«

»

Begroting 2016 zijn Leugens en Bedrog

d66_begroting_2016_leugens_en_bedrog_delftLiegen en bedriegen, daar ga ik het vanavond over hebben

Ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft voormalig D66 wethouder Vokurka al geweten dat het linkse financiële kaartenhuis zou instorten.

Hij gaf oktober 2013 ruim een half jaar voor de verkiezingen al in het geniep opdracht tot de stresstest spoorzone. Ook benaderde hij in het geheim het Rijk voor kwijtschelding van 32 miljoen euro.

Alles zonder de raad te informeren.

Zelf nam hij voortijdig de benen, en zei dat alles op orde was. Dan ben je een leugenaar en bedrieger.

Maar zijn D66 opvolger wethouder Hekker is geen haar beter.

Zij verzwijgt bij haar nevenfuncties dat ze nog een Interim-management en Consultancy bv runt HIER.

Iedere bestuurder in Nederland is verplicht zijn nevenfuncties op internet openbaar te maken. Hekker doet dat niet. Dan ben je niet integer. Integendeel

Liegen en bedriegen

Alles van D66 wethouder Hekker is tot nu toe afgekeurd, te laat ingediend of onvoldoende bevonden door toezichthouder de provincie.

Maar ook een verborgen smeekbede aan Staatssecretaris Mansveld hield Hekker geheim. Een oerdomme brief waarin Hekker om kwijtschelding van onze mega spoorzone schulden vraagt.

Ze begint met te zeggen dat het Rijk niet onze problemen moet overnemen. Nou ja? Dan krijg je natuurlijk nul op rekwest.

En wie laat Hekker met haar Huis Tuin en Keuken begroting nu wel betalen?

Ja, de Delftenaar voor een Rijksproject. En wel nog tachtig jaar lang wordt 1 miljoen in de toekomstige begrotingen verschmertzt.

Hekker noemt het zelf een boekhoudkundige truck en ze staat nu in heel Delft bekend voor haar creatief boekhouden.

Maar Hekker heeft nog nooit enig verweer gegeven op onze tegenargumenten. Dan ben je geen democraat maar meer een doorgeefluik van de boekhouders.

Wij vinden haar een laffe ondergekwalificeerde nepwethouder van financiën.

Voorzitter de aanhouder wint uiteindelijk. Wij dienen wederom een motie van wantrouwen (lees onder) in tegen D66 wethouder Hekker.

Artikel 12

Artikel 12 is van de baan stond laatst in een pompeuze D66 advertentie. Zo houden we zeggenschap. Welke zeggenschap? Macht over niks maar wel persoonlijk eigenbelang want het zal deze periode wel duren.

D66 maakt Delft kapot met die slappe voortmodderende aanpak.

Voorzitter

Alternatieven waar de Delftenaar niet de gebeten hond is, zijn er wel degelijk

Wij hebben twee oplossingen.

Iedereen in de schuldsanering weet dat je daar zo snel mogelijk vanaf moet. Wij kiezen in plaats van deze begroting voor het aanvragen van een Artikel 12 status.

Wij moeten minimaal 44 miljoen euro uitkering eisen voor de spoorzone dan zouden we in drie jaar weer er bovenop kunnen zijn. De OZB stijgt volgend jaar met 9,1%. Dat is nu al 127% van het landelijk gemiddelde.

Nog twee jaar en we zitten op 140%. En dat is net zoveel als bij Artikel 12. Geld krijgen is altijd beter dan geld betalen. Artikel 12 is beter voor Delft, maar inderdaad slecht voor de macht van D66.

Stille aandelen reserves aanbreken

De andere oplossing is een deel van onze Stille Reserves aanspreken.

Ja, Delft houdt nog steeds miljoenen aan aandelen achter de hand.

aandelen_delft_2014Ons Eneco aandeel staat voor 121 miljoen euro in de boeken. Ons voorstel zou zijn om één derde van deze aandelen onderhands aan Rotterdam, Den Haag of het Rijk te verkopen.

Dat scheelt een beetje dividend maar die winst wordt toenemend onzeker nu Eneco moet splitsen.

Het Rijk koopt zelfs halve schilderijtjes, dus dit zijn ze wel aan ons verplicht.

