«

»

Motie “Geen boeteregen Binnenstad door slechte bebording Kenteken controle in plaats van Pollers”

Vage tegenstrijdige bebording Nieuwe Langendijk

Vage tegenstrijdige bebording Nieuwe Langendijk

Motie “Geen boeteregen Binnenstad door slechte bebording Kenteken controle in plaats van Pollers”

De gemeenteraad van Delft, bijeen in de raadsvergadering van 1 december 2016

Constaterende dat

sinds het weghalen van de pollers de bebording voor kentekencontrole van de verboden autovrije binnenstad zo onduidelijk is uitgevoerd

er in twee maanden tijd 7000 waarschuwingen zijn uitgedeeld aan auto’s en scooters

die auto’s en scooters blijkbaar nietsvermoedend de autoluw grens hebben gepasseerd

de helft van het aantal waarschuwingen aan de Nieuwe Langendijk is uitgedeeld

die kleine lampjes in het wegdek pas gaan oplichten wanneer het voertuig is gepasseerd

bezoekers van buiten en toeristen die vage bebording die te hoog hangt op onopvallende plaatsen helemaal niet zien door de drukte

pas een boete wordt gegeven nadat één waarschuwingsbrieven is gestuurd.

in de waarschuwingsbrief het belangrijkste geven van het boetebedrag van €98 niet vermeld is

de boete ten gunste van het CJIB, dus het Rijk komt

Overwegende dat
het doel een binnenstad zonder auto’s en brommers is en geen inkomstenpost van boetes van het Rijk die alleen maar ergernis en boosheid en een slechte reclame voor Delft is.

Draagt VVD wethouder Lennart Harpe op om

– Iedere overtreder minimaal twee waarschuwingsbrieven te sturen waarin het boetebedrag duidelijk vermeld staat.

– Tot extra maatregelen in de bebording en inrichting van de weg wordt overgegaan met als doel een zeer significante daling van het aantal overtreders

– Pas tot beboeting wordt overgegaan wanneer het totaal aantal waarschuwingen voor de zes ingangen onder de 100 per maand is gedaald.

en gaat over tot de orde van de dag,
Jan Peter de Wit , Onafhankelijk Delft

1 ping

  1. VVD prutswerk bij weghalen pollers en invoeren kentekentoegang » Onafhankelijk Delft

    […] werden vorig jaar 3500 waarschuwingsbrieven per maand gestuurd. Dit jaar zijn dat volgens de evaluatie nog steeds 2820 waarschuwingen en 240 […]

Reacties zijn uitgeschakeld.