«

»

Gemeentelijk verslag van de Raadsvergadering

stip_raadsleden_doorwissel_2016_delft

Weer vier nieuwe Stip raadsleden. De oude waren na één jaar op en futloos.

Dit wist u niet. Wat niet? Dat de Gemeente elke raadsvergadering een journalist inhuurt voor een verslag op de website Gemeenteraad.

Ook commissievergaderingen. Bij elkaar minstens vier keer per maand. Maar meestal meer. Wat dat kost? Moet ik eens uitzoeken.

Lekker makkelijk voor de raadsleden. Zeker van de coalitie. Die hoeven niks meer te schrijven. Dat wordt voor ze gedaan. Zo maak je luie raadsleden.

Alle ruzies en stekeligheden komen niet door de censuur. Dan hou je het politiek correcte en saaie over:

STIP

Onafhankelijk Delft stemde niet in met de toelating van de nieuwe fractieleden van de studentenpartij STIP. Raadsleden Michelle Corten en Matthias Floor. En commissielid Sybren van der Velde en Twan de Nijs.

De Woonvisie

De Woonvisie 2016-2023 werd door alle fracties, behalve SP en Onafhankelijk Delft, aangenomen.

Afvalstoffenverordening

Ziet er fleurig uit maar niemand wil al die afval containers in zijn tuin of schuur.

Ziet er fleurig uit maar niemand wil al die afval containers in zijn tuin of schuur.

In het eerste kwartaal van 2017 kan afvalinzamelaar Avalex starten met een pilot omgekeerd inzamelen in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder. De proef vloeit voort uit de herziening van de afvalstoffenverordening die door een ruime meerderheid van de raad donderdagavond werd aangenomen. Onafhankelijk Delft, CDA en Stadsbelangen Delft stemden tegen de herziening zoals ze eerder tegen omgekeerd inzamelen stemden.

Het CDA kwalificeerde de situatie als “een zooitje” en diende met Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft de motie Per direct stoppen met omgekeerd inzamelen in. De motie werd niet gesteund door andere fracties.

De motie van Onafhankelijk Delft om een wethouder in het algemeen bestuur van Avalex plaats te laten maken voor een raadslid werd ingetrokken, omdat hiervoor eerst een aanpassing nodig is van de regels die de raad heeft vastgesteld. Onafhankelijk Delft liet weten eerst de regels te gaan bestuderen om daarna wellicht opnieuw een soortgelijke motie in te dienen.

Rode loper

delft_rode_loper_vvd_anti_fiets_beleidDe rode loper die in de Breestraat ligt als proef om voetgangers ruim baan te geven en fietsen te weren, wordt niet zoals een motie van Onafhankelijk Delft voorstelde op Marktplaats gezet. De motie werd alleen gesteund door de SP. Wethouder Harpe liet weten dat de proef duurt tot eind december en dat daarna het resultaat wordt meegenomen in de fietsparkeernota. Hij voegde eraan toe dat in aanloop naar die nota ook wordt bekeken wat er gedaan kan worden met de inrichting van de Breestraat.

 

Kentekentoegang

Onopvallende waarschuwingsdopjes in het wegdek bij binnengaan autoluwgebied.

Onopvallende waarschuwingsdopjes in het wegdek bij binnengaan autoluwgebied.

De motie Geen boeteregen binnenstad door slechte bebording kentekencontrole in plaats van pollers van Onafhankelijk Delft haalde ook geen meerderheid. De poging om pas boetes uit te delen na extra maatregelen om het aantal kentekenovertreders te laten dalen, werd alleen gesteund door het CDA. Andere fracties, waaronder GroenLinks en de VVD, spraken zich uit voor goede bebording en boetes. De PvdA vroeg tevergeefs aan de wethouder om een streefcijfer van het aantal auto’s dat in de autoluwe binnenstad wordt toegelaten. Wethouder Harpe nodigde de raad uit om zelf met een cijfer te komen. De PvdA nam die uitnodiging aan en liet weten met andere partijen aan de slag te gaan om met getallen te komen.

Steensoorten

westlandseweg_1_delftOok de derde motie  Geen rommeltje aan steensoorten aan de Boulevard Westlandseweg die Onafhankelijk Delft indiende werd verworpen. De motie om uniform en sober bestratingsmateriaal te gebruiken in heel Nieuw Delft, werd door geen van de andere fracties gesteund.