«

»

Burgemeester sluit twee coffeeshops

Burgemeester sluit twee coffeeshops

Vandaag heeft naar aanleiding van nieuwe informatie van politie en justitie overleg plaats gevonden in de veiligheidsdriehoek. Op basis van deze informatie en het overleg met politie en het Openbaar Ministerie heeft de burgemeester besloten de coffeeshops The Game en The Future te sluiten, in afwachting van verder verloop van het onderzoek.

De burgemeester maakt steeds op basis van beschikbare informatie en overleg met de driehoek de afweging over maatregelen en besluiten in het belang van de publieke veiligheid in de stad.

Er wordt doorlopend gekeken hoe de beveiliging in Delft het beste kan worden ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende aspecten. Het is dus ook mogelijk dat het beeld qua bewaken en beveiligen op straat verandert. Over welke aanpassingen precies worden doorgevoerd, worden geen mededelingen gedaan.

Een hartelijke groet,

Marja van Bijsterveldt