«

»

Delftse Bloedsteen: aandenken aan 17 jaar Linkse puinhoop

Bloedende steen als aandenken aan 17 jaar salonsocialisme in Delft die 250 miljoen verbrasten en nu een half miljard schuld maakten en van D66 en VVD nog steeds door mogen gaan met Delft te ruïneren.

Bloedende spoorviaduct puinzooi als aandenken aan 17 jaar salonsocialisme in Delft die 250 miljoen verbrasten en een half miljard schuld maakten en van D66 en VVD nog steeds door mogen gaan met Delft te ruïneren.

Van Nick Peters

Geachte heer Harpe, (VVD wethouder)

Vanochtend hoorde ik van één van de omgevingsmanagers van Spoorzone
Delft dat “er een potje is gevonden” om één pijler van het viaduct te
conserveren in plaats van af te breken. U zou daar komende week een
besluit over nemen.

Het kost dus geld om een herdenkingspijler te laten staan (en mogelijk
ook nog onderhoud in de komende jaren). Nu vraag ik mij af wie behoefte
heeft aan zo’n herdenkingspijler, want wat valt er te herdenken.

Het viaduct was immers lelijk, een tijdelijke oplossing totdat de bouwtechniek zo ver was dat een tunnel kon worden gebouwd, en een vervelende barrière voor de stad en de stadsontwikkeling. En waarom wel een pijler en geen stukje Irenetunnel, hiervoor kunnen namelijk dezelfde overwegingen gelden?
Er zijn foto’s, films, boeken etc genoeg van het spoorviaduct, voor wie nog wat zou willen nakijken

Ik vind het ongepast om in tijden van enorme financiële tekorten in Delft juist aan een herdenkingspijler geld uit te geven. Als er al extra geld is, dan wordt dat beter besteed aan een mooiere ingerichte openbare ruimte (de trambaan van de Westvest zou dan een mooie bestemming zijn).
Ik vraag u daarom de wijze beslissing te nemen en geen geld uit te geven aan een herdenkingspijler.

Vriendelijke groeten,

Nick Peters, Spoorsingel 2


Van R.W. Otto

Aan : Geachte heer Harpe,

Ik maak mij ongerust over het idee om een ‘herdenkingspijler’ van het spoorviaduct te laten staan.

In de eerste plaats omdat ik dat blij zal zijn als het viaduct geheel gesloopt is. Het was medio jaren 1960 een noodzakelijk kwaad en nu zijn we blij dat het viaduct weg kan.

Een monument is niet nodig en ongewenst. Waarom zo’n lelijke pijler op een prominente plaats als het Bolwerk, tussen de Buitenwatersloot en de Binnenwatersloot, als ‘ugly’ blikvanger en visueel obstakel zou moeten blijven staan is mij een raadsel.
Ik zou dat esthetisch niet passend en onverantwoord vinden. We hebben immers de foto’s nog.
Mocht iemand de relatie leggen met de Berlijnse muur, dan geeft dat blijk van een schromelijk ontbrekend gevoel voor verhoudingen.

In de tweede plaats ben ik tegen het behouden van zodanig ‘monument’, omdat het de gemeente geld kost. Want de gepretendeerde voorstanders betalen dat waarschijnlijk niet zelf. Dat kan ik mij voorstellen, want denkelijk gaat het om een aanzienlijk bedrag. Gelet echter op de financiële positie van de gemeente Delft momenteel, lijkt het mij een heel slecht idee om dat uit de gemeentekas te betalen. Ook als hier alleen nog geleend geld in zit, is dit uiteindelijk afkomstig van (Deltfse) belastingbetalers, en die krijgen het in Delft toch al behoorlijk voor de kiezen de komende tijd.

Ik hoop dat u zult besluiten de sloop van het laatste stukje spoorviaduct onverkort door te laten gaan.

Hoogachtend,

R.W. Otto
Buitenwatersloot 4