«

»

Delftse aanpak Jihadisme is volslagen naïef

De 1e lichting Delftse soldaten voor allah die door Mohammed zijn opgeroepen om het Kalifaat op aarde te vestigen

De 1e lichting Delftse soldaten voor allah die door Mohammed zijn opgeroepen om het Kalifaat op aarde te vestigen

Na bijna twee jaar aanpak Jihadisme kwam burgemeester Marja van Bijsterveldt eindelijk met een nota.

Hier werd niets in duidelijk. Veel hernoemen van wat het algemene ‘Rijks’ beleid is. En dat algemene beleid is van haar slappe VVD voorganger Verkerk.

Delft gaf zelf in 2017 €175.000 uit. Maar ook vanuit het Rijk werd nog eens €460.000 versterkingsgeld ontvangen. Totaal €635.000 voor 2017. Dat is een smak geld.

Ik wilde een specificatie waaraan deze gelden allemaal uitgegeven zijn. Burgemeester Van Bijsterveldt wil die niet geven. Zij zegt dat ze deze naar het Rijk heeft opgestuurd.

Het Rijk zegt in antwoord op vragen van Tweede Kamer leden dat de verantwoording van deze ‘versterkingsgelden’ vallen onder de reguliere verantwoordingscyclus van de gemeenteraad. De burgemeester wil het gewoon allemaal geheim houden. CDA aanpak “wat niet weet, wat niet deert “.

Een groot deel van de subsidies gaat waarschijnlijk naar allemaal vage onduidelijke de-radicaliseringsclubjes. Clubjes van totaal naïeve religieuze bolwerken in de stad. Zoals de Contactcirkels en Bruggen Bouwen Delft. Allemaal mantel organisaties van kerken en de twee moskeeën.

Ik vind dat de gemeente zich absoluut verre moet houden om te participeren in dit soort reli-netwerken. Scheiding van Kerk en Staat. Uiteraard was burgemeester Van Bijsterveldt (CDA) het daar niet mee eens. Zij was trots op het feit dat ze laatst in de Marokkaanse Al-Ansaar moskee aanwezig was. Zonde van haar tijd. De radicalisering vond en vindt nog altijd op het internet plaats. Het internet is de sluwe verspreider, werver en aanzetter van haat door islamitische terreur bendes ISIS en Al Qaida.

En dan zijn er nog een 12 ‘Vaders’ in de buurten Buitenhof en Voorhof benoemd door de gemeente. Wie dat zijn en wat ze hebben gedaan is mij volkomen onduidelijk. Mij is totaal niet duidelijk of deze Vaders bezoekers zijn van de moskeeën. Dan zou dit middel wel eens erger kunnen zijn dan de kwaal. In Amsterdam is dit beleid volledig mislukt. Het geld werd aan vriendjes uitgegeven en opgemaakt.

En wat zijn nu de resultaten van ons peperdure anti radicaliseringsbeleid? Dat is volstrekt oncontroleerbaar. Ook Burgemeester Van Bijsterveldt houdt het aantal Delftse Jihadisten die vertrokken zijn, en teruggekeerd geheim. Dat blijft zo. Dit in tegenstelling tot alle andere omliggende gemeenten. Zelfs de NCTV onderdeel van de AIVD zegt dat er momenteel nog 185 levensgevaarlijke, getrainde en gehersenspoelde Nederlandse Jihadisten uit het Kalifaat willen terugkeren.

Ik ben niks wijzer geworden van de aanpak van het Jihadisme in Delft. En dit ondanks het feit dat de terugkeerders uit Syrië een substantieel gevaar vormen voor ons. Dit zijn levensgevaarlijke moordenaars die vervuld van haat tegen Nederland terugkeren. Ze doen zich dan weliswaar als makke schapen in wolfkleren voor.

Dit is onze aanpak van het Jihadisme in Delft

– terugkerende Jihadisten direct arresteren en voordragen het- Nederlanderschap te ontnemen
– geen gemeentelijke samenwerking met islamitische organisaties
– Salafistische haatimams van radicale organisaties toegang tot Delft weigeren
– geen training van Vaders annex wijkspionnen
– Delfts meld- en adviespunt radicalisering en Jihadisme
– Camera toezicht op het station en tijdens grote evenementen weg barricades tegen terreurtrucks
– De gemeenteraad informeren over aantallen uitgereisde, overleden en teruggekeerde Jihadisten
– de gemeenteraad volledige inzicht geven in de besteding van de gelden
– jongerencentrum The Culture Gillisbuurt weer volledig inzetten voor jongeren uit Buitenhof
– in Voorhof dient ook een jongeren Centrum te komen los van de Marokkaanse Moskee
– extra wijkagenten (met migratieafkomst) in de salafistische broeinest achterstandsbuurten
Jan Peter de Wit