«

»

Doorlopend opstappende Stip raadsleden strijdig met de Grondwet

Van de in maart 2014 direct gekozen Stipraadsleden is alleen Vogel (3e van links) nog over.

Van de in maart 2014 direct gekozen Stip raadsleden is alleen Vogel (3e van links) nog over.

Vanavond staan wij niet op als weer een nieuw Stip raadslid bij burgemeester Verkerk de eed aflegt. Die eed is namelijk gelijk een leugen.

In de Grondwet artikel 129 lid 1 staat dat de Nederlanders de leden van gemeenteraad rechtstreeks kiezen. In lid  4 staat dat de zittingsduur van de gemeenteraad vier jaren is,

Stip heeft een ander kiesstelsel ingevoerd waar niet de stemmer bepaald wie gekozen wordt maar de partij. Dat is in strijd met de Grondwet. Stip raadsleden blijven maar één jaar aan. Dan komt er weer een ander.. Deze periode zestien keer.Stip raadsleden leggen de ‘eed’ af waarin ze zeggen: “Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen” Alle Stippers liegen al op dat moment omdat ze weten dat zij zich niet aan de Grondwet zullen houden.

Zo is het mogelijk dat al voor één jaar na verstrijken van de gemeenteraadsverkiezingen nog maar één direct gekozen Stipraadslid zit. Dat is nr 3 van de kieslijst Bert Vogel met 217 voorkeurstemmen. De partij Stip bepaald in de achterkamer wie er voor één jaar raadslid mag worden. Nr 11  bas Vollebrecht (81 stemmen), Nr 18 Doris Derksen (22 stemmen) en nr 19 Victor Mensink (49 stemmen).

Van de 5072 stemmen die Stip vier zetels opleverde, vertegenwoordigen de huidige raadsleden nog maar 369 voorkeurstemmen. Mijn stelling is dan ook dat Stip ondemocratisch is en de Grondwet aan haar laars lapt. Ik vind dat je vooraf de intentie moet hebben om vier jaar te blijven zitten. Doe je dat niet, dan ben je een oplichter.

Als landelijk dit stelsel op eigen houtje ingevoerd zou worden dan breekt de hel los. Immers als er iemand het niet eens zou zijn met een fractiestandpunt, dan kan je die direct uit de raad zetten. De partij beslist wie er op de zetel zit. In feite staan Stip raadsleden onder een last. Ze moeten instemmen met het feit dat Stip bepaald dat, en wanneer ze opstappen. Ook dat is in strijd met de Grondwet.

Dit systeem zorgt ervoor dat Stip raadsleden persoonlijk monddood zijn gemaakt en enkel het van bovenaf opgelegde coalitie beleid mogen uitdragen. Stip is daarom een ideale coalitiegenoot.

Jan Peter de Wit