«

»

Bijeenkomst bewoners en restaurant Buccaneer Paardenmarkt

In voormalig munitiedepo Paardenmarkt wil de Buccaneerv een restuarant en terras beginnen. Het bestemmingsplan moet daar dan wel op aangepast worden.

In voormalig munitiedepot Paardenmarkt wil de Buccaneer een restaurant en terras beginnen. Het bestemmingsplan moet daar dan wel op aangepast worden.

Woensdagavond had ondernemer Dick Hoogendoorn en beoogd restaurant uitbaatster Marjon Verhoeven de bewoners en raadsleden uitgenodigd.

In de raadsvergadering waren zoveel vraagtekens opgedoken dat de benodigde wijziging van het bestemmingsplan éen maand is uitgesteld.

De buurtbewoners willen geen overlast van dit nieuwe restaurant in het voormalig artillerie en munitiedepot.

military-delft-paardenmarkt-buccaneerAl snel werd duidelijk dat alle aanwezige bewoners eigenlijk geen bezwaar hadden tegen de vestiging van het restaurant. Ze vonden de ontwikkeling van De Buccaneer een welkome aanvulling op de Paardenmarkt. De VVE Buccaneer was sowieso mordicus tegen de komt van een horeca etablissement. Die hadden bij aankoop van een woning aldaar niet gerekend op een horecabedrijf.

De aanwezige bewoners wilden ’s nachts geen overlast van vertrekkende gasten omdat het een woongebied is. De discussie spitste zich toe op de eindtijd. De bewoners vonden als handreiking een eindtijd van 23 uur de limiet.

buccaneer_nu

Zo ziet het er nu uit.

Toekomstig uitbaatster Marjon vond dat te vroeg en wilde uit goed gastheerschap mensen niet om 23h wegsturen. In het duurdere segment naast Artusi (Voorstraat) en van der Dussen (Bagijnhof) was dat een onwerkbare eindtijd. Ze wilde tot  00:00 openblijven. Dat vonden de bewoners te laat.

Opmerkelijk was dat er terloops ook een klein terras van 50 stoelen op de binnenplaats bijkwam. Dat zijn ongeveer 12 tafeltjes.

De Buccaneer, uitbaatster Marjon en de Paardenmarkt bewoners kwamen niet tot overeenstemming. Ook omdat de Buccaneer zich intern wilde beraden.  De uiteindelijk voorwaarden worden door de Buccaneer en de gemeente in een publiek rechtelijk contract vastgelegd.

De bewoners komen as donderdag nog bij elkaar voor hun definitieve standpunt.

Jan Peter de Wit


UITNODIGING INFORMATIEAVOND DONDERDAG 19 Mei 19:30

VOORLICHTINGSAVOND WERKGROEP OMWONENDEN PAARDENMARKT

LOCATIE RECREATIEZAAL CORNELIUS MUSIUSHOF, Kantoorgracht 10 -68

Beste Buren

De laatste voorlichtingsavond van de Werkgroep Omwonenden Paardernmarkt is al een tijdje geleden en er is ondertussen veel gebeurd. Er is ingesproken door zowel de werkgroep als de Buccaneer bij de commissie-vergadering van 19 april. Daarna heeft de commissie de aanvraag voor behandeling doorverwezen naar de gemeenteraad. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad op 28 april kreeg de Buccaneer de gelegenheid opnieuw met de omwonenden te gaan praten. De gemeente streeft naar een compromis dat kan rekenen op een groot draagvlak bij de omwonenden. Komt dat draagvlak er niet, dan staat de gemeente voor een lastige afweging.

De Buccaneer heeft op 11 mei een bijeenkomst belegd, en daarvoor omwonenden uitgenodigd (mocht u niet zijn uitgenodigd: er bleken diverse mensen geen uitnodiging te hebben ontvangen). Tijdens de bijeenkomst is een nieuw voorstel voor de formulering van de vergunningsaanvraag toegelicht. De voorstellen die de Buccaneer op 11 mei heeft gedaan zijn onder meer :

  • – Een terras voor 50 personen;
  • – Restaurant voor 70 personen;
  • – Keuken sluit om 22:00 uur;
  • – Na 23:00 uur geen gasten meer op terras/restaurant toelaten;
  • – Voorkeur voor geen verplichte sluitingstijd eerder dan de algemene volgens de APV;
  • – Onduidelijkheid over de barfunctie;
  • – Parkeren voor bezoekers NIET op het terrein van de Buccaneer.

Weliswaar lijkt de eigenaar nu bereid de aanvraag zo in te richten dat een eventuele nieuwe exploitant er ook aan gebonden is, daartegenover staat dat met de nieuwe aanvraag alleen maar meer ruimte wordt genomen t.o.v. wat nu zou mogen (ondergeschikte horeca). In zoverre is dus allesbehalve geluisterd naar de bezwaren vanuit de omwonenden. Voor ons is de conclusie dat de gevraagde vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan zo niet verleend mag worden.

Overigens, het huidige bestemingsplan belet de Buccaneer niet om maaltijden voor haar personeel en clienten te serveren. Dat is mogelijk onder het huidige bestemmingsplan op basis van ondergeschikte horeca. Wel wordt de toegang voor derden en de openingstijden daardoor drastisch beperkt. Dit heeft tevens het gevolg dat er geen parkeerdruk ’s avonds en in het weekend zal ontstaan.

Wij nodigen u uit voor een voorlichtingsavond 19 mei om 19:30 in het Musiushof, Kantoorgracht 11-68.

We willen graag met u in gesprek om het definitieve standpunt van de omwonendengroep te kunnen bepalen.

Namens de Werkgroep Omwonenden Paardenmarkt

Ed Vonk.