Category: Avalex afvalinzameling

Nu zeer veel klachten over Avalex in Hof van Delft

Neem nu het grofvuil naast de ondergrondse containers. Hier is geen andere oplossing voor dan dat Avalex dit gelijk opruimt. Avalex begint nu in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder met een proef: ‘Omgekeerd inzamelen’. Burgers worden verplicht hun afval in zeven delen te scheiden. Papier, GFT, plastic, glas, metaal, drinkkartons en restafval. Doel …

Continue reading

VVD wethouder voert ouderen slavernij sjouwen vuilniszakken

Beste Lennart Harpe Is de ouderen slavernij weer ingevoerd? Ik kreeg een klacht van een 92 jarige aan het Rietveld dat ze haar vuilniszakken voortaan niet meer bij de deur maar 100 meter verderop op de hoek met het Vrouwjuttenland moet zetten. De vuilniswagens mogen het Rietveld en de Vlamingstraat niet meer op sinds de …

Continue reading

Wethouder zijn is echt een vak

Wethouder zijn is echt een vak en heeft niets te maken met gekapte baardjes en nette pakjes. Overal waar wethouder De Prez opduikt gaat het blijkbaar fout. Avalex, GGD en Harnaschpolder en wat volgt straks nog meer (? Spoorzone ?). Een lachertje tot nog toe is de starters lening, er is dit jaar al welgeteld 1 …

Continue reading