Categorie archief: Sebastiaansbrug

Sebastiaansbrug extra kosten zijn risico Provincie Z-H

Addendum extra overeenkomst gemeente Delft en provincie van 3 december 2013

VVD wethouder Harpe heeft laten weten HIER dat de Sebastiaansbrug geen Tafelbrug wordt. Er zijn nog twee varianten in onderzoek. De huidige basculebrug met 4,40 meter of 5,5 meter doorvaarthoogte. Daarmee is het addendum uit 3 december 2013 vervallen. Ik zal in de commissie RVW van 23 juni het voorstel indienen om de geheimhouding van …

Lees verder »

Provincie Z-H keurt besluit gemeenteraad Delft af

criteria_provincie_onontkoombaar_onuitstelbaar_onvoorzien

Aan: Gedeputeerde Staten provincie Zuid Holland Van: Raadslid Jan Peter de Wit Onderwerp: Verzoek besluit gemeenteraad Delft af te keuren Geachte heer van der Wel, beste Huub De gemeenteraad heeft in de vergadering op 26 maart 2015 besloten een onderzoek te doen naar de financiële situatie gemeente Delft in relatie tot grote projecten, registratie nummer …

Lees verder »

De Delftse belastingbetaler gaat 250.000 euro dokken voor een onderzoek wat nergens op slaat

Vlnr dit zijn de veroorzakers van het grote Delftse bankroet. Burgemeester Bas Verkerk  VVD, Rik Grashoff GroenLinks, Anne Koning PvdA.

Nou zijn ze in de gemeenteraad echt gek geworden. Er wordt een extern onderzoek gedaan naar de miskleunen waar Delft aan failliet gaat: de Spoorzone, de Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug. Voor die drama’s gaat iedere Delftse belastingbetaler jaren bloeden. En weet u wat dat geintje nou weer mag kosten? Tweehonderdvijftigduizend euro! Ja, het is niet …

Lees verder »

VVD Harpe: “fietsers moeten hand uitsteken en auto’s de ruimte geven

Sebastiaansbrug Michiel de Ruyrterweg

Eerder schreef ik Aanpassingen Mijnbouwplein levensgevaarlijk voor fietsers. Fietsers vanuit de TU mochten niet meer rechtdoor naar het hambruggetje maar omrijden of oversteken. Daarom is VVD wethouder Harpe een belachelijke verkeersactie gestart met borden “Heb oog voor een ander”. Fietsers (studenten) moeten auto’s meer ruimte geven en met maximaal 2 personen naast elkaar fietsen en richting …

Lees verder »

Aanpassingen Mijnbouwplein levensgevaarlijk voor fietsers

Met wat extra stoeptegels is deze fietsstrook makkelijk te verbreden

Naar aanleiding van een brief van Nanneke de Fouw heeft VVD wethouder Harpe ineens toch de verkeerssituatie onder aan de Sebastiaansbrug  bij het Mijnbouwplein aangepast. Misschien heeft meegeholpen dat Nanneke de Fouw op internet op hetzelfde adres geregistreerd staat als D66 raadslid Pieter Stienstra (met geheim adres). De gemeente wees officieel de voorstellen van De …

Lees verder »

Delft is bankroet, veroorzakers PvdA/GroenLinks moeten aftreden

college_delft_begroting_2015_treedt_af

Voorzitter wij verwerpen deze begroting 2015 die niet sluitend is. Het tekort van 11,3 miljoen euro is niet nodig als de heilige huisjes Spoortunnel, Stadskantoor en Sint Sebastiaansbrug totaal anders aangepakt worden. De Provincie Zuid Holland is in feite de baas hier. De gemeenteraad heeft geen autoriteit meer. Wij zijn knechten van de Provincie.

Lees verder »

Yournalism vraagt uw donatie voor onderzoek naar Delfts wanbeleid

Waarom lopen grote bouwprojecten in Delft zo vaak uit op een debacle? De Yournalism redactie heeft vanuit meerdere bronnen uit het publiek berichten over grote bouwprojecten in Delft ontvangen. De Delftenaren lijken op te draaien voor uit de hand gelopen kosten van projecten als de Spoorzone en de Sebastiaansbrug. Om te onderzoeken hoe dit zover …

Lees verder »

Stadsbouwmeester Wytze Patijn is een valsspeler

Wytze Patijn werd in 2010 benoemd als Stadsbouwmeester. Op voorracht van Ernst Damen van de PvdA.

