«

»

GRONDPRIJZEN DELFT WORDEN VERLAAGD

 

grondprijs2

Zoals ik ruim anderhalf jaar geleden al voorspelde en ook op aandrong is nu waarheid…

De gemeente heeft de grondprijzen verlaagd. Nu kunnen we natuurlijk allemaal juichen, want dit maakt bouwen goedkoper en daarmee de huizenprijs( is dit echt zo dat moeten we maar afwachten), maar ik blijf erbij dat gemeenten geen ondernemertje moeten spelen..nu zie je wat ervan komt..

Grondprijzen verlagen is leuk zou je denken.. maar het is een verliespost voor ons als stad!!!

Lukas Vokurka vertelde dat hij hiervoor een resevepotje heeft…maar dat reservepotje is ook door ons betaald Lukas. Wij willen dat reservepotje houden voor wanneer er iets onverwachts dient plaats te vinden..  en niet om de fouten in inzichten van ons bestuur te spekken… De ambtenaren hebben hun werk niet goed gedaan!!!

Jolanda Gaal

 

persbericht gemeente Delft

Grond in gemeente Delft goedkoper

Het college van B&W heeft de Grondprijzenbrief 2013 vastgesteld. Hierin staat dat de grondprijzen voor sociale en vrijemarktwoningen, kantoren en bedrijven voor het jaar 2013 niet worden geïndexeerd ten opzichte van 2012. Daarnaast biedt de Grondprijzenbrief 2013 mogelijkheden om tijdelijke gebiedsontwikkeling te stimuleren en gaat de gemeente de uitgifte van grond in erfpacht stimuleren en actiever inzetten. Met deze maatregelen speelt het college in op het huidige economische klimaat.

Dit betekent dat in vergelijking met 2012 de grond 2.9 % (inflatiepercentatie2012 ) goedkoper is geworden omdat de gemeente  de grondprijzen voor 2013 niet mee laat stijgen met de inflatie.

Tijdelijke gebiedsontwikkeling De gemeente Delft ziet tijdelijke gebiedsontwikkeling als belangrijke impuls voor permanente gebiedsontwikkeling. Dit geldt met name in de Spoorzone maar ook voor braakliggende terreinen elders in Delft. De Grondprijzenbrief geeft kaders  over hoe de grondprijs hiervoor moet worden berekend.

Stimuleren erfpacht. Vanwege de huidige malaise op de woningmarkt heeft de gemeente Delft besloten om de uitgifte van grond in erfpacht weer actief te stimuleren met als doel de woningmarkt vlot te kunnen trekken. Doordat de grond niet gekocht wordt, maar gehuurd van de gemeente, hoeven toekomstige kopers een lagere hypotheek af te sluiten bij het kopen van een nieuwbouw woning. Daarmee zijn zij eerder financieel in staat om toch een woning te kunnen aanschaffen. Erfpacht is niet nieuw in Delft. Bijna de gehele wijk Tanthof is in de jaren ’70 en ’80 in erfpacht uitgegeven. Na afronding van deze wijk had de gemeente beleid opgesteld waarin erfpacht  nog zo min mogelijk zou worden toegepast.

Grondprijzenbrief De Grondprijzenbrief is een onderdeel van de Nota Grondbeleid en wordt jaarlijks herzien. De Grondprijzenbrief schetst de kaders en uitgangspunten rondom de grondprijsbepaling van gronduitgifte en is bedoeld voor marktpartijen die grond van de gemeente willen kopen

2 reacties

 1. Jolanda Gaal

  Natuurlijk maken zij er een mooi verhaaltje omheen….. zo, dat een gewone Delftenaar het niet meer begrijpt… en dat is nu net de bedoeling..nu in gewone mensentaal Lukas Vokurka

 2. Jan van Delft

  Wat is dit nou weer voor een gemeentelijke propaganda? Er is namelijjk geen Euro afgegaan van de veel en veel te hoge grondprijzen in Delft, en toch durft de gemeente Delft te beweren dat de grond goedkoper is geworden. Hier prik je dus zo doorheen.

  Want in harde Euros is de grond nog geen cent goedkoper geworden!
  Wethouder Vokurka, hier trapt niemand in, zelfs een dronken DSC-lustrumganger nog niet!

  Zolang vergelijkbare grond in de wijk “Rijswijk Buiten” op een paar honderd meter van de Delftse Harnaschpolder tot wel 15 % goedkoper is (en ja, dan echt goedkoper in Euros gerekend) zal vooral Delft met zn extreem dure grond in de maag blijven zitten……vroeg of laat komt de boekhoudkundige dreun voor Delft en maar dan zit handigerd Vokurka vast al weer op een ander goed betaald plekje!

  Delftse bestuurders zoals zo’n Vokurka blinken vooral uit in niet handelen, traag handelen, te laat handelen, onhandig handelen en overbodig handelen….onderhandelen daar zijn ze wat minder goed in! Een jaartje terug ging hij ook wel even onderhandelen, bood iemand geloof 17 mille haha wat een zielige vertoning.
  Wat een sneue clown ben je dan, te treurig voor woorden.

  Het Delftse grondbeleid deugt dus al jaren van geen kanten, het lijkt verdorie wel of het om de aldaar werkzame ambtenaren draait en niet om de Delftse burgers. De Delftse gemeenteraad die kijkt enkel verwonderd toe……en knikt op alles ja. De rekening loopt ondertussen flink op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>