«

»

D66 wethouder Aletta Hekker blundert ook bij Avalex

remondis_bedrijfsafval_stadhuis_delftIn januari 2016 verkocht Avalex hun commerciële bedrijfsafval bedrijf aan het Duitse Remondis. Onze Delftse dagelijks bestuur vertegenwoordiger D66 wethouder Hekker hield de verkoopprijs geheim.

Dat was een afspraak tussen Avalex en Remondis. Uit de beantwoording van mijn vragen blijkt dat dit helemaal niet kan bij een overheids bv.

In de beantwoording van mijn vragen staat dat de accountant stelt dat het verplicht is om een eenmalige baat op te nemen in de jaarrekening.

En zo stond er stilletjes een verkoopprijs van € 2,1 miljoen in de jaarrekening van 2015.

nevenactiviteiten_d66_hekkerWeer een mega politieke blunder van Hekker. Dat roept de vraag op waar D66 financieel wethouder Hekker eigenlijk voor staat? Openheid transparantie in elke geval niet. Persoonlijk boert ze wel goed, want haar dubbele woning staat momenteel Te Koop voor € 7 ton.

Ik denk dat het Dagelijks Bestuur van Avalex deze incidentele opbrengst met opzet uit de media hebben gehouden. Immers Delft had dan aanspraak op ongeveer de helft van de netto opbrengst van €1,8 miljoen.

Maar dit geld wordt nu zonder besluit van de gemeenteraad gewoon in de Linkse idioterie van omgekeerd inzamelen gestort. Dat wil zeggen dat burgers thuis hun afval in 10 fracties moeten gaan scheiden zodat je nauwelijks restafval overhoudt. En dat restafval kan je maar in 1 ondergrondse buurtcontainer weggooien. Dat wordt dus lopen met je Komo zak.

Het is een hele slinkse versluierde manier van besturen zoals al jaren het geval is bij die Gemeenschappelijke Regelingen zoals Avalex. De controle van de raad zit veels te veraf om nog enige invloed en controle te kunnen hebben.

D66 is de grote promotor van deze verzelfstandiging en liberalisering van gemeentelijke taken. D66 wil in feite de lokale democratische invloed en controle opheffen. D66 is een partij van de vorming van grote ondoordringbare machtsblokken met zo min mogelijk tegenkrachten. D66 is een gevaar voor onze democratie.

Jan Peter de Wit

PS op de beantwoording van de grofvuil inzameling kom ik apart terug.