Dit stille speculeren met aandelen is sowieso wettelijk verboden en de winst wordt grotendeels gebruikt voor de linkse milieu hobby’s zoals windmolens en aardwarmte.

Laten we ze zo snel mogelijk van de hand doen want dan pak je de hoofdprijs.

Er is nergens een objectieve transparante analyse van deze alternatieven gemaakt. D66 wil geen slapende honden wakker maken.

Wel is CDA burger Deetman en andere vrienden om een achterkamer adviesje gevraagd. Daarmee bruuskeert de D66 wethouder de gemeenteraad en zet de oppositie volledig buitenspel.

Even iets compleet anders

hondenbelasting_nee_vvd_eruit_ja_delftHondenbelasting NEE , VVD eruit JA

Die hondenbelasting levert twee ton per jaar op. Maar als we VVD wethouder Harpe met zijn bestuurlijk gevolg ontslaan scheelt dat ook zomaar drie ton per jaar.

loonkosten_wethouder_delftDe VVD zit totaal overbodig in dit college. Ook zonder VVD houdt het college nog een meerderheid.

Liever VVD eruit dan die discriminerende ouderwetse hondenbelasting invoeren dus.

De VVD zegt dat ze willen besturen en niet weglopen. Goed laten we dan de VVD wegsturen.

De VVD liegt en bedriegt dat het gedrukt staat.
Zij beloofden lastenverlaging van 10% maar we krijgen een OZB stijging van 9,1%

vvd_delft_je_eigen_huis-is_geen_spaarpot_voor_de_gemeenteIs de VVD hun affiche vergeten met : “Je eigen huis is geen spaarpot voor de gemeente” of “Niet doorschuiven, maar aanpakken”

Die hondenbelasting dient alleen om de begroting rond te krijgen. De hondenbezitter is de Sjaak.

Ja, Wij sturen ook VVD wethouder Harpe weg want er valt toch jarenlang niks te besturen.

De winkel voor de provincie runnen met drie caissières kan ook.

vvd_delft_gewoon_keihard_liegen_ozbVoorzitter wij zullen daarom een motie van afkeuring indienen tegen VVD wethouder Harpe die feitelijk bedoeld is voor de VVD fractie.

 

Voorzitter. Ja, Wij zijn voor een grote sanering van dit college. Dit college geeft Delft de nekslag met hun kaalslag en tachtigjarige schuldenlast

Wij zijn bereid om realistische bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Wij zullen dat enkel doen zonder de veroorzakers van dit bankroet, de verliezers PvdA en GroenLinks.

Deze twee rotte kiezen verzieken Delft al jaren. Ze hebben Delft nu lang genoeg verziekt en laten de Delftenaren de rekening betalen

GA WEG

Jan Peter de Wit

namens Onafhankelijk Delft


 

 

Motie van wantrouwen tegen D66 wethouder financiën Aletta Hekker

hekker_alettaDe Gemeenteraad van Delft bijeen op 15 oktober 2015

Voorstel van het college inzake de Begroting 2016

Constaterende dat:

D66 wethouder Hekker niet integer is omdat ze nagelaten heeft een nevenfunctie op internet openbaar te maken

Er nog steeds geen definitieve reactie is op de begrotingsscan uit juni van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland

Een tachtig jaar durende afschrijving van 1 miljoen te lang is en het daarmee niet voldoet aan het gemeentewet voorschrift voor een begrotingsevenwicht die structureel en reëel moet zijn

Het is asociaal om met een “Na mij de zondvloed” boekhoudkundige truc vele toekomstige generaties op te zadelen met een schuld

De gemeenteraad heeft gebruuskeerd en buitenspel gezet door volledige buitenstaanders wel advies te vragen voor een herstelvisie

Financieel wethouder Hekker voortdurend onvoldoende kennis, daadkracht, visie en overtuigingskracht heeft getoond en geen enkele sjoegem geeft indien ze hierop wordt aangesproken

Zegt daarom het vertrouwen in D66 wethouder Aletta Hekker op,

en gaat over tot de orde van de dag

namens de Onafhankelijk Delft fractie
Jan Peter de Wit