«

»

Mobike – een aanwinst of een vloek?

mobike aula owee delftSinds maart 2018 kom je ze overal tegen, je kunt er in Delft bijna niet meer omheen: de oranje deelfietsen van het bedrijf Mobike. In het eerste kwartaal ongeveer 100 deelfietsen en nu, het vierde kwartaal, staat de teller al rond de 830.

De mobike is efficiënt in gebruik en de totale hoeveelheid fietsen neemt af. Dit is positief aangezien er een groeiend tekort aan stallingscapaciteit voor fietsen is. Maar er zijn duidelijke signalen van overlast. De gebruikers moeten opgevoed worden, de fietsen worden overal geparkeerd/neergegooid en dit leidt tot onnodige ergernis.

Mobike heeft ruim 10.000 geregistreerde gebruikers en hun aantal groeit nog steeds. Een mobike wordt gemiddeld 2x per dag gebruikt. De meeste trips waren, zoals verwacht, tussen de treinstations, de binnenstad, de TU en studentencomplexen. Hieruit kun je opmaken dat de deelfiets grotendeels gebruikt wordt door studenten.

Het wachten was ook op de evaluatie en het gesprek van de wethouder met Mobike. Afgelopen donderdag is de evaluatie besproken in de commissievergadering R&V en heb ik mijn teleurstelling uitgesproken over het resultaat, de conclusie en de afspraken. Er zijn afspraken gemaakt maar we zijn nu al een maand verder en een verbetering is niet echt zichtbaar. De fietsen zwerven nog steeds door de hele stad en staan nog steeds gestald op de parkeer-verbodszones. Het is te hopen dat er snel duidelijkheid komt of de Mobikes een ‘eigen plek’ kunnen krijgen in de stations fietsenstalling.
Mobike heeft aan de wethouder toegezegd betere communicatie en toelichting te geven en de gebruikers te beboeten die de fietsen bij het station, op de Markt of buiten de gemeentegrens achterlaten. Er gaat geëxperimenteerd worden met parkeer-verbodszones rond de grachten, om te voorkomen dat gestalde fietsen te water raken. Mobike gaat ook telefonisch contact opnemen met gebruikers die fietsen structureel foutparkeren. We gaan het zien, eens kijken of er snel verbetering optreedt.
Al met al ben ik wel van mening dat het gebruik van een deelfiets een positieve aanvulling is en bijdraagt aan een gezonde stad. De voordelen wegen zwaarder dan de nadelen. Ik heb gesproken met verschillende gebruikers afgelopen week en zij zullen de deelfiets laten staan als deze alleen op vaste haal- en dropzones te verkrijgen is. Het schiet dan zijn doel voorbij, men zal zich afkeren van dit systeem en weer een eigen fiets aanschaffen. En dat is dus niet de bedoeling.

Een nieuwe evaluatie zal plaatsvinden aan het eind van het academische jaar 2018/2019. Waarschijnlijk zullen er dan meer aanbieders op de markt zijn. Dat is positief, een monopolie positie wordt voorkomen voor Mobike. Deelvervoer aanbieder Hely is de Delftse markt al aan het aftasten en heeft plannen voor een mobiliteit hub in de Schoenmaker plantage, de voorbereidingen voor een pilot liggen al klaar.

Tot slot een gouden tip: bij overlast of parkeren op de no-parkingzones kun je een foto sturen met het mobike ID-nummer naar service.nl@mobike.com of per Whatsapp 0643842938. De fiets wordt opgehaald en Mobike gaat in gesprek met degene die de fiets daar achtergelaten heeft.

Sylvia Grobben