«

»

Eindrapportage twee ronde verkenningen collegevorming Delft 2018

Bron StadsRadio Delft 106.3

Delft, 19 april 2018
Inleiding
Op 3 april bracht informateur Marijke Vos haar eindrapportage uit na de eerste ronde van
verkennende gesprekken, op weg naar een nieuwe coalitie voor Delft.
Haar advies werd echter niet door alle voorgestelde coalitiepartners gedragen.
Voor verschillende fracties bleven er nog vragen openstaan en was er een duidelijke wens voor verdere verdieping. Lees VERDER