«

»

Mensen en ondernemers in de knel

20181008_162932
☆☆☆
De buurt zit in angst.. ik vertaal wat ik hoor.
Je zal er maar wonen en geraakt worden door een verdwaalde kogel..
Een keer beschieten…ok, ernstig..
Tweede keer beschieten en handgranaat, iemand verwond, dan gaan we wel nadenken…
Derde keer weer een poging tot, met waarschijnlijk dodelijke afloop door vermoedelijk een politiekogel(s)…
Mensen die daar wonen en ondernemen, voelen zich er zeer ongelukkig door.
Nee, wij wijken niet voor intimidatie, maar tot hoever kunnen wij gaan?
De veiligheid van mensen en ook ondernemers staat voorop.
Een coffeeshopvergunning staat op naam en op plaats op de kaart, die kun je niet zomaar veranderen. Inwoners opperen waarom deze specifieke Coffeeshops, waar dit geweld tegen gericht is, niet naar elders
kunnen? Volgens de regels is dit niet mogelijk. Er is ooit besloten, dat coffeeshops in bewoond gebied moeten zijn, omdat dit de veiligheid ten goede komt van ondernemer, werknemer en bezoeker. Zou je deze bedoelde coffeeshops naar de rand van de stad verplaatsen, dus in “onbewoond” gebied, dan is er het gevaar dat deze ook weer onderwerp van geweld worden en misschien een makkelijke prooi voor beroving etc
Het is niet zo makkelijk om een pasklare oplossing te bedenken. Dit kwaad moet bij de wortel aangepakt en dat is ook meteen het grootste probleem. Niemand weet wie hier precies achter zit.
De laatste ontwikkeling en de besloten bijeenkomst donderdagavond, zal het geluid van de inwoners laten horen.
Ik vind dat zij de hoofdrol spelen om in veiligheid te kunnen wonen en de bal ligt nu bij hen.
Onafhankelijk Delft wil graag meedenken hoe en wat nu verder, mocht er weer een schietincident plaatsvinden, omdat: wanneer is het klaar? Als er als ” bijvangst” doden vallen? Ik ben het overigens eens met de burgemeester dat wij ons niet laten intimideren! Ik was de eerste om hiervoor te pleiten en dat het oneerlijk was en meten met twee maten, door de ene zaak eerder open te laten gaan en de andere zaak niet. Ik heb daar in de raadsvergadering over gesproken. Kwam voor hen op, omdat je ondernemers ook moet beschermen, net zo goed! Of je nou sieraden, koekjes verkoopt of drugs. Deze ondernemer onderneemt al jaren in onze stad en mensen hebben baat bij zijn product. Er waren in al die jaren, ook nooit problemen, dit moet ook uitgesproken worden! Dat er meer politie en camera’s moesten komen en meer patrouilles, ook dit heb ik bepleit.
Daaraan is gehoor gegeven.
Meer kunnen wij niet doen.
Laten wij hopen dat deze laatste schietpartij, met vermoedelijk dodelijke afloop, een keerpunt zal zijn en dat de rust in onze mooie fijne stad is weergekeerd en wij dit, als een vreselijke periode, achter ons kunnen laten.
Jolanda Gaal