«

»

VVD geeft besparing door kentekenparkeren niet terug aan parkeervergunninghouders

De investeringen voor digitale kentekencontrole van parkeervergunningen in de binnenstad en de omliggende schil zijn al in 2013 en 2014 gedaan.

Die digitale controle is goedkoper dan steeds hordes parkeercontroleurs de wijken insturen. Op zich is dat een grote verbetering daar deze controleurs vaak onredelijk star en miereneukerig opereerden.

De vraag was enkel wat er met dat financiële voordeel gedaan moet worden?

VVD wethouder Harpe heeft de tarieven voor 2015 gelijk gehouden. Dat lijkt wel aardig maar de tarieven voor vergunninghouders hadden ook verder naar beneden bijgesteld kunnen worden.

parkeren opbrengst delft

Rode lijn de nieuwe situatie door kentekenparkeren. De blauwe lijn als het huidige systeem met papieren vergunningen en bezoekerskaarten wordt gehandhaafd.

Daar heeft Harpe niet voor gekozen. Vanaf 2015 wordt er winst gemaakt op het parkeren. Voorheen was het doel dat de kosten en baten tegen elkaar wegvielen.

vvd_melkkoe_delft

VVD maakt van parkeervergunningen bewoners een melkkoe. Bij de verkiezingen roepen ze altijd het omgekeerde.

Daarmee is de VVD de partij die in feite van het parkeren een Melkkoe maakt.

Ik ben daar tegen omdat parkeervergunninghouders in de binnenstad en omliggende schillen meer parkeerbelasting betalen dan mensen buiten de schil.

Parkeervergunningen hadden tot hoofddoel om bezoekers te dwingen naar de parkeergarages te gaan. Geen zoek- en uitwijkverkeer naar de wijken.

Maar nu is het een extra belasting geworden. En vaak is er nog geen plek voor je auto vrij. Op zondag staat alles weer vol met bezoekers omdat er in de schil gratis geparkeerd mag worden.

Voorlopig zal er wel niks meer veranderen omdat de gehele parkeerreserve van €1,6 miljoen in 2016 terugvloeit naar de algemene middelen. Om het gat in de begroting wat op te vullen.

Ik vroeg of VVD wethouder Harpe een verkeer- en parkeervisie voor heel Delft wilde maken voor de komende 20 jaar. Die is er namelijk niet.

Voor parkeren is er sinds 2000 en het Lokaal Verkeer en Vervoer Plan sinds 2004 (allemaal Grashoff)  geen visie meer. En dat is wel nodig omdat het verkeer en parkeren door de autovrije spoorzone beduidend zal veranderen. En de elektrische, hybride auto’s niet te vergeten  Helaas was Harpe dat niet van plan.

Ik moest dat maar zelf doen………. als ik dat nodig vond.

Jan Peter de Wit