«

»

Geheime minnelijke schikkingen met voormalige Avalex directeuren

Avalex directeur Pter Floor werd in februari 2012 ontslagen door dagelijks bestuurs voorzitter Raimond de Prez (PvdA).

Avalex directeur Peter Floor werd in februari 2012 ontslagen door dagelijks bestuursvoorzitter Raimond de Prez (PvdA).

Volgens de Avalex jaarrekening kreeg voormalig Avalex directeur Peter Floor in 2013 €106.867.

Vraag 1: Wat voor een vergoeding is dat aan Peter Floor?

Antwoord 1: Er is een minnelijke regeling getroffen tussen Avalex en de heer Floor; over de inhoud hiervan worden geen mededelingen gedaan.

Vraag 2: Wat is de status van het ontslag van Peter Floor? Is er een rechtszaak geweest? is er een overeenkomst afgesloten? zo ja welke? en zo nee wat staat er dan te gebeuren?

Antwoorden 2: a. Peter Floor is geen medewerker meer van Avalex. b. Nee, er heeft geen rechtszitting plaatsgevonden c. Ja, zie antwoord op vraag 2. d. n.v.t.

Uit Avalex Jaarverslag 2013.

Uit Avalex Jaarverslag 2013.

Conclusie: De Prez gaf directeur Floor alle schuld van het verlies van 4 miljoen uit 2010 en 2011. Ook was de bedrijfsvoering een chaos door een niet functionerend peperduur software systeem. Dit lekte uit via een geheim rapport. PvdA bestuurder Prez wist zogenaamd van niets. Hij ontsloeg Floor.

De Prez was natuurlijk eindverantwoordelijk. De rechter had in het openbaar korte metten met De Prez gemaakt. Hij had de reputatie van Floor ernstig beschadigd om zijn eigen politieke straatje schoon te vegen. Puur eigenbelang.

De burgers van zeven gemeenten moeten nu financieel boeten voor de afkoopsom annex zwijggeld van Floor. De PvdA dekt de beerput af. De Prez zit ondanks dat de Pvda fors verloor weer in het college. Hoe lang Peter Floor van deze riante uitkering kan genieten houden ze geheim.

J.G. Blaazer Avalex

J.G. Blaazer directeur Avalex tot 2006.

Dat kan nog heel wat jaren duren bewijst de vorige directeur Drs. Ir, J.G. Blaazer. Hij is in 2006 ontslagen maar krijgt nog steeds jaarlijks €23.6832.

Vraag 3: Waarom wordt en nog steeds €23.682 aan voormalig directeur Blaazer betaald? Wat is dat voor uitkering? En hoe lang loopt dat nog door?

Antwoord 3: Er is een minnelijke regeling getroffen tussen Avalex en de heer Blaazer; over de inhoud hiervan worden geen mededelingen gedaan.

Kortom geld speelt geen rol als er fouten van politieke bestuurders afgedekt moeten worden. Na acht jaar vult Blaazer nog steeds zijn zakken via de afvalstoffenheffing. En ook dit is allemaal de doofpot ingegaan.

Avalex was op alle fronten al jarenlang een puinhoop. Ook toen Delft in 2007 toe trad deugde het gemeentelijke afval bedrijf Avalex al niet. De PvdA Delft (wethouders Torenstra, Koning, De Prez) hebben ons in deze ellende van €7 miljoen verlies gestort en een schuld van €28,8 miljoen. Ik vind dat de burgers recht hebben om te weten wat voor minnelijke schikkingen er zijn getroffen. Dat is transparant bestuur.

Jan Peter de Wit