«

»

Koninklijke bijzetting niet in vergunningen grote Markt evenementen

grafkelder_delft_negativeEen Koninklijke bijzettingen wordt niet genoemd in de verleende vergunningen aan de Kermis, Taptoe of Flatstyle 2016.

Stip wethouder Ferrie Förster wil geen schaatsbaan op de Markt want opruimen zou te lang duren bij een eventueel sterfgeval in het Koninklijk huis. Maar bij genoemde drie evenementen is geen harde eis opgenomen.

Ik heb nu gevraagd om het draaiboek van de Koninklijke bijzettingen in te zien. Eens kijken wat daarin staat qua planning wat de Markt betreft.

Ik kreeg het volgende antwoord van de bestuursassistent van Förster waarin ook mondeling geen vaste tijdsindicatie wordt gegeven.


Geachte heer De Wit,

In de gevraagde vergunningen staat geen specifieke termijn waarbinnen de Markt vrij gemaakt moet worden in geval van een Koninklijke bijzetting.

Dat wordt bepaald en geregeld via het hiervoor opgestelde draaiboek en de noodverordening die in werking treedt bij overlijden van een lid van het Koninklijk Huis waaruit een bijzetting in de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk voortvloeit.

Met iedere organisator van een evenement wordt een gesprek gevoerd in het zogenaamde “dienstenoverleg” o.a. samen met de ketenpartners van politie en brandweer. Indien het een evenement op de Markt betreft, wordt de mogelijkheid van een eventuele koninklijke bijzetting en de eventuele gevolgen hiervan (zoals het volledig of gedeeltelijk annuleren van het evenement) altijd onder de aandacht van de organisatoren gebracht. Ook wordt in dit overleg aangegeven dat de Markt in een dergelijke situatie zo snel mogelijk moet worden vrijgemaakt.

In de verpachtingsadvertentie voor de Najaarskermis wordt onder het kopje bijzonderheden een voorbehoud opgenomen dat de Markt ingeval van een Koninklijke bijzetting niet beschikbaar is als kermisterrein.
In de bijlagen de vergunning voor Flatstyle, Najaarskermis 2015 en taptoe 2014. De laatste vanwege het feit dat er alleen in de even jaren een taptoe wordt gehouden, die is er in 2015 niet geweest.

De eerste bijlage betreft de advertentie waarmee de verpachting van de Najaarskermis wordt geregeld. Daarin staat onder het kopje Bijzonderheden dat de Markt mogelijk niet beschikbaar is als kermisterrein in geval van overlijden van een lid van het Koninklijk Huis.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, B.C. Bestuursassistent van wethouder Förster

Hier de vergunningen

vergunning Kermis 2016

vergunning Najaarskermis 2015

Vergunning Taptoe Delft 2014

Vergunning Flatstyle 2016

1 ping

  1. Schoemaker Plantage waardeloze locatie Schaatsbaan » Onafhankelijk Delft

    […] De Taptoe stellages of Kermis zijn ook niet binnen één dag afgebroken. En er zit minimaal één week tussen overlijden en de bijzetting van een lid van het koningshuis. Tijd genoeg om een schaatsbaantje te ontdooien en af te voeren. Hoe snel de Markt ontruimt moet worden is niet duidelijk. […]

Reacties zijn uitgeschakeld.