«

»

Burgemeester Verkerk discrimineert werkende raadsleden

VVD burgemeester Bas Verkerk geniet van zijn laatste maanden door geen zak meer te doen behalve fruitmanden uitdelen. Hoeveel sollicitaties heeft Verkerk al lopen?

VVD burgemeester Bas Verkerk geniet van zijn laatste maanden door geen zak meer te doen behalve fruitmanden uitdelen. Hoeveel sollicitaties heeft Verkerk al lopen?

Ik zou volgende week donderdag een half uurtje voor de raadsvergadering krijgen om het Draaiboek van de Koninklijke bijzetting in Delft in te zien. Regent Verkerk denkt zeker dat ik achterlijk ben.

Dat is veel te weinig tijd. En dat red ik niet want ik ben meestal als vrachtwagenchauffeur pas om 19:00  thuis. Ik zie ook niet in dat het vertrouwelijk moet, daar de Raad van State in 2004 heeft geoordeeld (hier) dat het Draaiboek openbaar is. Ik voeg onderstaand mijn reactie aan Verkerk bij.

Voor de raadsvergadering van 28 januari is ook nog van 14:30 tot 19:00 de presentatie van het rapport Deetman. Het kan dus nog gekker. Moet ik soms vrije dagen gaan opnemen?

Waar  van 17.00-18.00 uur Openbare bijeenkomst raad. De heer Deetman presenteert het advies. Gelegenheid voor raadsleden om vragen te stellen aan de heer Deetman.

Hoe kan ik daar als werkend raadslid nu bij zijn? Alleen de werkloze, AOW,ers en student raadsleden kunnen daarbij zijn. Ik wordt als gewone werkende buitengesloten. Alleen de hielenlikkers zullen komen.

Verkerk geniet. Ik vind de timing van de presentatie van Deetman ook weer tactisch gekozen. Voordat de raad überhaupt over de rapporten van het financiële bankroet heeft gesproken kom Deetman al met de oplossing.

Dat heet de aandacht afleiden en snel weer verder met het ondemocratische en ongevraagde advies van Deetman door het college. Van democratie is in Delft al helemaal geen sprake meer.

Regenten besturen de stad. De gewone werkende man kan de tering krijgen.

Jan Peter de Wit


 

——– Doorgestuurd bericht ——– Onderwerp: Re: technische vragen De Wit
Datum: Fri, 22 Jan 2016 12:30:12 +0100
Van: jan peter de wit <jpdewit@ziggo.nl>

hoi bas verkerk

ja ik wens het draaiboek in te zien maar de voorgestelde dag en tijd komt mij niet uit
daar ik om 20 uur raadsvergadering heb en er dus te weinig tijd is en ook moet ik dan geen andere zaken aan mijn hoofd hebben
ik wil voorstellen om het op een andere dag te doen zodat ik minimaal 1 uur de tijd heb een niet gestrest ben omdat er
opvolgend een vergadering gaat beginnen
kan het op een maandag of woensdag avond?
ik wil ook martin en/of jolanda meenemen, en ga er vanuit dat dit geen probleem is
en kunt u verduidelijken wat u bedoeld met vertrouwelijk gezien de uitspraak van de rvs uit 2004 dat het openbare gegevens zijn
mvrgr jan peter


deetman_valt_weer_in_slaap

Om te voorkomen dat CDA regent Deetman weer in slaap valt is de bijeenkomt bij daglicht gepland.

Geacht raadslid, geacht commissielid

Hoe kan Delft een vitale en aantrekkelijke stad blijven met gezonde financiën? Deze vraag stelde het college aan de Adviesgroep “Delft Herstelt”. Onder voorzitterschap van de heer W. Deetman is een advies opgesteld. Veel deskundigen en betrokken partners leverden hun bijdragen in verschillende bijeenkomsten. Het advies voor de toekomst van Delft is klaar. De heer Deetman zal het advies op donderdag 28 januari overhandigen aan het college en presenteren aan de gemeenteraad.

Programma

14.30-17.00 uur Rapport ligt ter inzage voor raadsleden in kamer van hun fractie

Vanaf 15:30 is het rapport op www.delft.nl te lezen.

17.00-18.00 uur Openbare bijeenkomst raad

De heer Deetman presenteert het advies. Gelegenheid voor raadsleden om vragen te stellen aan de heer Deetman

18.00 uur-19.00 uur Informele bijeenkomst in het stadhuis met soep en broodjes
voor raadsleden, leden van de Adviesgroep “Delft Herstelt, deelnemers aan de werksessies en het college

Wilt u aan de griffie laten weten of u aanwezig bent bij de presentatie? Graag vernemen we ook of u gebruik maakt van maaltijd en of wij rekening dienen te houden met eventuele dieetwensen.

Met vriendelijke groet,

Adviesgroep “Delft Herstelt”