«

»

Gemanipuleerde vraagstelling referendum AZC

vraag_referendum_delftDe gemeenteraad heeft met een ingewikkelde en moeilijk leesbare vraagstelling het referendum totaal belachelijk gemaakt.

De meeste mensen aan wie ik deze zin voorleg moeten het twee keer lezen voordat ze het begrijpen.

Degenen die tegen de komst van een AZC zijn moeten straks het vakje EENS in vullen.

Dus de tegenstanders van een AZC moeten gemobiliseerd worden door een “EENS” campagne. Dat is onbegonnen werk.

En de Voorstanders van een AZC in Delft moeten dus ONEENS gaan stemmen. Één ding staat nu al vast dat dit moeilijk, zo niet onmogelijk is uit te leggen aan allochtoon Delft. En ook niet aan Henk en Ingrid.

Deze vraagstelling is enkel nog door de hoger opgeleiden te bevatten. Burgers die deze vraag pas in het stemhokje zien, zullen vaak verkeerd gaan stemmen. Simpel omdat ze het voorstel niet kennen of omdat ze over het woordje niet heen lezen. Ook onduidelijk blijft Welke fractie dan?

8283_13En dan komen we terecht bij de idiote logica van huidige VVD 2e Kamerlid, ((en waarschijnlijk burgemeesterskandidaat Ronald Vuijk)). Vuijk zei zoiets dat bij het Oekraïne referendum de Tegen stemmers best als Voor kunnen bestempelen. En de “Niet-stemmers wegen zwaarder” want dat zouden eigenlijk Voor stemmers zijn geweest. Begrijpt u het nog?

Het referendum over het AZC is gekaapt door dit linkse PvdA D66 college. Een nekschot voor de directe democratie. Elke tegenstand de nek omdraaien. Het valt me erg tegen dat Referendumkamer voorzitter Bijen in deze sabotage is meegegaan. In elk politiek debat heb je voor- of tegenstanders. Dit was onze vraagstelling:

“Bent U Voor of Tegen een asielzoekerscentrum in Delft?”

Die werd weggejorist omdat het te simpel zou zijn. Nou ja, dat is toch juist de bedoeling.

De PvdA heeft eerder het burgemeestersreferendum om zeep geholpen. Zowel in Utrecht als in Eindhoven konden burgers tussen twee PvdA kandidaten stemmen. Nog geen 9% van de kiezers kwam opdagen.

Dit lot gaat zeer waarschijnlijk ook dit Delfts referendum tegemoet. Er moet een omgekeerde campagne gevoerd worden. Stem EENS! Stem ONEENS! stem Wat?

Jan Peter de Wit