«

»

OD Initiatiefvoorstel “elk stembureau telt” unaniem aangenomen

stembureau_app_delftDe raad was blijkbaar in een gemoedelijke unanieme flow.

Misschien daarom stemde de gemeenteraad unaniem in met het initiatiefvoorstel Elk stembureau telt van Onafhankelijk Delft.

De fractie had uit het oorspronkelijke voorstel drie van de vier opkomstbevorderende maatregelen geschrapt toen daar op 19 mei in de commissie Economie, Financiën en Bestuur geen meerderheid voor te vinden was.

Wat overeind bleef, was het verzoek van Onafhankelijk Delft aan het college om de mogelijkheid te onderzoeken om tijdens verkiezingen of referenda de live-opkomst weer te geven. Dat nodigt volgens de fractie mensen uit om te gaan stemmen. Alle fracties reageerden positief op het voorstel.

Burgemeester Bas Verkerk liet weten dat het college geen bezwaar had en dat de Kiesraad ook heeft geadviseerd om de opkomstweergaven naar buiten te brengen.

Interessant dat Delft hopelijk voorop gaat lopen in het weergeven van live opkomstpercentages en voorlopige uitslagen bij de komende verkiezingen. Dat zou het opkomstpercentage wel eens positief kunnen verhogen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwamen in Delft maar de helft van de stemgerechtigden opdagen. Daarom hebben nog maar weinig mensen vertrouwen in de politiek.

Jan Peter de Wit