«

»

D66 wethouder Hekker met 81 cent lastenverlichting 2018

begroting_2018_hekker_lasten_verlichten

Grote advertorial college van burgemeester en wethouders in de Delftse Post

In de Stadskrant belooft D66 wethouder Hekker een woonlasten verlichting aan de burger.

Het gaat weer beter. Maar klopt dit wel. D66 Aletta Hekker kennende kletst ze haar gevolg van spindoctors na.

Zelf heeft Hekker de ballen verstand van financiën.

Als ik de Programma Begroting 2017 vergelijk met die van komend jaar Begroting 2018 dan kom ik voor de woonlasten tot hele andere inzichten.

Dit waren de woonlasten voor 2017. Daarmee was Delft de allerduurste Grote Gemeente van Nederland:

delft_lokale_lasten_per_huishouden_2017

delft_lokale_lasten_per_huishouden_2018

Voor de grootste groep, een gezin in een koophuis, gaan de woonlasten met 81 cent omlaag. Huurders gaan er 2018 allemaal op achteruit. Alleen alleenstaanden in een koopwoning hebben €2,86 voordeel.

Nu maken de 18 communicatiemedewerkers er in een paginagrote advertentie van burgemeester en wethouders er weer iets heel moois van. Alleen de tarieven die omlaag gaan vermelden. Of een tarief vermelden dat je niet gaat heffen (hondenbelasting) De tarieven die omhoog gaan laat je gewoon weg. Ik heb zelf de advertentie uit 2017 ernaast geplakt en de totaaltarieven opgeteld.

woonlasten_2018_2017_delft

De afvalstoffenheffing 2018 is kunstmatig laag gehouden door 410.000 euro uit de algemene reserve te putten. Dat is bedrog daar het tarief kostendekkend hoort te zijn. Bij 50.000 adressen totaal is dat gemiddeld 8 euro populistische verkiezingskorting.

Om het D66 bedrog nog groter te maken heft Hekker in 2018, via precario op ondergrondse leidingen, een bedrag van €2 miljoen. Dit bedrag wordt door Eneco, Stedin en Evides direct bij de burger in rekening gebracht. Bij totaal 50.000 adressen is dat gemiddeld €40 per adres. De gemeentebelasting stijgt in 2018 dus gewoon fors door.

Maar omdat er 21 maart 2018 verkiezingen zijn wordt de ambtenaren opgedragen om een Begroting 2018 te knutselen waarin zogenaamd de lasten dalen. Er heerst of een angstterreur cultuur in het ambtenaren apparaat of ze zijn het onder het Rode PvdA Juk gewend geraakt om creatief te boekhouden.

Jan Peter de Wit