«

»

Motie lastenverlichting OZB met 14%

ozb 2014 delft

Motie  WOONLASTENVERLICHTING  OZB

De Gemeenteraad van Delft bijeen op 7 november 2013

Constaterende dat:

dat in 2012 een dividend van 3,248 miljoen op onze aandelen in Evides, Eneco en de Bank Nederlandse Gemeentenuitgekeerd is

in 2014 een totale OZB opbrengst van 22,668 miljoen begroot is

constaterende dat dit college de OZB in 2014 verder met 2% laat stijgen voor de referentiewoning van €195.000 betekent dit dat de totale lokale lasten met €28 stijgen van €730 (pag. 175) naar €758 (pag. 174).


Overwegend dat:

 

lastenverlichting goed is voor het aanjagen van de lokale economie omdat het vertrouwen zal toenemen en daarmee de uitgaven gestimuleerd zullen worden

 

de toevoeging van het dividend aan de grondexploitaties enkel in het voordeel werkt voor onze toekomstige bewoners in onze nieuwbouwgebieden

 

Besluit dat:

 

het dividend 2013 van bovengenoemde aandelen in 2014 aan de burger via de OZB terug gegeven zal worden

dat is een lastenverlichting van 14% op de OZB heffingen van 2014

 

Toelichting:

 

dat bijvoorbeeld voor de OZB referentiewoning de OZB daalt met €35 van €252 naar €217.

dit voor de referentie woning bijvoorbeeld een totale lastenverlichting van €28 plus €35 = €63/jaar tot gevolg heeft.

 

en gaat over tot de orde van de dag

 

Martin Stoelinga

Onafhankelijk Delft

 


Motie Ondernemingsfonds en sportverenigingen

 

Overwegende,

– dat ook de sportverenigingen extra OZB bijdragen aan het ondernemingsfonds van de wijken

– dat de besturen van de diverse ondernemingsfondsen autonoom zijn in de besteding van de via de extra OZB binnenkomende gelden

– dat wellicht in het algemeen geen tot weinig bekendheid bestaat bij de sportverenigingen over het ondernemingsfonds
– dat dat ongetwijfeld ook te maken heeft met de activiteiten die de beheerders van het ondernemingsfonds in hun wijk ten toon spreiden naar buiten toe.

 

Constaterende,

-dat begin 2012 nog zeer weinig sportverenigingen participeerden bij de activiteiten van de ondernemingsfondsen

 

Roept het college op

er bij de beheerders van de ondernemingsfondsen op aan te dringen dat men met name ook de sportverenigingen in de wijk van het bestaan van het fonds op de hoogte stelt en dat men actief zoekt naar gemeenschappelijke activiteiten

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Onafhankelijk Delft

Jos van Koppen

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>