«

»

Harnaschpolder warmtebuizen uitgesloten van precario

Kilometers warmtebuizen liggen er in de nieuwbouwwijk Harnaschpolder

Kilometers warmtebuizen liggen er in de nieuwbouwwijk Harnaschpolder

D66 gaat 2 miljoen precario belasting per jaar heffen op ondergrondse leidingen voor nutsvoorzieningen.

Gas, elektriciteit, water en warmteleidingen. Nu blijkt dat Eneco in 2014 een Concessieovereenkomst met de gemeente Delft heeft gesloten waarin onder meer bepaald is dat het Warmtebedrijf Harnaschpolder de gemeente geen precario verschuldigd is.

D66 wethouder Hekker antwoordt dat de gemeente daarom geen precariobelasting zal heffen op dit Eneco warmtenetwerk.

De warmtebedrijf Harnaschpolder gebruikers ontlopen dus deze nieuwe gemeentebelasting. Soort ‘slinkse’ milieu kwijtschelding.

concessieovereenkomst_eneco_warmteleidingen_delftDe overeenkomst is voor 30 jaar met Eneco gesloten. Eneco wist dat heel veel andere gemeenten precario hieven op ondergrondse leidingen. In Delft hadden ze dat niet door.

Dat Harnaschpolder warmtebedrijf is tot nu toe één grote mislukking. Het draait gewoon op gasketels (Energeia). Met door elektriciteit aangedreven warmtepompen wordt warmte uit riool water (13 graden) van het afvalzuiveringsinstallatie naar hogere temperatuur (75 graden) gebracht. Naast een fors jaarlijks verlies (€1,2 miljoen in 2012 ) is het bijna allemaal fossiele energie. Dus van echte CO2 besparing is nog lang geen sprake.

De woningen zijn ook nauwelijks geïsoleerd. Dat is omdat er gebruik gemaakt zou worden van een overdaad van restwarmte van DSM. Alleen is DSM afgehaakt. De aansluitkosten (prijspijl 2007) op het warmtenet bedraagt €3700. De vastrecht per aansluiting €259 per jaar. En de warmte kostte €19,73 per gigajoule. Die bedragen zullen nu wel weer veel hoger zijn.

Veel potentiële kopers in de Harnaschpolder zijn afgehaakt op dit collectieve warmtenet. In Rijswijk Sion schieten de woningen uit de grond. Het Eneco warmtenet in Delft krijgt nu een onzichtbare vrijstelling van de Leidingtaks.

Onze nieuwe burgers in de Harnaschpolder die een hond hebben boffen dubbel. Immers de leidingtaks werd ingevoerd in plaats van de hondenbelasting.

Jan Peter de Wit