«

»

Dure interim manager ingehuurd om grondexploitaties op orde te brengen

De ingehuurde interim manager grondexploitaties. Mevrouw Ingrid Wegkamp verzorgt namens Deloitte de implementatie van zowel de aanbevelingen uit het Brinkgroep-rapport (inzake het Vastgoedbedrijf) als de aanbevelingen uit het Deloitte-rapport (inzake het Grondbedrijf).

De ingehuurde interim manager grondexploitaties. Mevrouw Ingrid Wegkamp verzorgt namens Deloitte de implementatie van zowel de aanbevelingen uit het Brinkgroep-rapport (inzake het Vastgoedbedrijf) als de aanbevelingen uit het Deloitte-rapport (inzake het Grondbedrijf).

Zoals ik al eerder schreef was het in de grondexploitaties portefeuille van voormalig D66 wethouder Lucas Vokurka een rotzooitje.

Nu is een dure interim ingehuurd om orde op zaken te brengen. Dat is drs. Ingrid Wegkamp.

De looptijd van deze verbeterslag zal, gerekend vanaf heden, nog zo’n vier maanden in beslag nemen.

De met de implementatie gemoeide kosten bedragen, exclusief B.T.W., circa € 81.000,00.

De opdracht voor dit implementatietraject is gegeven voordat verscherpt toezicht door de provincie Z-H van kracht werd verklaard; toestemming of goedkeuring is dus niet van toepassing.

Harry van Dongen hoofd grondexploitaties en vastgoed staat voorlopig onder curatele van Ingrid Wegkamp.

Harry van Dongen hoofd grondexploitaties en vastgoed staat voorlopig onder curatele van Ingrid Wegkamp.

Zo zie je maar dat al voor december 2014 dit door het college besloten was voordat de gemeenteraad er überhaupt over gedebatteerd had. De raad gaat over het geld, maar in Delft laten de raadsleden over zich heen walsen. Klets vergaderingen.

Er werd pas in februari 2015 een presentatie door Wehkamp en Van Dongen over de schokkende toestand bij grond- en vastgoedzaken gegeven. De indruk werd gewekt dat het allemaal onder controle was.

Echter het huidige verlies Harnaschpolder is €63 miljoen. Spoorzone gebiedsontwikkeling verlies tussen de €62 en €101 miljoen. Technopolis bedrijventerrein ?? en TNO-terrein ???. Onvindbaar in de MPG rapportages.

Kortom, hoe heeft het zover kunnen komen? De grote politieke prestige projecten van nu vijf opvolgende PvdA en GroenLinks colleges hebben gespeculeerd met grond. Investeren en hopen op toekomstige opbrengsten. Gokken dus.

Met kruiwagens tegelijk werden PvdA en GroenLinksprestige projecten in de bodemloze grond exploitaties gestort.

Met kruiwagens tegelijk werd geld uit de algemene reserve in PvdA en GroenLinks prestige projecten gestort. Bodemloze grondexploitaties zonder dat er huizen verrezen. De raad werd stelselmatig voorgelogen.

Maar de verliezers van de verkiezingen (PvdA en GL) zitten nog steeds in het college. Totaal overbodige wethouders De Prez en Brandligt mogen van D66 hun zakken vullen.

Er is niks meer te doen voor ze nu we onder curatele van de provincie Z-H staan. We mogen geen cent meer uitgeven. En nu zitten vijf wethouders plus burgemeester op de failliete winkel te passen.

Voor oplossingen worden interim managers ingehuurd. De linkse kliek laat de VVD wethouder Harpe hun lijken uit de kast halen en begraven. Links Delft vindt altijd wel een slachtoffer die het vieze werk doet.

Jan Peter de Wit

1 ping

  1. Presidium ontevreden over kritische webcolumn » Onafhankelijk Delft

    […] schreef de column Dure interim manager ingehuurd om grondexploitaties op orde te brengen omdat onder leiding van het hoofd Grondzaken en vastgoed Harry van Dongen in de Harnaschpolder […]

Reacties zijn uitgeschakeld.