«

»

Delfts College van Regenten heeft 85 bijbanen

College van regenten vlnr PvdA, Stip, VVD, Burgemeester, D66, GroenLinks.

College van regenten vlnr PvdA, Stip, VVD, Burgemeester, D66, GroenLinks.

Als je even niet oplet dan gaat het bijbanen grossieren weer zijn gewone gang in Delft. Het  zijn er nu in totaal 85.

Na het vertrek van Koning bijbaan Verkerk (86) had ik de hoop dat aan deze machtswellust een einde aan was gekomen.

Het is te wijten aan een verrotte bestuurscultuur in Delft. De meeste gemeenteraadsleden vinden het prima omdat ze lui zijn. Delegeren noemen ze dat.

Wethouders zitten in bestuursorganen waar ze in feite hun eigen beleid controleren. Daar hoor je dus nooit iets van. Dat werkt niet.

Sterker nog. De college partijen hebben besloten dat raadsleden niet in andere bestuursorganen mogen deelnemen namens Delft.

Avalex, Eneco, Regionale belastinggroep RBG, OBS en Parking bv willen geen pottenkijkers uit de gemeenteraad. Ben je kritisch zoals ik, dan ligt er een geheime veto op je. Dan kan je het helemaal schudden.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt en D66 wethouder Hekker zijn lid van het  comité van aanbeveling Delft Chamber Music Festival. Zo weet die elitaire klassieke muziek kliek zich jaarlijks verzekerd van een overbodige subsidie. Ongewenste belangenverstrengeling.

Ik kan niet meer als deze lijst publiceren om duidelijk te maken dat in Delft niet de Gemeenteraad de baas is maar een knechtje van op bestuursmacht beluste regenten. (muv PvdA De Prez en VVD Harpe)

Jan Peter de Wit


 

Burgemeester Marja van Bijsterveldt (23 bijbanen)

foto_burg_mvb_delft

1. Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen & Schrijven (onbezoldigd)
2. Lid Raad van Toezicht Erasmus Universiteit Rotterdam (bezoldigd)  *1 zie onderaan
3. Lid Raad van Advies Nederlands Commercieel Onderwijs Instituut (NCOI) (bezoldigd) 2* zie onderaan
4. Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
5. Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
6. Lid Algemeen Bestuur en Lid Dagelijks Bestuur/Toezicht Stadsgewest Haaglanden
7. Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
8. Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Grondwateronttrekking Delft-Noord
9. Comité van aanbeveling Delft Chamber Music Festival
10. Comité van aanbeveling Vermeer Centrum Delft
11. Comité van aanbeveling Mercy Ships (medische hulp organisatie voor Afrika)
12. Comité van aanbeveling L’Accolade (vakantiepark voor mensen met een handicap)
13. Comité van aanbeveling Monstersche Sluis (De sluis in Maassluis, die in 1972 werd afgedamd door het plaatsen van een kleikist, moet weer open en veranderen in een werkend cultuurhistorisch monument)
14. Comité van aanbeveling Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft
15. Comité van aanbeveling Camerata Delft
16. Comité van aanbeveling 150 jarig bestaan Gezelschap Leeghwater
17. Comité van aanbeveling Stichting Taptoe Delft
18. Comité van aanbeveling Vereniging ‘Vrienden van de Delftse Botanische Tuin’
19. Comité van aanbeveling Stichting Present Delft
20. Comité van aanbeveling Stichting Delft In-Ovatie
21. Comité van aanbeveling European Girls’ Mathematical Olympiad April 2020
22. Beschermvrouwe van de Midden-Delfland Vereniging
23. Auditeur van rekening van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude


D66 wethouder Aletta Hekker (20 bijbanen)

foto_ah_delft

24. Lid AB Recreatieschap Midden-Delfland
25. Plaatsvervangend Lid AB Avalex
26. Lid AB Grondwateronttrekking Delft-Noord
27. Lid AB Stadsgewest Haaglanden
28. Lid AB Regionale Belasting Groep
29. Lid AB OmgevingsDienst Haaglanden
30. Lid bestuur Stichting jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
31. Lid bestuur Onderwijs Techno Centrum Haaglanden
32. Lid bestuur Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs/speciaal onderwijs Delft
33. Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders YES!Delft
34. Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Werkse
35. Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Evides BV
36. Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Eneco Holding BV
37. Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders VOM BV
38. Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Parking Delft BV
39. Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders OntwikkelingsBedrijf Spoorzone
40. Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders BNG
41. Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Innovation Quarter
42. Eigenaar Aletta Hekker Interimmanagement en Consultancy BV, onbezoldigd
43. Comité van Aanbeveling van Delft Chamber Music Festival, onbezoldigd.


