Kadernota

martin_stoelinga_oostpoort_aanlichten

De kadernota Delft is één van de beleidsinstrumenten van de raad.

Voordat wij aan de slag gaan met de werkzaamheden aangaande de begroting, stellen wij financiële kaders voor beleid en uitvoering.

Deze kaders hebben wij nodig, omdat wij verantwoording moeten afleggen aangaande beleid en financiële ontwikkelingen.

Met cijfertjes zullen wij u niet lastig vallen, deze kunt u op de website van de gemeente Delft en Onze website vinden.

Wel gaan wij even in op wat wij graag gedaan willen krijgen, met ons collectief inkomen. Ook zijn wij niet van over de balk gooien van gemeenschapsgeld, zoals in het verleden teveel gebeurd is.

Het blijkt iets beter te gaan met Delft, waardoor wij rond 2021 zelfs iets overhouden. Zou ook vreemd zijn als dit niet zo is, want de grote projecten liepen ten einde. Delft zou Delft niet zijn, als er alweer niet aan nieuwe projecten wordt begonnen Wij zouden daar graag iets terughoudender in zijn. Sparen en dan pas uitgeven is ons devies.

Ook nu de aandelen Eneco verkocht gaan worden, moeten wij ons niet direct rijk rekenen en beginnen met het geld over de balk te gooien!

Wij willen graag inzetten op onze inwoners met dit geld. Op een mooie grote sporthal bijvoorbeeld, nabij Ketkpolder, waar diverse clubs ondergebracht kunnen worden en waar het weer een feest kan zijn voor de Delftenaar om te sporten. Waar we weer sporters, jong, oud, met of zonder beperking, kunnen ontvangen en ook gastvrij kunnen zijn naar hen die de competitie met ons aangaan. Een mooi cadeau naar de Delftenaar toe, die jarenlang heeft moeten bezuinigen en deze bezuinigingen zwaar gevoeld hebben.

•De zorg blijft onze zorg, nog teveel mensen klagen dat de juiste zorg hen niet bereikt.

•De wachtlijst voor de GGZ is nog te lang

•De veiligheid voor ouderen is een terugkerende discussie. Zij zijn een gemakkelijke prooi voor criminelen en wij willen kijken hoe wij hier op in kunnen zetten Kwetsbare ouderen hebben veelal, geen whatsapp waarschuwingssysteem

Een goede sociale cohesie is een must, zo ben je samen sterk

•De jeugdzorg, een terugkerend punt van grote zorg en.. kost ons handen vol geld.

Gelukkig krijgen wij extra middelen van het rijk

•Duurzaamheid hoort de norm te zijn

•Er wordt te weinig voor werkende jongeren gebouwd. Deze groep valt echt tussen de wal en het schip. Hiermee zeggen wij ook dat er erg veel ingezet wordt op woningen voor studenten.

Wij zijn absoluut niet tegen studenten in onze stad, zij zorgen ook voor economisch belang, echter, hele straten zijn verkamerd. De balans is zoek.

Wij willen de balans terug.

•Onafhankelijk Delft heeft zich ingezet voor betere verlichting op grote onoverzichtelijke kruispunten

•De livemuziek moet terug in de stad.

Het is gewoon een dooie boel geworden!

•Het Prinsenhof en de geplande grote verbouwing was ook ons een doorn in het oog en daarom drongen wij ook aan op aanpassing.

•Last but not least: de OZB al jaren een doorn in ons oog, dat wij de duurste gemeente van Nederland zijn..

Wij blijven zeggen dat dit omlaag moet.

Zo kunnen wij nog een poosje doorgaan..

Heb je interesse om de Kadernota bij ons door te nemen, bel ons dan op en wij spreken af.

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga