bewerkstelligen dat voor Delft vanaf 1 april voorlopig geen voorrang meer gegeven wordt aan statushouders, totdat Den Haag de opvangachterstand zo goed als geheel heeft ingelopen.

Wethouder Raimond de Prez legde uit dat de taakstelling om statushouders te huisvesten per gemeente is geregeld en dat van het overhevelen van statushouders naar andere gemeenten geen sprake is. GroenLinks, STIP en D66 spraken hun steun uit over de manier, waarop vluchtelingen met een verblijfstatus in Delft worden gehuisvest en begeleid.

De VVD vond het te vroeg voor een motie. Ook andere fracties steunden onderstaande motie niet.

Jan Peter de Wit


Motie Stop voorrang statushouders bij huurwoning

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 december 2016

Constaterende dat

Op dit moment 7,4% van de sociale huurwoningen in Delft naar statushouders gaat.

Dat vele Delftenaren vele jaren moeten wachten voordat ze kunnen doorstromen naar een huurwoning hetgeen de huurmarkt ontwricht

Delftse jongeren, gezinnen en ouderen raken vrijwel kansloos een goedkope sociale huurwoning te vinden

Asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen in het Haaglanden Woonnet voorrang boven alle andere urgenties zoals medisch of sociaal

In 2016 zijn er in Delft tot 1 december al 202 asielzoekers (COA) een woning gegeven. Onze achterstand bedraagt nu 54.

Den Haag heeft toegezegd in 2016 ongeveer 2200 asielzoekers op te nemen. De Haagse achterstand bedraagt nu 1147 asielzoekers.

Den Haag onvoldoende tijdelijk wooncontainers heeft geplaatst om asielzoekers op te vangen

Overwegende dat

Den Haag totaal niet aan hun wettelijke taakstelling voldoet. Den Haag heeft wel een aantal asielzoekerscentra, maar neemt niet de verantwoordelijkheid om al die asielzoekers in eigen gemeente te huisvesten.

Het VVD voorstel van Minister Blok van Wonen is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer waarin gemeenten statushouders per 1 april niet langer wettelijk verplicht voorrang hoeven te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Den Haag als lid van het Haaglanden Woonnet zeer slecht presteert om aan hun taakstelling te voldoen met als gevolg dat de randgemeenten wel volstromen.

Draagt het college op:

Om bij het Woonnet Haaglanden te bewerkstelligen dat voor Delft vanaf 1 april voorlopig geen voorrang meer gegeven wordt aan statushouders totdat Den Haag hun achterstand zo goed als geheel heeft ingelopen.

En gaat over tot de orde van de dag

Jan Peter de Wit , namens Onafhankelijk Delft