GroenLinks wethouder Stephan Brandligt (23 bijbanen)

foto_sb_delft

44. Voorzitter Klimaatverbond
45. Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Avalex
46. Voorzitter Stuurgroep Hartverwarmend Haaglanden
47. Voorzitter Bestuurlijk Overleg Buytenhout
48. Lid AB en tevens lid DB Recreatieschap Midden-Delfland
49. Lid AB en tevens Lid DB Grondwateronttrekking Delft-Noord
50. Lid AB Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
51. Bestuurslid Groenfonds Midden-Delfland
52. Bestuurslid Vereniging voor lokale natuur- en milieueducatie
53. Plaatsvervangend lid AB RBG
54. Lid Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden
55. Lid Bestuurlijk Overleg Mondriaan
56. Lid Bestuurlijk Overleg Groen Haaglanden
57. Lid Bestuurlijk Overleg Milieu Haaglanden
58. Lid Hof van Delflandraad
59. Lid Kerngroep Hof van Delfland
60. Lid Stuurgroep NME/C
61. Commissielid van Aanbevelingen Regionale Samenwerking Arbeidsmarkt Zorg- en Welzijn
62. Bestuurslid Land Art Delft
63. Commissielid Milieu, Energie en Mobiliteit VNG
64. Lid AvA Werkse!
65. Lid Werkgroep Autisme
66. Mede-eigenaar Montis BV, onbezoldigd.


Stip wethouder Ferrie Förster (12 bijbanen)

foto_ff_delft

67. Lid Economische Pijler G32
68. Lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II
69. Lid MRDH Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat
70. Lid Bestuurlijk Investment Board Regionaal Investeringsprogramma
71. Lid Triple Helix Coördinatieraad (THC) Medical Delta
72. Lid Greenboard (Greenport West-Holland)
73. Lid stuurgroep Valorisatieprogramma Water- en Deltatechnologie (VP Delta)
74. Lid bestuur van de Stichting Centrum Management Delft (SCMD)
75. Lid Raad van Commissarissen bij YES!Delft
76. Lid Raad van Commissarissen VOM Delft B.V. (in liquidatie)
77. Lid van het Platform Economische Ontwikkeling (PEO)
78. Lid van diverse Comités van Aanbeveling *3 zie onder


VVD wethouder Lennart Harpe (6 bijbanen)

foto_lh_delft

79. Afvalinzameling Avalex, lid Algemeen Bestuur en plv. lid Dagelijks Bestuur
80. VOM B.V., plv. lid Raad van Commissarissen
81. Lid van het presidium van de Vervoersautoriteit MRDH
82. Lid van het dagelijks bestuur van de vereniging Deltametropool
83. Eigenaar Pridair BV, onbezoldigd
84. Eigenaar Branna BV, onbezoldigd


PvdA wethouder Raimond de Prez (1 bijbaan)

foto_rdp_delft

85. Voorzitter GGD Haaglanden * Niet volgens opgave Delft.nl maar te lezen op zijn twitter


Bezoldigde bijbanen burgemeester Marja van Bijsterveldt.

*1 Uit het jaarverslag van de Erasmus Universiteit Rotterdam

raad_van_toezicht_erasmus_universiteit_marja_van_bijsterveldt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2 Van Bijsterveldt is Lid Raad van Advies Nederlands Commercieel Onderwijs Instituut (NCOI). Is nergens wat over te vinden. De NCOI is de grootste commerciële opleider van Nederland van Robert van Zanten met in 2016 een jaaromzet van €200 miljoen euro en een winst van 23 miljoen euro.

*3 Ferrie Förster gevraagd openheid te geven over zijn diverse lidmaatschappen van Comités van Aanbeveling

*4 Raimond de Prez gevraagd of hij zijn nevenfuncties bij zijn profiel op www.delft.nl wil opnemen.