«

»

Hebben enkel TU studenten voordeel aan de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders en Individuele Studietoeslag?

studenten
Schriftelijke vragen volgens artikel 39 RvO van de gemeenteraad

Aan het college van B&W

Betreft: Onderzoek naar het nut en noodzaak en kosten regelingen waar vermoedelijk enkel TU studenten extra voordeel aan hebben zoals Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) en Individuele Studietoeslag voor Arbeidsbeperkte Jongeren (IS).

Geacht college,

Jongeren die huren en kamers deler in een pand en die gemeenschappelijke voorzieningen zoals badkamer, keuken en wc delen kunnen een tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing en rioolbelasting krijgen. Dat kan oplopen tot €135 per jaar.

Vraag 1 welk bedrag in totaal werd afgelopen jaar aan de WTK door de gemeente Delft uitgekeerd?

Vraag 2 hoeveel aanvragen betrof het?

Vraag 3 wat is het aandeel TU studenten onder alle aanvragen ten opzichte van Delftse HBO, MBO en werkende jongeren.

Vraag 4 hoeveel kost de uitvoering van de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders?

Vraag 5 hoeveel Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders aanvragen zijn toegekend c.q. afgewezen?

Vraag 6 hoeveel bezwaarschriften zijn binnengekomen wegens een niet of een te laag toegekende Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders?

Vraag 7 Wie dragen de kosten van het totale toegekende Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders bedrag.

Vraag 8 is dit een wettelijk verplichte regeling? zo nee, kunnen we die afschaffen?

En dan de Individuele Studietoeslag (IS) voor studenten met een beperking in het arbeidsvermogen met voormalig een Wajong of UWV uitkering. Die Individuele studietoelage is blijkbaar van €100 naar €150 per maand verhoogd.

Vraag 9 welk bedrag in totaal werd afgelopen jaar aan de IS door de gemeente Delft uitgekeerd?

Vraag 10 hoeveel aanvragen betrof het?

Vraag 11 hoeveel kost de uitvoering van de Individuele Studietoeslag IS?

Vraag 12 hoeveel Individuele Studietoeslag aanvragen zijn toegekend c.q. afgewezen?

Vraag 13 wat zijn de percentuele aandelen van studenten in het Delftse MBO, HBO en TU Delft van de toegekende Individuele Studietoeslagen?

Vraag 14 hoeveel bezwaarschriften zijn binnengekomen wegens een niet of een te laag toegekende Individuele Studietoeslag?

Vraag 15 wat was het budget voor de Individuele Studietoeslag en is er sprake van onderbesteding?

Vraag 16 is dit een wettelijk verplichte regeling?

Met vriendelijke groet,

Jan Peter de Wit