«

»

Censuur tijdens onze Algemene Beschouwing?

Pas ’s avonds laat na afloop van onze Algemene Beschouwingen op donderdag 27 oktober zagen wij dat er gerotzooid was met de bandopname op de gemeentelijke website.

Was het opzettelijk dat precies de derde vraag  “Willen jullie Meer of Minder radicale Islam in Delft?”van fractievoorzitter Martin Stoelinga niet was opgenomen?

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft Martin Stoelinga gebeld en zoiets gezegd dat het ‘per ongeluk’ is gebeurd. Er is een speciaal knopje dat de bandopname stopzet. Aanwezigen in de zaal merken daar niets van. Het geluid op de TV beeldschermen en van de microfoon stond nog wel gewoon aan in de raadszaal. Maar op de bandopname ontbreekt de derde vraag.

Zoiets ‘geniepigs’ gebeurd alleen in Linkse dictaturen. Na bijna 18 jaar PvdA doctrine in Delft is dit vrij gewoon. Hier is geen echte geen democratie waar raadsleden in de gemeenteraad hun partij standpunten kunnen geven.

Het gebruik van twee woordvoerders wordt bij alle partijen toegestaan, behalve als wij het doen. Ik heb zelfs eens, bij de Algemene Beschouwingen, naar een propaganda filmpje zitten kijken van de Socialistische Partij. Niet onderbroken.

In de raadsvergadering van aanstaande donderdag gaan we opheldering vragen aan de voorzitter Van Bijsterveldt wat er nu precies is gebeurd met de bandopname.

Jan Peter de Wit