«

»

Beter Artikel 12 uitkering aanvragen dan Delftenaar uitpersen

Ja het klinkt raar, maar Delft moet snel een Artikel 12 uitkering aanvragen bij het Rijk.

Het college probeert met haar begroting 2015 de miljoenen tegenslagen zelf op te lossen. Maar de begroting is niet sluitend met een tekort van €11,3 miljoen. De toekomst ziet er nog zwarter uit.

We komen hiermee onder preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland.

Maar de tekorten op de spoorzone zijn dermate groot dat we zo hard en diep op alles moeten bezuinigen dat het platte kaalslag is. Ook de belastingen zullen structureel drastisch blijven stijgen. Delft zal er onderdoor gaan.

Dit alles is niet nodig als we die spoortunnel bijdragen niet meer betalen en gelijk een artikel 12 uitkering bij het Rijk aanvragen. Genoeg is genoeg.

We moeten sowieso nog 4 x€8 = €32 miljoen bijdragen aan de bouw van de spoortunnel. Het kasstroom schema betalingen aan het Rijk is voor Delft erg ongunstig. Er is nauwelijks grond verkocht en OZB ontvangen we al helemaal niet. Dit kunnen we daaruit de komende jaren zeker niet betalen.

De kasstroom zoals in de BUOK 2008 is overeengekomen.

De kasstroom zoals in de BUOK 2008 is overeengekomen.

Maar dat is nog niet alles want Delft heeft voor eigen risico afgesproken dat die €117 miljoen in 2017 zou aangroeien tot €129 miljoen door rente op rente. Maar in plaats van 12 miljoen is dat nu pas 3,6 miljoen door de lage rentes. Voor Delft een naheffing van € 3,4 miljoen. Lees hier. 

Dit soort mega bedragen kan Delft niet meer ophoesten. De algemene reserve is leeg. Delft moet een brief sturen aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Minister Schultz (VVD)

Minister Schultz (VVD)

dat het Delftse college in het verleden heeft zitten pokeren. We hebben onze hand met bluf gigantisch overschat.  Nu zijn we nat. Delft moet niks meer betalen. We zijn kaalgeplukt.

Aan de Minister de keus of ze verder gaat met bouwen. Er is ook helemaal geen noodzaak dat er snel een tweede tunnelbuis komt  daar de spoorverbindingen tussen Rijswijk en Rotterdam nog lang niet viersporig zijn.

Delft heeft al €228 miljoen (hier) bijgedragen aan het Spoorse deel van de spoorzone. We hebben genoeg gedaan. Delft gaat in feite door toedoen van het Rijk failliet.

Delft is sinds 2005 door het Rijk gegijzeld door oerdomme overeenkomsten van de Delftse ego-wethouders Grashoff (GL) en later Anne Koning (PvdA). Het is schurken gedrag van het Rijk om hier misbruik van te maken. Ook van een gemeenteraad die niets anders is dan een Poppenkast vol jaknikkers, huichelaars en zakkenvullers.

Hoe nu verder?

Minister Deijsselbloem

Minister Jeroen Dijsselbloem

Delft moet nu direct al bij minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) een artikel 12 uitkering aanvragen uit het gemeentefonds . Alle goede bedoelingen ten spijt zal een tekort van mogelijk €101 miljoen nooit op te brengen zijn.

De complete Delftse begroting is €360 miljoen. Het is bizar dat Delft zoveel moest bijdragen van het Rijk voor een 100% Rijksproject. Dat andere Nederlandse gemeenten nu een beetje moeten bijdragen aan deze spoortunnel is logisch. De tunnel maakt immers deel uit van het Nederlandse spoornet.

Delft heeft al een erg hoge OZB aanslag dus we passeren al de 120% drempel van de Financiële-verhoudingswet 2015 boven het landelijk gemiddelde. Ook is het tekort groter dan 2% van de uitkering gemeentefonds (€177) van €3,57 miljoen. Dus niets in de handleiding staat ons in de weg om bij het Rijk te proberen een Artikel 12 uitkering aan te vragen.

Beter minder Macht met toezicht dan veel Zeggenschap met lege portemonnee

Het enige nadeel is dat we onder financiële curatele van het Rijk komen te staan. Dat is helemaal niet erg. Alleen willen de potentaten van de Linkse hobbypartijen PvdA, GroenLinks en D66 hun macht niet uit handen geven.

De PvdA, GroenLinks en D66 bezuinigen liever Delft kapot. Ook de hard werkende zuinige Delftenaar met een huis, zijn fors de lul met jaarlijkse OZB stijgingen van 5%. Ik zou het een verademing vinden als er de komende jaren met gezond verstand en realisme bestuurd wordt.

De grote gemeente Den Haag is ons voorgegaan. Ja, 1996 toen Bas Verkerk daar nog wethouder was. De woonlasten behoren sindsdien tot de laagste van Zuid-Holland.

Jan Peter de Wit

3 pings

  1. Spoorzone uitgaven helpen Delft langzaam omzeep » Onafhankelijk Delft

    […] Onze oplossing is dit: Beter Artikel 12 uitkering aanvragen dan Delftenaar uitpersen […]

  2. College laat rest raad wennen aan Artikel 12 status » Onafhankelijk Delft

    […] Op 19 november 2104 stelde OD voor om een Artikel 12 uitkering aan te vragen in column Beter Artikel 12 uitkering aanvragen dan Delftenaar uitpersen […]

  3. PvdA staatsecretaris Mansveld laat Delft kreperen » Onafhankelijk Delft

    […] Delft moet eind 2017 dus even €44 overmaken. Dat geld is er niet. Dat zou betekenen dat we €22 miljoen extra per jaar moeten bezuinigen. Dat is onmogelijk. Delft kan nu gelijk een artikel 12 uitkering aanvragen. Zie mijn column Beter Artikel 12 uitkering aanvragen dan Delftenaar uitpersen […]

Reacties zijn uitgeschakeld.