«

»

Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

In oktober 2017 stond museum Prinsenhof directeur Janelle Moerman voor TVWest vol overtuiging te vertellen hoe het Prinsenhof gemoderniseerd zou worden. Alsof het voldongen feiten waren van een definitief plan.

Weer kan Stip wethouder Vollebregt een grote afgang achter zijn naam zetten.

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) heeft geen Instandhoudingssubsidie 2018 toegekend Aan het Prinsenhof.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzond onlangs de beschikkingen aan de monument eigenaren die eerder dit jaar subsidie hebben aangevraagd. (Zie hier brief provincie Zuid Holland.)

De lijst van Toekenningen 2018 staat op deze website De lijst staat HIER.

De brief van erfgoed vereniging Heemschut die stelde dat het Rijk 35 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het herstel van het Prinsenhof lijkt daarmee een luchtkasteel te zijn.

Hoe de aanvraag door de Provincie Z-H voor het Prinsenhof tot stand is gekomen weet nog niemand in de gemeenteraad. Dat is achter onze rug om gedaan. De ChristenUnie heeft daar recent schriftelijke vragen over gesteld aan het college (Hier). Nog geen antwoorden gezien.

Maar zonder definitief plan en zonder verleende omgevingsvergunning al een miljoenen subsidie bij het Rijk aanvragen, is natuurlijk onbezonnen blufpoker. Tenzij de Stip wethouder er van uitging dat de slappe meedenkende gemeenteraad al op haar rug lag. Of zoals eerder is het Prinsenhof, ook onder directeur Moerman, een afgescheiden Koninkrijkje is dat lak heeft aan het gemeentebestuur en zaken buiten de wethouder om regelt.

Op 11 september 2018 vond in de Tweede Kamer in plenaire behandeling van beleidsbrief Erfgoed Telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving voor de komende drie jaar. Opvallend moment in het debat (Stenoverslag) was dit:

Minister Van Engelshoven is dus al op de hoogte hoe een belangrijk onderdeel uit het Prinsenhof plan van architect Evelyne Merkx gezien wordt als de de “Nieuwe Beeldenstorm”.

Ik wacht de antwoorden op de schriftelijke vragen door het college eerst af.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof:

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar