«

»

Minder PvdA, Minder Ambtenaren

aantal_ambtenaren_2016_delft

Aantal fte ambtenaren. Werkelijk aantal is groter door deeltijd.

Het aantal ambtenaren in Delft daalt gestaag. 750 fte (voltijds werknemer) minder in 2018.

Het was feest voor de ambtenaren in de grote PvdA steden. De Partij van de Ambtenaren. Zo ook in Delft.

Regel- en bemoeizucht op alle vlakken. Wel zeven locaties met allemaal afzonderlijke geheel zelfstandige Koninkrijkjes. 

Door naar één stadhuis te gaan is daar snel een einde aan gekomen. Die dalende trend is trouwens landelijk. Veel taken zoals vroeger de reiniging, gemeente belasting en sociale werkvoorziening zijn geprivatiseerd naar Avalex, RBG en Werkse. Maar ook de automatisering zet door.

Data op Maat

Data op Maat Aantal Delftse PvdA stemmers vanaf 2006.

De daling van het aantal ambtenaren houdt gelijke trend met het aantal PvdA stemmers in Delft. De staat zorgt niet meer van de wieg tot graf voor je. Dat moet jezelf doen.

De gemeente richt zich nu meer op haar kerntaken. Van de daling van 750 fte is ongeveer 60% door krimp en 40% door het uitplaatsen van taken. Die 60% (450 fte) krimp is bizar veel. Veel nietsnutten en uit het raam kijkers dus.

Dat wil nog niet zeggen dat het allemaal goedkoper wordt. De inhuur van externen nu 80fte, zal daardoor toenemen. Er is bij nieuwe zaken te weinig of geen expertise meer aanwezig. En dat is duur.

De vraag is of de privatisering niet doorschiet. De Kinderboerderijen verzelfstandigen zijn daar het voorbeeld van. En nu het beheer van de begraaf plaatsen. Dit klein grut zet geen zoden aan de dijk.

hnk_sept_2016De Delftse ambtenaren krijgen lucratieve regelingen aangeboden om minder te werken. Zo is daar de 60/80/100 regeling. Dat is 60% werken, 80% salaris en 100% pensioen opbouw. Of de 80/90/100 regeling. Voor deze laatste op 15 september gestarte regeling zijn al 37 aanmeldingen. De PvdA zorgt goed voor zijn vriendjes.

De dalende trend van het aantal ambtenaren is al 12 jaar gaande. Door halsstarrig vasthouden en prestigezucht zitten we nu met een veel te groot nieuw stadskantoor.

Jan Peter de Wit