«

»

De ANTI de “Gewone Burger” Begroting 2018 – 2040

IMG_1500383930412 D66 wil de burger wijsmaken dat het weer goed gaat met Delft en er volgend jaar sprake is van lastenverlichting. Delft is nu de Duurste Grote Gemeente van Nederland.

Dat is de prijs van het volslagen idioot Linkse beleid van de afgelopen twee decennia. Die lastenverlichting is een leugen. Je kan hoogstens kunnen beweren dat de woonlasten gelijk blijven. Maar zelfs dat is niet waar.

De D66 wethouder Hekker heeft weer een misleidende truc bedacht om in het Verkiezingsjaar de burger te foppen. D66 gaat de ondergrondse leidingen met 2 miljoen euro belasten. Deze leidingtaks komt als een weggegooide boemerang weer terug op het bordje van de burger bij de Energierekening.   

Omgerekend zal dat gemiddeld 40 euro per adres zijn. Dus de gemeentebelasting stijgt stug door voor de burger. Vermoedelijk met 5%. De Propaganda Afdeling Communicatie verzwijgt deze nieuwe Leidingtaks. D66 lafheid.

De gemeenteraad heeft maar een pietluttig communicatiebudget van 16.000 euro per jaar. Wij zijn zo goed als maar kan het zwijgen opgelegd door de bestuurselite van D66, PVDA GroenLinks, VVD en STIP. Wij zullen een motie indienen om de gemeenteraad meer communicatiebudget te geven en het college minder.

Het Tegengeluid mag ook wel eens wat vaker gehoord worden. Desondanks heeft D66 een vrijwel onzichtbare wethouder die liefst ondergronds gaat. Nu komt Hekker met NEP tarieven en dus het neppen van de burgers. Een grijze muis zonder enig duidelijke verhaal. Nog slechter dan een STIP voorganger die tenminste nog de bijnaam “Dichter aan de Bar” had. De VVD stapte in dit college als overbodige vijfde wiel.

Zogenaamd om regels te schrappen. Ook daar is totaal niks van terecht gekomen. Weer een extra Leidingtaks. De VVD heult met dit Linkse Zooitje mee voor het pluche van wethouder Harpe.

Waanideeën over Delft in 2040

De stadsschuld die momenteel 430 miljoen is neemt de komende jaren bij dit beleid toe tot 455 miljoen euro. Ondanks deze toename gaat dit Linkse college gewoon verder met hun groteske waanideeën voor de toekomst. Er is alweer 45 miljoen gereserveerd voor vage linkse hobby’s als Brains Beauty en Connected. Wat dat ook moge zijn?

In plaats van het versneld je schulden aflossen en de woonlasten verlagen, kiest dit college voor nog meer grote risicovolle projecten. Ze hebben niks geleerd van het financiële megaverlies van de Spoorzone en Harnaschpolder. Dit college gaat gewoon meer door met megalomane plannen waar de gewone Delftenaar weinig tot niets aan heeft.

Wel het bedrijfsleven en de TU Delft. Het college heeft hier al eigenhandig 45 miljoen voor uitgetrokken. Dit bedrag moet nog uitgroeien tot 362 miljoen. Het aandeel van het bedrijfsleven zou dan 1 miljard zijn. Dit college doet dit zonder enig apart debat met de gemeenteraad. Dit college zit nog 6 maanden maar willen voor tweeëntwintig jaar de toekomst vastleggen. Dat allemaal op de bestuurlijk meest laffe wijze door het in de Begroting te proppen. Wij accepteren deze linkse kaping van de toekomst niet.

Stop de terroristische aanslagpleger bij grote evenementen.

We moeten onze ogen niet sluiten voor het islamitisch terrorisme. Het dreigingsniveau is nog steeds het op één na hoogste. In Syrië is het Kalifaat van de Islamitische Staat bijna verslagen. De Europese Jihadisten proberen het Kalifaat te ontvluchten. Ze komen ook op kousenvoeten naar Nederland terug. Ze doen zich voor als gewone gelukzoeker. Deze fanatieke goed getrainde moordenaars willen hier wraak nemen op alles en iedereen.

Vooral tijdens grote drukke evenementen zoals Lichtjesavond met meer dan tienduizend bezoekers in de Binnenstad zijn burgers zeer kwetsbaar. Na de aanslagen met vrachtwagens en auto’s in Nice, Berlijn, Londen en Barcelona kunnen we als Nederlandse Jihadstad dit niet negeren. Wij dienen een motie in om sluitende beveiligingsring rond de binnenstad aan te leggen.

In die ring rond de binnenstad moeten wegneembare stalen palen in de grond komen die in staat zijn vrachtwagens tegen te houden. Helaas heeft VVD wethouder Harpe de pollers te snel verwijderd. Maar wij denken toch aan een ruimere sluitende ring rond de binnenstad. Rekening houdend dat Delft de plaats is van de Koninklijke bijzettingen. Dan staat Delft wereldwijd vol in de kijker. Hier moeten we nu al rekening mee houden.

Bij Prinsjesdag had Den Haag de ring rond het Binnenhof gebarricadeerd. In Delft moeten we ook zorgen dat grote aantallen bezoekers zich veilig voelen. Delft zou hier samenwerking moeten zoeken met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vanwege de Koninklijke Het Algemeen Ministerie zou hier natuurlijk financieel aan moeten bijdragen.

PROSTAATKAKER

Zoals U weet ben ook ik getroffen door prostaatkanker. Een sluipmoordenaar die alle mannen treft. Ook al sterf je ergens anders aan, dan is altijd prostaatkanker al aanwezig. Deze kanker gaat meestal zeer traag. Maar soms gaan de uitzaaiingen snel, en dan ben je te laat. En dat is nergens voor nodig.

Er is een Landelijk bevolkingsonderzoek naar Borstkanker en Darmkanker. Ik zou ervaringsdeskundige willen oproepen tot ook een vrijwillig bevolkingsonderzoek naar Prostaatkanker. Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat een controle na je vijftigste wel degelijk zin heeft. Door het meten van de PSA waarde kan het risico ingeschat worden. Is het te hoog dan kan zo iemand in de gaten gehouden worden. Helaas is dat bij mij nooit gebeurd.

Wij zullen een motie indienen om alle andere gemeenteraden in Nederland te informeren dat gezien het snel toenemen van de levensverwachting prostaatkanker steeds vaker voorkomt. Een vroege screening helpt om het aantal prostaatkanker doden te voorkomen.

Ik wil met deze motie een bewustwording vanuit het hele land krijgen. Dat zou vanuit de gemeenteraden en hun landelijke fracties moeten doorklinken richting Den Haag. Bij Eberhard van der Laan werd in 2013 prostaatkanker geconstateerd. We rouwen nu allemaal om hem. Maar laten we er ook lessen uit trekken.

DOORGAAN

En ja, ik ga net als hem gewoon door. Ik wil meemaken dat er een nieuwe lente komt na twintig jaar van asociale Linkse stenenbouw heerschappij.

Wij willen volgend jaar meedraaien in een nieuwe college. Een college dat uitgaat van de burger en de realiteit.

Wij zijn er klaar voor.

Wij zijn de ogen en oren van de stad.

Dank u Voorzitter, Hier laat ik het bij.

Martin Stoelinga