GRONDPRIJZEN DELFT WORDEN VERLAAGD

 

grondprijs2

Zoals ik ruim anderhalf jaar geleden al voorspelde en ook op aandrong is nu waarheid…

De gemeente heeft de grondprijzen verlaagd. Nu kunnen we natuurlijk allemaal juichen, want dit maakt bouwen goedkoper en daarmee de huizenprijs( is dit echt zo dat moeten we maar afwachten), maar ik blijf erbij dat gemeenten geen ondernemertje moeten spelen..nu zie je wat ervan komt..

Grondprijzen verlagen is leuk zou je denken.. maar het is een verliespost voor ons als stad!!!

Lukas Vokurka vertelde dat hij hiervoor een resevepotje heeft…maar dat reservepotje is ook door ons betaald Lukas. Wij willen dat reservepotje houden voor wanneer er iets onverwachts dient plaats te vinden..  en niet om de fouten in inzichten van ons bestuur te spekken… De ambtenaren hebben hun werk niet goed gedaan!!!

Jolanda Gaal

 

persbericht gemeente Delft

Grond in gemeente Delft goedkoper

Het college van B&W heeft de Grondprijzenbrief 2013 vastgesteld. Hierin staat dat de grondprijzen voor sociale en vrijemarktwoningen, kantoren en bedrijven voor het jaar 2013 niet worden geïndexeerd ten opzichte van 2012. Daarnaast biedt de Grondprijzenbrief 2013 mogelijkheden om tijdelijke gebiedsontwikkeling te stimuleren en gaat de gemeente de uitgifte van grond in erfpacht stimuleren en actiever inzetten. Met deze maatregelen speelt het college in op het huidige economische klimaat.

Dit betekent dat in vergelijking met 2012 de grond 2.9 % (inflatiepercentatie2012 ) goedkoper is geworden omdat de gemeente  de grondprijzen voor 2013 niet mee laat stijgen met de inflatie.

Tijdelijke gebiedsontwikkeling De gemeente Delft ziet tijdelijke gebiedsontwikkeling als belangrijke impuls voor permanente gebiedsontwikkeling. Dit geldt met name in de Spoorzone maar ook voor braakliggende terreinen elders in Delft. De Grondprijzenbrief geeft kaders  over hoe de grondprijs hiervoor moet worden berekend.

Stimuleren erfpacht. Vanwege de huidige malaise op de woningmarkt heeft de gemeente Delft besloten om de uitgifte van grond in erfpacht weer actief te stimuleren met als doel de woningmarkt vlot te kunnen trekken. Doordat de grond niet gekocht wordt, maar gehuurd van de gemeente, hoeven toekomstige kopers een lagere hypotheek af te sluiten bij het kopen van een nieuwbouw woning. Daarmee zijn zij eerder financieel in staat om toch een woning te kunnen aanschaffen. Erfpacht is niet nieuw in Delft. Bijna de gehele wijk Tanthof is in de jaren ’70 en ’80 in erfpacht uitgegeven. Na afronding van deze wijk had de gemeente beleid opgesteld waarin erfpacht  nog zo min mogelijk zou worden toegepast.

Grondprijzenbrief De Grondprijzenbrief is een onderdeel van de Nota Grondbeleid en wordt jaarlijks herzien. De Grondprijzenbrief schetst de kaders en uitgangspunten rondom de grondprijsbepaling van gronduitgifte en is bedoeld voor marktpartijen die grond van de gemeente willen kopen

Geef een reactie

Your email address will not be published.