«

»

Debat aangevraagd over het ‘Nieuwe Inzamelen’ afval

Warmoezierstraat en kwekerijstraat kunnen bewoners alleen PMD en GFT kwijt. Voor restafval moeten ze naar het Hugo de Grootplein lopen.

Warmoezierstraat en Kwekerijstraat kunnen bewoners alleen PMD en GFT kwijt. Voor restafval moeten ze naar het Hugo de Grootplein lopen. Daar is maar één ondergrondse rest container.

In december 2016 hebben D66, VVD, GL, Stip en PvdA college met steun van de SP het omgekeerd inzamelen doorgedrukt.

In de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder worden als eerste het ‘Nieuwe Inzamelen’ ingevoerd.

Daarna volgen de andere wijken in Delft. Iedereen moet zijn huishoudelijke afval in de keuken gaan scheiden en apart aanbieden aan de gemeente. In ‘mini’ containers of de ondergrondse in de buurt.

GFT (groente-, fruit- en tuinafval), PMD (verpakkingen van plastic en metaal; en drankpakken), OPK (oud papier en karton),  Glas en restafval.  

VVD wethouder Lennart Harpe wil dat iedereen zijn restafval naar een enkele buurtcontainer brengt.

VVD wethouder Lennart Harpe wil dat iedereen zijn restafval naar een “nabij” gelegen buurtcontainer brengt.

Doel is dat je nog maar 8,3 kg restafval (1 zak) per maand aanbiedt. Dat systeem werkt alleen als de burger meewerkt. Maar die heeft helemaal geen zin om zijn huishoudelijk afval thuis op te slaan in drie aparte bakken. Of met vuilniszakken over straat te gaan lopen. De verandering gaat te snel en het draagvlak ontbreekt.

In Hof van Delft staan veelal kleine oude woningen. En veel bovenwoningen. Mensen willen ook geen drie containers in hun sowieso al kleine tuintje. En mensen zonder tuin en mini container moeten met vuilniszakken over straat gaan lopen naar verderop gelegen containers. Voor ouderen is dat een probleem.

‘Delftenaren worden afvalslaven’  Nee dus. De investering in al deze nieuwe containers bedraagt 5 miljoen euro. Avalex denkt 5,3 miljoen te besparen op de verwerkingskosten. En de vraag is of die besparing ooit gehaald gaat worden. Wishfull Thinking.

De eerste grote kink in de kabel is China. Al ons plasticafval ging naar China. Maar die hebben sinds 1 januari een importverbod voor de invoer van Europees plastic afval. China heeft zelf plastic afval genoeg en ze vinden het slecht gesorteerd en vol met gevaarlijke stoffen zitten.

Dus nu weten we geen raad met ons plastic afval, behalve door het op te slaan.

Ik wil de vinger aan de pols houden door tussentijdse rapportages van het college te krijgen. Straks zitten we in Delft met een peperduur niet functionerende afval scheiding. Omdat de deelstromen te vervuild en uiteindelijk toch nog bij elkaar gegooid worden als restafval.

Jan Peter de Wit

Interpellatie_nieuwe inzamelen Avalex