Afgelopen dinsdag klapte de Stadsbouwmeester Wytze Patijn op zijn afscheidsvergadering na (0:50 min.) ineens uit de school. Nou ja… Al die jaren niks gehoord van deze achterkamer Regent. Maar nu hij door de bezuinigingen (€15.000) ontslagen wordt, probeert hij zijn geweten te zuiveren. De Stadsbouwmeester was door CDA wethouder Junius aangewezen om namens Delft het …

Lees verder »

Aangifte na schending geheimhouding Sebastiaansbrug is totaal ongeloofwaardig

presidium delft 2014

Aan de gemeenteraad van Delft en het presidium Betreft: Aangifte PL1500-2014256060-1 schending geheimhouding door J.F.M.T. van Koppen, voorzitter commissie RVW Ten eerste vinden wij het in strijd met de geldende regels dat Ruimte Verkeer Wonen (RVW) voorzitter Jos van Koppen aangifte (HIER) heeft gedaan bij de Politie over de schending van de geheimhouding. Dat had …

Lees verder »

Motie van wantrouwen gestuntel St. Sebastiaansbrug verworpen

Onafhankelijk Delft wil een vlakke St. ebastiaansbrug die net als de Kolenhavenbrug bij het voormalige Calvé terrein.

Coalitie is net begonnen en krijgt van ons al de tweede motie van wantrouwen. De coalitie met verliezers PvdA, GL en VVD kan steevast rekenen op een ‘zero tolerance’ benadering van ons. Deze motie slaat net als de extra Delftse bijdrage aan de Sebastiaansbrug voor 90% op het vorige college. De VVD met Harpe is …

Lees verder »

VVD wethouder Harpe smijt ook miljoenen weg met de St. Sebastiaansbrug

Lennart Harpe stond in 2010 al omgekeerd op de Sebastiaansbrug.

Dinsdagavond heb ik al het vertrouwen in VVD wethouder Harpe opgezegd. Hij had nauwelijks iets bereikt met zijn onderhandelingen. Alle oude afspraken en toezeggingen aan de provincie blijven overeind. Ik had Harpe gevraagd om onder die woeker addendum overeenkomst van zijn voorganger Milene Junius CDA uit te komen via juridische weg. Die had in december …

Lees verder »

Gerechtshof buigt zich over het niet vervolgen van burgemeester Verkerk wegens lekken

strafrecht dossier bas verkerk

De advocaat generaal van het Gerechtshof in Den Haag gaat kijken of de officier van justitie terecht besloten heeft om burgemeester G.A.A. Verkerk niet te vervolgen. (zie brief). Het ging over schending van de geheimhouding van de meerkosten van de St. Sebastiaansbrug die opgelegd was door de commissie SVR. De behandeling van het klaagschrift van …

Lees verder »

Klaagschrift over niet vervolgen Verkerk wegens lekken Sebastiaansbrug

vrouwe justitia

Gerechtshof Den Haag Postbus 20302 2500 EH Den Haag Onderwerp Klaagschrift ex artikel 12 Strafvordering Inzake dossiernummer (088) 6698024   Geeft eerbiedig te kennen:

Lees verder »

Geen doofpot maar een onafhankelijk juridisch onderzoek

doofpot_cultuur_stadhuis_delft_sebastiaansbrug

Ik ga morgen niet naar die geheime vergadering over de St Sebastiaansbrug. Ik wil een onafhankelijk juridisch onderzoek naar de twee overeenkomsten die CDA wethouder Junius in het geheim heeft ondertekend de vorige periode. Kunnen we nog (zonder financiële schade) van die op ondemocratisch genomen contracten af nu de provincie Zuid-Holland zijn verplichtingen niet nakomt? …

Lees verder »

Weer achterkamertjes overleg over de St. Sebastiaansbrug

Aan de woordvoerders van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, namens de commissievoorzitter vraag ik uw aandacht voor het volgende. Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Harpe in de raad van 10 juli jl. om nog vóór het zomerreces de raad nader mondeling te informeren over de ontwikkelingen rondom het project Sebastiaansbrug, is er …

Lees verder »

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten