«

»

GroenLinks wethouder Brandligt minacht naturistenclub NFN

stephan_brandligt_is_zo_een_grote_lulNa alle verloren rechtszaken tot aan de Hoge Raad aan toe kunnen onze burgers gewoon weer naakt zonnen in de Delftse Hout.

In 2013 vroeg GroenLinks wethouder Brandligt aan de burgemeester om naaktrecreanten op de ligweide op aan de Delftse Hout plas te bekeuren (90€).

Naakt recreanten werden door B&W onterecht gecriminaliseerd als zedendelinquenten, verkrachters en pedofielen.

Dat alles wou Stephan Brandligt omdat hij aldaar een luxe strandpaviljoen in het bestemmingsplan liet opnemen en de beoogde exploitanten eisten dat het naaktstrand zou verdwijnen omdat het slecht voor de klandizie was.

En zo verdween na 23 probleemloze jaren het speciale naaktrecreatie gedeelte aan het strand van de grote plas.

De naaktrecreanten vereniging NFN Open &Bloot die het Hoger beroep met advocaat Spong financierde, schreef in februari 2017 vlak na afloop van de definitief gewonnen uitspraak al een mail aan GL wethouder Brandligt.

Na één maand nog steeds geen antwoord aan Bernd Huijser van de NFN. Weer een herinnerings-email volgde in maart 2017.

Nu heb ik de correspondentie tussen wethouder Brandligt en de NFN opgevraagd. Zelfs als raadslid duurt dit maanden bij Brandligt. Ik kreeg dus alleen de mails van de NFN omdat er dus verder niks was.

naaktstrand_delftse_hout_opgeheven

Zomer 2013 begonnen dagelijks de Politie razia’s tegen naaktrecreanten in de Delftse Hout.

Duidelijk is dat GroenLinks wethouder Brandligt zelf helemaal niet gereageerd heeft op de NFN mails. Wat een onbeschofte minachtende behandeling. Contact met de “buitenwereld” is juist de taak van een wethouder. Wat een slecht verliezer is die Stephan Brandligt.

De ambtenarij heeft Brandligt voor zijn karretje gespannen. In juni jl heb ik die correspondentie tussen de ambtenaar en de NFN opgevraagd.

Tot op heden heb ik niks ontvangen. Brandligt probeert zijn grote afgang met het naaktstrand in de doofpot te stoppen via traineren en door zich achter ambtenaren te verschuilen.

Ik wil het voormalig duidelijk afgescheiden en aangeven naaktstrand weer terug in de Delftse Hout. De huidige situatie is erg onduidelijk voor nieuwe bezoekers. Ineens blijk je op een naaktstrand te zitten. Of er vlak naast.

Ik sluit me aan bij de vraag van de NFN om het naaktstrand weer in ere te herstellen.

Jan Peter de Wit


Van: Bernd Huijser [mailto:Bernd@nfn.nl]
Verzonden: vrijdag 17 maart 2017 14:31
Aan: Stephan Brandligt
Onderwerp: NFN – Verzoek om ligweide Delftse Hout officieel aan te wijzen conform artikel 430a WvS

Beste mijnheer Brandligt,

Vier weken geleden vroeg ik u uw raad voor te stellen de naaktligweide in de Delftse Hout opnieuw aan te wijzen als geschikt voor ongeklede recreatie (zie hieronder), omdat volgens mij alle bezoekers van de Delftse Hout gebaat zijn bij zoveel mogelijk duidelijkheid hierover (zie mail hieronder). Ik weet dat de mail bij uw secretariaat is binnengekomen, maar heb van u nog geen reactie ontvangen. Ik hoor graag wat u van ons voorstel vindt.

Met vriendelijke groet,

Bernd Huijser
Adviseur openbare naaktrecreatie NFN


Vlasakkerweg 48, 3811 MT  Amersfoort , Postbus 1767 3800 BT  Amersfoort
T +31 (0)33 253 30 57 E bernd@nfn.nl  W www.nfn.nl


Van: Bernd Huijser
Verzonden: vrijdag 17 februari 2017 14:41
Aan: ‘sbrandligt@delft.nl’ <sbrandligt@delft.nl>
Onderwerp: NFN – Verzoek om ligweide Delftse Hout officieel aan te wijzen conform artikel 430a WvS

Beste mijnheer Brandligt,

Op 18 januari jl. zijn de laatste verdachten die zomer 2013 bekeurd waren voor bloot recreëren op de ligweide in de Delftse Hout (het voormalig officieel aangewezen naaktstrand) vrijgesproken door het Haagse gerechtshof. Hiermee is uiteindelijk iedereen vrijgesproken die haar/zijn bekeuring voor de rechter had aangevochten. En met één (grotendeels) positieve uitspraak van de kantonrechter en twee van het gerechtshof heeft de hele juridische procedure waartoe naaktrecreanten en belangenorganisatie NFN zich gedwongen zagen, duidelijk gemaakt dat de ligweide in de Delftse Hout geschikt is om bloot te kunnen recreëren.

Na de eerste vrijspraken in januari 2014 waren voormalig burgemeester Verkerk en belangenorganisatie voor naaktrecreanten NFN al overeengekomen dat er gedurende de loop van de rechtsgang niet meer zou worden bekeurd op de Delftse Hout en dat de betreffende locatie als blootligweide kon worden gebruikt. Ook de gemeenteraad had zich in deze zin hier al over uitgesproken. Daarom is sinds 2014 de ligweide steeds als blootligweide in gebruik gebleven zonder dat dit enige problemen heeft veroorzaakt. En dit zal zeker na de recentste uitspraak van het gerechtshof naar mijn stellige verwachting ook blijven gebeuren.

Niettemin verzoekt NFN u om de gemeenteraad voor te stellen de ligweide opnieuw officieel als naaktligweide aan te wijzen, conform art. 430a WvS. De meerwaarde daarvan is dat er dan opnieuw borden kunnen worden geplaatst die de locatie duidelijk markeren en dat de ligweide opnieuw als zodanig op de plattegronden in het recreatiegebied kan worden vermeld. Dit schept voor alle gebruikers van de Delftse Hout maximale duidelijkheid en minimaliseert de kans op ongewilde confrontaties met blote zonaanbidders. Daarnaast zullen ook meer recreanten de ligweide gaan bezoeken, omdat zij zich plezieriger en veiliger voelen op plaatsen die officieel voor naaktrecreatie zijn aangewezen.

Ook kan NFN helpen en adviseren in het aanbrengen van bebording (en ook gratis ter beschikking stellen). Wij zouden daarom graag op korte termijn de gesprekken met de gemeente hierover willen hervatten.
Graag verneem ik hierop uw reactie, zodat wij gezamenlijk kunnen proberen om voor het komend strandseizoen al optimale duidelijkheid te verschaffen aan alle bezoekers van de Delftse Hout.
Met vriendelijke groet,

Bernd Huijser
Adviseur openbare naaktrecreatie NFN

Vlasakkerweg 48  3811 MT  Amersfoort  Postbus 1767  3800 BT  Amersfoort  T +31 (0)33 253 30 57
E bernd@nfn.nl W www.nfn.nl