«

»

Jaarrekening 2016 is positief maar de schuld neemt toe

jaarrekening_delft_2016D66 wethouder Aletta Hekker komt met een Jaarrekening 2016 die een fors positief resultaat laat zien van 24,3 miljoen euro.

Een groot deel daarvan €10,3 miljoen zijn uitgestelde kosten en achterstallig onderhoud. Het echte resultaat is dan €13,7 miljoen.

Ook de vorige D66 wethouder Vokurka kwam het jaar voor de verkiezingen van 2014 met een zeer positieve jaarrekening. Het ging goed met Delft.   Enkele maanden na zijn plotselinge vertrek kwamen alle miljoenen stroppen uit de kast. Waar niet over gesproken wordt door het college is dat in 2016 de netto schuld met €29,9 miljoen is toegenomen.

netto_schuld_2016_delft

Dus zo geweldig gaat het nog niet. De totale schuld bedraagt € 306 miljoen. En dat is erg hoog. De rentelasten drukken decennialang op de Delftenaar.

Wet Normering Topinkomens.

wnt_2016_delft

Het ziekteverzuim onder de gemeente ambtenaren is weer toegenomen. Gemiddeld 6,3%. Landelijk was dat over alle werkenden in Nederland 4,3% (CBS). Het slechts was het gesteld bij de Griffie, het VAK en Erfgoed. De bekendste oorzaken van een hoog ziekteverzuim zijn meestal de stijl van leidinggeven en de baan onzekerheid. Blijkbaar is het door de inkrimping helemaal niet zo gezellig in de Delftse ambtenarij.

ziekteverzium_2016_delft

Jan Peter de Wit