«

»

Eerste klachten over “omgekeerd” inzamelen Avalex

avalex_nieuw_wijkplan_kuyperwijk_delft_2017

Eerste proefwijk Avalex van het Omgekeerde inzamelen van huisvuil. Hof van Delft, Kuyperwijk de Ministersbuurt. Nog maar drie restafvalcontainers.

De eerste klachten komen al binnen. Het zijn ouderen die met hun restafval straten verder moeten lopen om kwijt te raken.

Eind vorig jaar hebben D66, GroenLinks, VVD, PvdA, Stip en de SP besloten dat in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder een proef begint met het “Omgekeerd Inzamelen”.

De burgers worden daar gedwongen om hun afval in zeven afvalstromen te delen. Rest, papier, GFT, plastic, glas, metaal en drinkkartons.

Dat moet in 2020 leiden dat een inwoner nog maar 100 kg restafval per jaar weggooit. Dat is 8,3 kg per maand. Één grijze zak dus. Ik voorspelde een mislukking.

Op deze wijze zou het allemaal veel goedkoper worden.

Toekomst beeld. Ouderen die met een winkelkarretje en kleinkinderen hun afval moeten wegbrengen omdat de containers her en der en straten verder geplaatst zijn.

Toekomst beeld. Ouderen die met een winkelkarretje en kleinkinderen hun afval moeten wegbrengen omdat de containers her en der en straten verder geplaatst zijn.

Dat “Omgekeerd Inzamelen” heet nu ineens het “Nieuwe Inzamelen” Mijn stelling is dat dit in onze zeer compact bebouwd Delft volledig gaat mislukken. De meerderheid van de bewoners in gestapelde bouw gooit gewoon alles bij elkaar.

Die hebben geen zin om weken lang gedeelde afval hoeveelheden te bewaren in hun huis. Als de zak vol is gooi je hem weg.

Ik ben voor hergebruik door nascheiding. Dus ons huisafval verbranden. Dat geeft warmte en elektriciteit. Die warmte van de AVR kunnen we tuinbouwkassen of huizen mee verwarmen. De waardevolle grondstoffen als glas, papier, metaal en zelfs plastic kunnen machinaal gescheiden worden.

Dit is een efficiëntere en dus veel goedkopere oplossing. geeft lagere tarieven.

Nu moeten ouderen in de Kuyperwijk straten verder met hun restafval lopen. Dat is achteruitgang. Hun restafval container is ingenomen  en wordt ook niet meer geleegd.

Kuyperweg. De dichtsbij gelegen restcontainer staat hoek Pierson/Meesterstraat.

Kuyperweg. De dichtstbij gelegen restcontainer staat hoek Pierson/Meesterstraat.

Avalex laat ouderen met winkelkarretjes en kleine zakje hun afval “weglopen”. Avalex maakt afval knechten van burgers. De milieu doelstelling van nog 8,3 kg restafval per maand is een utopie. Dat is 2 kg per week per inwoner. Alleen zeer fanatieke GroenLinksers halen dit. Maar die brengen hun gedeelde afval weer met hun tweede auto naar de container.

Ik hoop dat er veel klachten komen en dat de proef faliekant mislukt. Op de burgers in de proefwijken ligt een grote verantwoordelijkheid om hun huis afval gewoon bij elkaar te gooien en bij de dichts bij gelegen containers te zetten.

Avalex zal het toch wel ophalen want ze willen qoûte que qoûte, koste wat het kost en tegen wil en dank deze volslagen idiote milieu idioterie doordrukken. Allemaal nieuwe containers en niemand is er blij mee. Daarmee heeft Delft met Avalex één van de duurste afvalstoffen belastingen van Nederland voor ons.

Jan Peter de Wit