«

»

Avalex voorzitter Vokurka krijgt Carte Blanche van de raad

D66 lijsttrekker Lucas Vokurka nam het stokje over van PvdA wethouder De Prez bij Avalex. Maar alles wordt nog steeds in d ahterkamer besloten en de raad mag er achteraf iets over vinden.

D66 lijsttrekker Lucas Vokurka nam het stokje over van PvdA wethouder De Prez bij Avalex. Maar alles wordt nog steeds in d ahterkamer besloten en de raad mag er achteraf iets over vinden.

Constaterende dat het Avalex voorstel tot het betalen van €30 voor het thuis laten ophalen van grofvuil niet per 1 januari 2014 ingaat maar is uitgesteld

De twee Delftse Algemeen Bestuur Avalex leden Vokurka en De Prez hebben laten weten dat ze de raad pas achteraf informeren over besluiten die Avalex neemt wat betreft de afvalinzameling.

 

Eerder een wijziging betreffend het alternerend inzamelen van Rest- en Gft-afval wel vooraf aan de gemeenteraad ter bespreking is aangeboden.


Draagt het college en de twee Delftse Avalex bestuursleden op om elk Avalex voorstel die een verandering inhoudt van de afvalinzameling inclusief financiën die de burger direct aangaan, eerst ter bespreking en instemming aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Helaas steunden alleen OD, SP en Stadsbelangen dit voorstel. De rest van de raad vindt het blijkbaar prima als ze achteraf te horen krijgen wat er bij Avalex besloten is. Ik vraag me af wat die partijen nog doen in de raad. De VVD prees zichzelf aan als ‘Meest Geliefde Oppositiepartij’ (MGO). Dat klopt, voor deze Neppers. Gelukkig stopt VVD fractievoorzitter Harpe ermee.

Er er staat wel degelijk een besparing op het grofvuilbeleid in de begroting voor de komende jaren ingeboekt. Niet dat dit tot een lagere afvalstoffenheffing leidt. Nee, het wordt gestort in het miljoenenverlies van Avalex.

bladzijde 203 begroting  2014-2017

bladzijde 203 begroting 2014-2017

Al met al was het Grofvuil voorstel een slinkse poging om de normale democratische mores te omzeilen. D66 is hier niks ANDERS dan de PvdA. Wat heeft D66 eigenlijk bereikt deze vier jaar?

Conclusie: het is beter voor Delft als Vokurka aftreedt als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Avalex.

 


Gemeenteraad, in vergadering bijeen 26 oktober,

 

Constaterende dat D66 wethouder Lucas Vokurka:

De gemeenteraad niet vooraf geïnformeerd heeft over zijn dagelijks bestuur voorstel om per 1 januari 2014 burgers 30 euro te laten per keer dat ze grofvuil thuis laten ophalen door Avalex hij in de media achter dit Avalex voorstel is blijven staan hij samen met het college van de gemeente Delft tegen dit voorstel heeft gestemd

Overwegende

dat hij zijn geloofwaardigheid heeft verloren daar hij tegen zijn eigen voorstel heeft gestemd bijna alle Avalex gemeenten zijn grofvuil voorstel hebben afgewezen

 

het eerste voorwaarde is om een dagelijks bestuur voorzitter zonder smet en met draagvlak in alle aangesloten gemeenten te hebben in deze roerige periode van Avalex om uit de rode cijfers en tot een andere bestuursvorm te komen

 

Draagt wethouder Lucas Vokurka op om af te treden als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Avalex

En gaat over tot de orde van de dag!

 

Motie afgewezen met enkel de steun van Onafhankelijk Delft. De Meest Gehate Oppositiepartij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>