AZC en statushouders in voormalig kantongerecht: NEE!

geen_azc_delft

Zo simpel kan het zijn.
We halen de rottigheid zo zelf binnen.
Zoals ons door de collegepartijen vaak gezegd wordt als wij met een voorstel komen: helaas moeten de goeden onder de kwaden lijden. Zo denken wij er in dit geval over.
De vluchtelingen van nu, zijn niet de vluchtelingen van toen. Deze vluchtelingen eisen van alles, daar beginnen zij alvast mee.
Hier aangekomen is weinig goed. Het eten is niet goed, de opvang is niet goed enz Uit de oorlog weggekomen en dan zoveel noten op je zang hebben…

Nu hebben o.a. PvdA D’66 SP en GroenLinks zich hard gemaakt, om in Delft een Asielzoekerscentrum te realiseren. Staan zij 100 procent achter. Ondanks alle toestanden die er gebeurd zijn, in bijvoorbeeld Duitsland Denemarken en Zweden met de jaarwisseling,. Zij willen hier in Delft, deze berg ellende binnenhalen. Het zou ons niets kosten die asielopvang..maar nu blijkt dat er 400.000 euro aan kosten mee gemoeid is, dat ook nog uit de pot van Sociaal Domein moet komen.
Vanzelf zijn wij hier op tegen. Onze eigen inwoners in de problemen, krijgen nul hulp. Onze ouderen worden uit elkaar gehaald en moeten weer thuis gaan wonen. Wat van de gekke is, want we hebben woningen tekort en zij vereenzamen.
Alles voor de asielzoeker en niets voor eigen inwoners! Het prachtige pand van het voormalig kantongerecht, wordt straks woonruimte voor asielzoekers als het aan deze partijen ligt. Schuin tegenover de Synagoge notabene!!! Hoe idioot is dit? Wat is dit voor een signaal naar de Joodse gemeenschap die de synagoge, al sinds de eerste aanslagen in Parijs, laat bewaken? We hebben immers van de AIVD zelf vernomen, dat ISstrijders, zich onder deze vluchtelingen bevinden. Dat halen zij hier gewoon binnen in Delft
Weet wat je stemt in 2018!! Toch zeker niet op dit stelletje dat eerst onze stad financieel aan de rand van de afgrond heeft gebracht en het nu nog een extra zetje geeft!!!
Nee nee nee!
Jolanda Gaal