«

»

Gemeenteraad verzaakt bij regulering naaktrecreatie

Burgemeester Marja van Bijsterveldt CDA.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt CDA.

Op 30 november 2017 vergaderde de gemeenteraad van Delft over naaktrecreatie in de Delftse Hout. D66, GroenLinks, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen stemden voor een motie om het voormalige naaktstrand weer officieel aan te wijzen als plek voor naaktrecreatie.

Aanleiding voor deze motie was een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Helaas werd de motie verworpen omdat alle andere partijen op advies van burgemeester van Bijsterveldt (CDA) tegen stemden.
De wetgever heeft bepaald dat naaktrecreatie is toegestaan op plaatsen die daarvoor door de gemeente zijn aangewezen en op plaatsen die geschikt zijn voor naaktrecreatie.

Dit lijkt dubbel op want we moeten aannemen dat de gemeente alleen plaatsen voor naaktrecreatie zal aanwijzen die geschikt zijn voor naaktrecreatie.

De wetgever wil echter voorkomen dat naaktrecreatie onmogelijk wordt gemaakt door gemeenten die geen enkele plek voor naaktrecreatie aanwijzen. Het is daarom ook toegestaan om naakt te recreëren op een daarvoor geschikte stille en rustige plek. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is dat gemeenten zelf duidelijkheid verschaffen door één of meer plaatsen aan te wijzen voor naaktrecreatie.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt draaide het donderdagavond om. Haar redenering was: er mag nu al naakt worden gerecreëerd op de plek die eerder een naaktstrand was dus waarom zouden we deze plek opnieuw als naaktstrand aanwijzen. Burgemeester van Bijsterveldt legt hiermee ten onrechte de verantwoordelijkheid bij de rechter. Niet de rechter maar de gemeente behoort de naaktrecreatie te reguleren. Alleen als de gemeente dit niet doet of niet goed doet, is het aan de rechter om te spreken.

Het gerechtshof heeft gesteld dat oud-burgemeester Verkerk fout zat toen hij geen naaktrecreatie meer toestond op de plek die eerder als naaktstrand was aangewezen. Het was verstandig geweest als de gemeenteraad van Delft deze uitspraak van het gerechtshof had gerespecteerd en het naaktstrand weer in ere had hersteld.

Helaas trapten de gemeenteraadsfracties van STIP, PvdA en SP in de drogredeneringen van Marja van Bijsterveldt. Ik heb mij donderdagavond groen en geel geërgerd aan de domheid van de gemeenteraadsleden van deze partijen. De fracties van VVD, CDA en ChristenUnie moeten net als burgemeester van Bijsterveldt niets van naaktrecreatie hebben.

De woordvoerder van de VVD was daar heel duidelijk over. Ik vind dat reactionair maar men was wel eerlijk.
Voor het standpunt van STIP, PvdA en SP heb ik geen begrip en al helemaal geen sympathie.

Martin Stoelinga